Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

1. díl investičního seriálu o Číně: Čína a ESG – jde to vůbec dohromady?

23.11.2021
  • Investoři, kteří přemýšlí nad Čínou z hlediska ESG (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení), se potýkají se značnými rozpory. Země v posledních desetiletích dosáhla bezkonkurenčních výsledků v hospodářském rozvoji, ale nedosáhla zlepšení na poli občanských práv. Rychlý hospodářský růst navíc způsobil rozsáhlé ekologické škody. Nyní se však čínské úřady začaly zaměřovat na čistou energii a z Číny se stal v tomto ohledu jeden z nejambicióznějších států světa. Vláda si klade za cíl vytvořit konkurenceschopnější prostředí pro soukromý sektor. Stát by ale stále měl hrát dominantní roli ve strategických odvětvích, takže pokrok v této oblasti je pomalý.

Růst má v nadcházejícím období vycházet především z inovací a soukromého sektoru. Tato strategie má smysl vzhledem k vysokému zadlužení Číny a méně příznivému demografickému vývoji, jelikož počet obyvatel v produktivním věku od roku 2015 klesá. Pokud se ale rozhodující silou stane soukromý sektor a alokace kapitálu bude stále více řízena trhem, budoucí trajektorie růstu Číny bude méně předvídatelná a volatilnější.

V příštích desetiletích se Čína stane dominantnějším hráčem v globální ekonomice. To pravděpodobně způsobí, že čínská vláda bude při obraně svých širokých zájmů asertivnější. K udržení fungujících vztahů s USA a Evropou, které jsou zatím životně důležité pro technologický pokrok Číny, však bude stále zapotřebí trochu pragmatismu.

 

Čína a svět: asertivita versus pragmatismus

Pětiletý plán na období 2021–2025 zavedl strategii „dvojího oběhu“, která má snížit závislost na zahraniční poptávce i zahraničních technologiích. Důležitější hybnou silou růstu se má stát domácí poptávka neboli „domácí oběh“. Za tímto účelem mají být vytvořeny výhradně domácí dodavatelské řetězce. Vláda však zůstává realistická a stále se chce spoléhat také na „mezinárodní oběh“.

Jinými slovy, zatímco se Čína více zaměřuje na posilování motorů růstu domácí poptávky, stále chce maximalizovat výhody, které plynou z dovozu technologií a vysoké globální poptávky po čínském zboží. Chce zvyšovat export zejména do rozvíjejícího se světa. V Asii, Evropě i Africe se proto budou rozšiřovat investice, které souvisí s hospodářskou iniciativou Nová Hedvábná stezka, aby byly zajištěny mezinárodní dopravní cesty, dodávky surovin, a tak se postupně zvyšoval globální politický vliv Číny.

 

Křehká rovnováha

Kvůli své snaze maximalizovat zahraniční odbyt čelí Čína rostoucí kritice ze strany některých obchodních partnerů. Nejvýznamnějšími stížnostmi jsou obvinění z dumpingu, státní podpora vedoucí k nekalé soutěži, překážky pro zahraniční společnosti na čínském trhu a špatná ochrana duševního vlastnictví.

Nejen v USA také roste neklid ohledně rychlého technologického rozvoje Číny a zvyšující se konkurenceschopnosti čínských high-tech firem. Čínské technologické společnosti budou pravděpodobně čelit větším potížím se zahraničním prodejem svých produktů i s dovozem komponent, které v Číně dosud nemohou vyrábět. Bitva o technologickou hegemonii zůstane v příštích letech potenciální příčinou nových globálních obchodních sporů.

Zatímco USA a Evropa se pokoušejí vyvažovat důležitost ekonomických zájmů a lidských práv, čínská vláda musí najít rovnováhu mezi zvyšováním svého geopolitického vlivu na jedné straně a zajištěním přístupu svého trhu k technologiím a globálnímu obchodu na straně druhé.

V nadcházejících letech pravděpodobně uvidíme asertivnější Čínu, která se bude snažit být co nejpragmatičtější při ochraně svých mezinárodních ekonomických zájmů. Strategický význam rychlého stoupání po technologickém žebříčku je hlavním důvodem, proč si Čína nemůže dovolit ohrozit vztahy se svými hlavními obchodními partnery v USA a Evropě.

Totéž lze říci o USA a Evropě: dominance Číny v globálních dodavatelských řetězcích a velké čínské spotřebitelské a kapitálové trhy budou i nadále dobrým důvodem pro to, aby se představitelé vlád ve Washingtonu i v Evropě dvakrát rozmysleli, než se rozhodnou pro konfrontaci s Pekingem.

 

Chcete investovat do čínských akcií?

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je od listopadu nově dostupný také v české koruně. Sledujte pozorně informace na našem webu.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

3. díl_Ambice největší rozvíjející se ekonomiky.pdf

Example Link Fondy, Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – duben 2024

09.04.2024
Komentáře k trhům
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář ke snížení sazeb ČNB 20. března 2024

22.03.2024
Ve středu 20. března 2024 bankovní rada ČNB snížila čtrnáctidenní repo-sazbu z 6.25 % na 5.75 %.
Example Link Přečíst chevron_right