Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Výsledky prvního českého průzkumu ESG

01.07.2022

V posledních letech začala témata ESG (environmentální, sociální a správní) rychle nabývat na důležitosti. Donedávna však nebyla k dispozici celistvá data o tom, jak problematiku vnímají a řeší tuzemští byznysmeni. První průzkum ESG, který společně zorganizovaly PwC Česká republika, Asociace pro kapitálový trh ČR a CFA Society Czech Republic, se uskutečnil letos na jaře. Průzkumu zjišťoval názory 122 zástupců významných českých firem a decision makerů finančního trhu.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že největší důležitost je přikládána následujícím oblastem ESG: zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, snižování emisí skleníkových plynů a opatřením proti korupci. Motivací pro firemní činnosti v oblasti ESG jsou podle respondentů především firemní hodnoty (62 %) a zvyšování konkurenceschopnosti (42 %, Infografika 1).

Více než jednou ročně řeší ESG témata na schůzích představenstva 71 % společností v Česku. Specialistu pro ESG má v současné době něco přes čtvrtinu firem. Ve velkých společnostech nad 250 zaměstnanců je pozice pro ESG častějším úkazem (42 %).
 

Infografika 1: Klíčové důvody aktivity firem v oblasti ESG


 

Nadpoloviční většina společností (55 %) má ESG strategii, větší část z nich (celkově 34 %) dokonce včetně konkrétních strategických cílů. Více než čtvrtina firem v současnosti ESG strategii připravuje. 84 % respondentů se domnívá, že strategie ESG je pro společnosti z dlouhodobého hlediska přínosná. 79 % souhlasí s tím, že firmy by měly ESG začlenit přímo do své podnikové strategie a 72 % věří, že ESG rizika by měla být důležitým faktorem při investičním rozhodování. Podle většiny respondentů na důležitosti agendy ESG mnoho nezmění ani následky ruské invaze na Ukrajinu (Infografika 2).
 

Infografika 2: Dopad konfliktu na Ukrajině na význam ESG v budoucnu

*Respondenti se v otázce názoru na dopad konfliktu na Ukrajině na ESG rozdělili do tří přibližně stejně velkých skupin. Mezi respondenty z velkých podniků pak více než polovina uvedla, že zůstane na stejné úrovni, snížení významu očekává jen 18%.

Z hlediska zaměření společností vyčnívají respondenti ze sektoru bankovnictví a kapitálových trhů, mezi nimiž polovina do budoucna očekává nárůst významu ESG, naopak v sektoru zpracování kovů je to jen každý pátý.

 

ESG z pohledu investorů

72 % českých investorů sleduje ESG dopad svých investic (Infografika 4) a podle 83 % ovlivňují ESG témata hodnotu společnosti (Infografika 3). 21 % se domnívá, že ji ovlivňují „značně“.
 

Infografika 3: Do jaké míry ovlivňují ESG témata hodnotu společnosti


 

Z ukazatelů týkajících se životního prostředí a klimatu považují investoři pro hodnocení firem za zásadní především opatření ke snižování emisí CO2 (68 %) a využívání fosilních paliv, resp. obnovitelné energie (50 %). Ze sociálních ukazatelů jsou to zdraví a bezpečnost (63 %) a pracovní standardy (48 %). Nejdůležitější ukazatele související se správou společnosti jsou korupční případy (67 %) a složení představenstva (41 %). S kvalitou ESG reportingu od zájmových společností je spokojeno pouze 14 % investorů.
 

Infografika 4: Dopad ESG investic firem a jeho sledování


 

Ochotu akceptovat nižší míru návratnosti investice za společenský nebo ekologický přínos projevilo 41 % investorů. Široká shoda (66 %) však panuje nad tvrzením, že společnosti by se měly zabývat problematikou ESG, i když to v krátkodobém horizontu snižuje ziskovost.

Podle našeho generálního ředitele Lubomíra Vystavěla je nižší míra návratnosti v krátkém časovém horizontu vykoupená nefinančním přínosem a vyšší ziskovostí v delším časovém horizontu. „Investice v souladu s principy udržitelného investování umožňují zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu, což se pozitivně projeví na návratnosti investic v dlouhém horizontu. Pokud by například automobilky nereagovaly na strategii EU pro snižování emisí, musely by čelit rostoucím nákladům za nadlimitní produkci CO2, což by snižovalo jejich zisk a tím i potenciální výnos pro investory.

 

Zdroj dat: PwC Czech ESG Survey 2022

Example Link Ostatní novinky

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – duben 2024

09.04.2024
Komentáře k trhům
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář ke snížení sazeb ČNB 20. března 2024

22.03.2024
Ve středu 20. března 2024 bankovní rada ČNB snížila čtrnáctidenní repo-sazbu z 6.25 % na 5.75 %.
Example Link Přečíst chevron_right