Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Climate & Environment

19.01.2021

Globální akciový fond s tématem environmentální a klimatické odpovědnosti. Investuje na vyspělých trzích a ze sektorů protěžuje průmysl. Dosahuje zatím příznivého poměru výnos / riziko.

 Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrý výběr akciových fondů s regionálním, globálním nebo sektorovým profilem. Níže si představíme globální akciový fond, který respektuje zásady sociálně odpovědného investování a cílí na odvětví přispívající ke zlepšování životního prostředí nebo řešení následků klimatických změn. Tuzemským investorům je k dispozici v měnově zajištěné korunové třídě vůči základní eurové.

Ekologie na prvním místě

NN (L) Climate & Environment investuje jako tematický globální akciový fond především na vyspělých trzích do firem s vysokou až střední tržní kapitalizací, jejichž činnost přináší pozitivní ekologické dopady. Často jde o společnosti zabývající se podporou udržitelnosti přírodních zdrojů s ohledem na zajištění dostatku pitné vody a kvalitních potravin, využívání recyklace i energetickou transformaci k nízkouhlíkové ekonomice. Fond nesleduje žádný benchmark a investuje primárně bez geografických
a sektorových omezení, jakkoliv jeho zaměření vede k ignorování rozvíjejících se trhů a koncentraci portfolia do menšího počtu sektorů GICS. Současnou ekologicky odpovědnou strategii uplatňuje od prosince 2019, předtím fungoval pod názvem NN (L)
Materials jako sektorový fond na suroviny.Investiční proces vychází z výběru konkrétních akciových titulů (stock-picking) a
přístupu ke konstrukci portfolia zdola nahoru (bottom-up). Portfolio management věří, že firmy plnící různé ekologické cíle budou lépe zvládat globálně rostoucí environmentální požadavky regulátorů či spotřebitelů a přinesou investorům dlouhodobou nadvýkonnost oproti celému akciovému trhu.


Výběr společností do portfolia zahrnuje posuzování dopadů jejich činnosti ve čtyřech environmentálních oblastech: efektivní hospodaření s vodou (investice do vodní infrastruktury), dostatek potravin (inovace v zemědělství a distribuci potravin), nízkouhlíková energetická transformace (podpora obnovitelných zdrojů, úsporných technologií či elektromobility) a cirkulární ekonomika (podpora recyklace odpadů a produkce šetrných obalů). Následuje analýza plnění ESG kritérií s cílem vyloučit společnosti s kontroverzním působením z hlediska ochrany lidských práv nebo životního prostředí, jakož i ty vyrábějící tabák nebo zbraně. Dále se provádí klasická finanční analýza zohledňující spíše růstová kritéria, mj. úroveň a udržitelnost ziskovosti, stabilitu peněžních toků, trvalost konkurenčních výhod a inovační potenciál. Fond nemá stanoveny přísné investiční limity pro geografickou a sektorovou
alokaci, avšak váha jedné akciové pozice (z 30 až 60) nesmí přesáhnout 10 %.

Důležitá klimatická agenda

Tabulky 1 až 3 ukazují složení portfolia portrétovaného fondu z konce listopadu podle
světových regionů, 10 největších pozic a dílčích odvětví. Z regionálního pohledu investuje fond pouze na vyspělých trzích, zejména severoamerických v čele s USA (46 %) a západoevropských s jasnou převahou akciových titulů obchodovaných v zemích mimo eurozónu, např. v Norsku, Dánsku nebo Velké Británii. V eurozóně drží mj. irské a španělské tituly. Z hlavních sektorů GICS tvoří podle říjnové alokace přes polovinu portfolia protěžovaný průmysl a s odstupem následují IT (cca 18 %), suroviny (cca 11 %), necyklické spotřební zboží (cca 7 %) a zdravotnictví (cca 6 %). Ze čtyř sledovaných cílů vykazují investice fondu největší expozici na nízkouhlíkovou energetickou transformaci (cca 49 %) a menší již na efektivní hospodaření s vodou (cca 23 %), cirkulární ekonomiku (cca 16 %) nebo dostatek potravin (cca 12 %).

Portfolio management považuje přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku za stěžejní středně- až dlouhodobé investiční téma vzhledem k šanci USA s novým prezidentem Bidenem přijmout pařížskou klimatickou dohodu i ke schváleným pravidlům EU o udržitelných financích (nařízení SFDR) nebo její širší Zelené dohodě (Green Deal).

Nová strategie úspěšná

Grafy 1 a 2 srovnávají výkonnost eurové i měnově zajištěné korunové třídy portrétovaného fondu s eurovou výkonností globálního akciového indexu MSCI World SRI NR a průměru konkurence ekologicky zaměřených globálních akciových fondů za krátké období od prosince 2019, kdy došlo k citelné změně strategie portrétovaného fondu. Použitý index zahrnuje podobně jako fond akcie firem z vyspělých trhů s nadprůměrným ESG skórem a současně vylučuje společnosti, jejichž činnost nebo produkty přinášejí negativní sociální a environmentální dopady. Fondu NN (L) Climate & Environment se od rychlého dubnového oživení akciových trhů sražených koronavirovou krizí podařilo výrazně překonat zmíněný index a v menší míře i průměr konkurence, za nímž dočasně zaostal od poloviny října do začátku prosince 2020. Dosáhl nicméně nižší volatility. To lze hodnotit jako počáteční úspěch nové strategie, přestože u korunové třídy musí investor počítat s dodatečnými náklady na zajišťování měnového rizika.

Podobné závěry platí i po přepočtu do koruny v grafech 3 a 4, srovnávajících  portrétovaný fond s vybranými konkurenty, které všechny zřetelně překonal. Fondy Templeton a KBC pokrývající užší téma klimatických změn zaostávaly nejprve výrazněji, ale od podzimu 2020 si pro změnu vedly lépe než šířeji pojaté ekologické fondy Amundi a BNP Paribas. Fond NN (L) Climate & Environment poslouží jako zajímavý doplněk akciové složky portfolia pro investory, kteří hledají příznivý poměr výnos / riziko a věří v dlouhodobou politickou podporu řešení environmentálních problémů v EU i USA.

Zdroj: Časopis FOND SHOP 1/2021

FS0121_2021_Portret_NN (L) Climate Environment.pdf

Nepřehlédněte

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investování v aktuálním prostředí zvýšených rizik

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v současném tržním prostředí nepředstavuje základní diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy dostatečnou ochranu.
Example Link Přečíst chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickém bodě

02.05.2023
Riziko recese zůstává značné, ale zřejmě v USA ani v eurozóně nenastane.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of open pit iron ore and heavy mining equipment

Trh práce a inflace v USA

05.04.2023
Na celostátní úrovni je v USA nebývalý nedostatek pracovních sil.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of huge humpback whale

Napsali o nás: Udržitelné investování je pro nás velké téma

03.04.2023
I poté, co se NN IP stalo součástí Goldman Sachs Asset Management
Example Link Přečíst chevron_right