Plavecký bazén

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globální aktivně řízený akciový fond zaměřený na celý sektor zdravotnictví. V posledních třech letech mírně poráží průměr globální konkurence.

NN (L) Health Care je globální akciový fond dostupný v České republice v dolarové a eurové třídě, který se zaměřuje výhradně na sektor zdravotnictví.

Důležité ovšem je, že fond pokrývá celý sektor zdravotnictví, nikoliv jen nějakou jeho součást. V portfoliu tak lze narazit na společnosti jak z oblasti biotechnologií, tak farmacie, stejně jako z oblasti zdravotních výrobků, pomůcek či služeb atd.

Fond je aktivně řízen a uplatňuje metody stock-pickingu, tedy výběru konkrétních akciových pozic. Výsledné složení fondu se tak může lišit od benchmarku fondu, kterým je index MSCI World Health Care, s tím, že jsou ale dodržovány určité limity na úrovni subsektorů.

Při výběru konkrétních pozic vycházejí portfolio manažeři z fundamentální analýzy a behaviorálních dat, stejně jako zohledňují principy ESG.

Hlavně farmacie

Graf 1 ukazuje regionální složení portfolia fondu z konce července. Jak je z něj patrné, drtivou většinu portfolia tvoří společnosti kótované v USA, v podobné váze jako je tomu u indexu MSCI World Health Care (68,5 %). I váha Evropy a Japonska je podobná jako v případě benchmarku.

Z pohledu sektorového složení dominovaly portfoliu koncem července společnosti ze sektoru farmacie (38,4 % vs. 40,5 % pro index), následované sektorem zdravotnického vybavení (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4% váhou (vs. 20,4 %). Třetí místo připadalo na sektor biotechnologií (14,6 % vs. 14,4 %) a zhruba 9,8 % poté tvořily společnosti z oblasti poskytování služeb ve zdravotnictví.

Jak je vidět, z pohledu sektorů ani regionů není složení fondu až tak výrazně odlišené od složení benchmarku, a rozdíly je tak nutné hledat spíše na úrovni jednotlivých společností. Nejvyšší váhu v portfoliu fondu měla například ke konci července americká společnost Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatímco její váha v indexu MSCI World Health Care byla jen 2,7 %. Druhou nejvyšší váhu v portfoliu měla společnost Eli Lilly s 5,7 %, která však v indexu není ani v top 10 a její váha je tedy pod 2,4 %.

Výborná výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou výkonnost fondu jak s průměrem globální konkurence, tak s několika vybranými v ČR dostupným fondy s obdobným zaměřením.

Jak je z grafu patrné, ačkoliv se fondy vyvíjí veskrze podobně, portrétovaný fond na tříleté periodě poráží průměr globální konkurence a vede si dobře i ve srovnání s jednotlivými konkurenty.

Fond NN (L) Health Care lze díky dobrému výnosu doporučit jako sektorový doplněk akciové části portfolia dynamičtějším investorům, kteří preferují výběr konkrétních akcií, ovšem při zachování diverzifikace v rámci jednotlivých sub-sektorů zdravotnictví.  

      

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

FS1820_2020_Miniportrety_NN (L) Health Care.pdf

Nepřehlédněte

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investování v aktuálním prostředí zvýšených rizik

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v současném tržním prostředí nepředstavuje základní diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy dostatečnou ochranu.
Example Link Přečíst chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickém bodě

02.05.2023
Riziko recese zůstává značné, ale zřejmě v USA ani v eurozóně nenastane.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of open pit iron ore and heavy mining equipment

Trh práce a inflace v USA

05.04.2023
Na celostátní úrovni je v USA nebývalý nedostatek pracovních sil.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of huge humpback whale

Napsali o nás: Udržitelné investování je pro nás velké téma

03.04.2023
I poté, co se NN IP stalo součástí Goldman Sachs Asset Management
Example Link Přečíst chevron_right