Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

4. díl investičního seriálu o Číně: Investiční příležitosti na akciovém i dluhopisovém trhu

14.12.2021
  • Čínský vývoj je poháněn především veřejnými a poloveřejnými investicemi. Nemělo by proto být překvapením, že se jeho kapitálové trhy vyvíjí pomaleji. Akciové a dluhopisové financování bylo v 80. a 90. letech 20. století zanedbatelné, ale jak se čínské finanční trhy otevírají vnějšímu světu, příležitosti pro zahraniční investory se rozšiřují.

Proč investovat v Číně

Dluhopisový trh pevninské Číny má oproti vyspělým trhům vyšší úroveň výnosů, nižší inflaci a nižší rizika vyplývající z měnové politiky. To platí i pro akcie. Vyhlídky růstu v Číně jsou lepší než na rozvinutých trzích a bezpečnější než na většině ostatních rozvíjejících se trhů. Úřady se také zavázaly k reformám kapitálového trhu.

 

Čínský dluhopisový trh

Dluhopisový trh pevninské Číny je po trhu v USA druhý největší na světě. V uplynulém desetiletí se zvětšil více než pětkrát. Čínské desetileté sazby dosahovaly v posledních dvou letech v průměru o 160 bazických bodů více než desetileté sazby v USA.

Dostupnost pro zahraniční investory se v posledních letech výrazně zlepšila díky zavedení programů China Interbank Bond Market Direct (2016) a Bond Connect (2017), které umožňují cizincům obchodovat s čínskými dluhopisy. V roce 2020 se počet zahraničních investorů schválených pro Bond Connect zvýšil o 47 % a průměrný denní obrat vzrostl o 85 %.

Zlepšená dostupnost dluhopisů pevninské Číny vedla k jejich zahrnutí do několika globálních indexů. První byl Bloomberg, kde nyní čínské dluhopisy tvoří více než 7 %. V roce 2020 čínské vládní dluhopisy do svých indexů zahrnul JP Morgan a FTSE Russell je začal zařazovat do Global Bond Index v říjnu tohoto roku.

 

Přitažlivost čínského akciového trhu

Také akciový trh pevninské Číny se stává dostupnější zahraničním investorům. Odstranění kvót pro institucionální investory, nové příležitosti investovat do místně kótovaných čínských akcií prostřednictvím hongkongského trhu a zrušení omezeného přístupu na čínské trhy s deriváty zvýšily zahraniční zájem o čínský akciový trh. Začlenění akcií kótovaných v Šanghaji a Šen-čenu do globálních akciových indexů reflektuje nové příležitosti investovat do čínských akcií.

 

Proč investovat do čínských akcií?

Kromě jejich rostoucí váhy v indexech je potřeba vyzdvihnout tyto důvody:

1. Příznivé čínské makro prostředí s vysokým a relativně stabilním ekonomickým růstem

Tempo růstu čínské ekonomiky by se mělo v nadcházejícím desetiletí udržet nad 4 %. Od roku 2005 činí nominální roční růst zisku na akcii (EPS) 15 %. V příštích letech by měl být dosažitelný podobný růst zisků.

2. Expozice vůči klíčovým tématům růstu, jako jsou technologické inovace, digitální infrastruktura, urbanizace a obnovitelné energie

3. Diverzifikační výhody při stavbě portfolia

Za posledních pět let vykazovaly čínské akcie pouze 46% korelaci s globálními akciemi. Čínský trh je totiž zatím tažen místními retailovými investory, což je však rovněž příčinou jeho vyšší kolísavosti.

 

Chcete investovat do čínských akcií?

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je od listopadu nově dostupný také v české koruně. Sledujte pozorně informace na našem webu.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

4. díl_Příležitosti na čínském dluhopisovém a akciovém trhu.pdf

 

 

Example Link Fondy, Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right