Breadcrumb

Odpovědné investování je v posledních letech na vzestupu. Podporuje ho silná poptávka investorů, celosvětový tlak na udržitelnost i vládní programy udržitelného rozvoje. Očekáváme, že silný růst bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Jako odpovědní investoři si klademe za cíl zlepšovat zhodnocení prostředků našich klientů stejně jako svět, ve kterém žijeme. Protože na tom záleží a funguje to. Abychom dokázali uspokojit různé potřeby našich klientů napříč širokou škálou tříd aktiv, máme různé typy odpovědných investičních strategií.

Udržitelné akciové fondy

Tyto strategie kombinují rizika a příležitosti spojené s environmentálními, sociálními a správními faktory (ESG) a důkladnou finanční analýzu jednotlivých firem. Tímto způsobem zohledňujeme okolnosti, které jsou často mimo dosah tradiční finanční analýzy, ale mohou mít významný vliv na dlouhodobou výkonnost investic.

Udržitelné smíšené fondy

Byli jsme jedni z prvních správců aktiv, kteří představili udržitelnou multi-asset strategii, která je navržena jako řešení „vše v jednom“ pro odpovědný růst bohatství bez finančních kompromisů. Akcie i dluhopisy všech firem i vlád, které máme v portfoliu, musí splňovat náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti.

Fondy s pozitivním dopadem

Naše akciové fondy s pozitivním dopadem se zaměřují na nejvýznamnější ekologické a společenské výzvy světa, jako jsou čistá energie, úprava pitné vody, zdravotnictví nebo vzdělávání. Výchozím bodem jsou pro nás cíle udržitelného rozvoje stanovené OSN. Fondy se zaměřují na kvalitní a inovativní firmy, které přispívají k řešení sociálních a environmentálních problémů.