Plavecký bazén

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globální aktivně řízený akciový fond zaměřený na celý sektor zdravotnictví. V posledních třech letech mírně poráží průměr globální konkurence.

NN (L) Health Care je globální akciový fond dostupný v České republice v dolarové a eurové třídě, který se zaměřuje výhradně na sektor zdravotnictví.

Důležité ovšem je, že fond pokrývá celý sektor zdravotnictví, nikoliv jen nějakou jeho součást. V portfoliu tak lze narazit na společnosti jak z oblasti biotechnologií, tak farmacie, stejně jako z oblasti zdravotních výrobků, pomůcek či služeb atd.

Fond je aktivně řízen a uplatňuje metody stock-pickingu, tedy výběru konkrétních akciových pozic. Výsledné složení fondu se tak může lišit od benchmarku fondu, kterým je index MSCI World Health Care, s tím, že jsou ale dodržovány určité limity na úrovni subsektorů.

Při výběru konkrétních pozic vycházejí portfolio manažeři z fundamentální analýzy a behaviorálních dat, stejně jako zohledňují principy ESG.

Hlavně farmacie

Graf 1 ukazuje regionální složení portfolia fondu z konce července. Jak je z něj patrné, drtivou většinu portfolia tvoří společnosti kótované v USA, v podobné váze jako je tomu u indexu MSCI World Health Care (68,5 %). I váha Evropy a Japonska je podobná jako v případě benchmarku.

Z pohledu sektorového složení dominovaly portfoliu koncem července společnosti ze sektoru farmacie (38,4 % vs. 40,5 % pro index), následované sektorem zdravotnického vybavení (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4% váhou (vs. 20,4 %). Třetí místo připadalo na sektor biotechnologií (14,6 % vs. 14,4 %) a zhruba 9,8 % poté tvořily společnosti z oblasti poskytování služeb ve zdravotnictví.

Jak je vidět, z pohledu sektorů ani regionů není složení fondu až tak výrazně odlišené od složení benchmarku, a rozdíly je tak nutné hledat spíše na úrovni jednotlivých společností. Nejvyšší váhu v portfoliu fondu měla například ke konci července americká společnost Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatímco její váha v indexu MSCI World Health Care byla jen 2,7 %. Druhou nejvyšší váhu v portfoliu měla společnost Eli Lilly s 5,7 %, která však v indexu není ani v top 10 a její váha je tedy pod 2,4 %.

Výborná výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou výkonnost fondu jak s průměrem globální konkurence, tak s několika vybranými v ČR dostupným fondy s obdobným zaměřením.

Jak je z grafu patrné, ačkoliv se fondy vyvíjí veskrze podobně, portrétovaný fond na tříleté periodě poráží průměr globální konkurence a vede si dobře i ve srovnání s jednotlivými konkurenty.

Fond NN (L) Health Care lze díky dobrému výnosu doporučit jako sektorový doplněk akciové části portfolia dynamičtějším investorům, kteří preferují výběr konkrétních akcií, ovšem při zachování diverzifikace v rámci jednotlivých sub-sektorů zdravotnictví.  

      

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

FS1820_2020_Miniportrety_NN (L) Health Care.pdf

Nepřehlédněte

People on a cross-road

Naše fondy se umístily v žebříčku Investice roku 2022

15.03.2023
Naše fondy uspěly v kategoriích konzervativních a ackiových fondů
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

NN Investment Partners se mění na Goldman Sachs Asset Management

14.02.2023
V loňském roce se změnil vlastník společnosti NNIP
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Kvartální komentář k vývoji vybraných NN Fondů pro stávající investory

31.01.2023
Jaké faktory ovlivňovaly vývoj NN Fondů ve čtvrtém čtvrtletí?
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Recese bude mírnější

31.01.2023
Vyhlídky globálního růstu vypadají lépe než před několika měsíci
Example Link Přečíst chevron_right