Plavecký bazén

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globální aktivně řízený akciový fond zaměřený na celý sektor zdravotnictví. V posledních třech letech mírně poráží průměr globální konkurence.

NN (L) Health Care je globální akciový fond dostupný v České republice v dolarové a eurové třídě, který se zaměřuje výhradně na sektor zdravotnictví.

Důležité ovšem je, že fond pokrývá celý sektor zdravotnictví, nikoliv jen nějakou jeho součást. V portfoliu tak lze narazit na společnosti jak z oblasti biotechnologií, tak farmacie, stejně jako z oblasti zdravotních výrobků, pomůcek či služeb atd.

Fond je aktivně řízen a uplatňuje metody stock-pickingu, tedy výběru konkrétních akciových pozic. Výsledné složení fondu se tak může lišit od benchmarku fondu, kterým je index MSCI World Health Care, s tím, že jsou ale dodržovány určité limity na úrovni subsektorů.

Při výběru konkrétních pozic vycházejí portfolio manažeři z fundamentální analýzy a behaviorálních dat, stejně jako zohledňují principy ESG.

Hlavně farmacie

Graf 1 ukazuje regionální složení portfolia fondu z konce července. Jak je z něj patrné, drtivou většinu portfolia tvoří společnosti kótované v USA, v podobné váze jako je tomu u indexu MSCI World Health Care (68,5 %). I váha Evropy a Japonska je podobná jako v případě benchmarku.

Z pohledu sektorového složení dominovaly portfoliu koncem července společnosti ze sektoru farmacie (38,4 % vs. 40,5 % pro index), následované sektorem zdravotnického vybavení (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4% váhou (vs. 20,4 %). Třetí místo připadalo na sektor biotechnologií (14,6 % vs. 14,4 %) a zhruba 9,8 % poté tvořily společnosti z oblasti poskytování služeb ve zdravotnictví.

Jak je vidět, z pohledu sektorů ani regionů není složení fondu až tak výrazně odlišené od složení benchmarku, a rozdíly je tak nutné hledat spíše na úrovni jednotlivých společností. Nejvyšší váhu v portfoliu fondu měla například ke konci července americká společnost Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatímco její váha v indexu MSCI World Health Care byla jen 2,7 %. Druhou nejvyšší váhu v portfoliu měla společnost Eli Lilly s 5,7 %, která však v indexu není ani v top 10 a její váha je tedy pod 2,4 %.

Výborná výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou výkonnost fondu jak s průměrem globální konkurence, tak s několika vybranými v ČR dostupným fondy s obdobným zaměřením.

Jak je z grafu patrné, ačkoliv se fondy vyvíjí veskrze podobně, portrétovaný fond na tříleté periodě poráží průměr globální konkurence a vede si dobře i ve srovnání s jednotlivými konkurenty.

Fond NN (L) Health Care lze díky dobrému výnosu doporučit jako sektorový doplněk akciové části portfolia dynamičtějším investorům, kteří preferují výběr konkrétních akcií, ovšem při zachování diverzifikace v rámci jednotlivých sub-sektorů zdravotnictví.  

      

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

FS1820_2020_Miniportrety_NN (L) Health Care.pdf

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right