Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Výsledky prvního českého průzkumu ESG

01.07.2022

V posledních letech začala témata ESG (environmentální, sociální a správní) rychle nabývat na důležitosti. Donedávna však nebyla k dispozici celistvá data o tom, jak problematiku vnímají a řeší tuzemští byznysmeni. První průzkum ESG, který společně zorganizovaly PwC Česká republika, Asociace pro kapitálový trh ČR a CFA Society Czech Republic, se uskutečnil letos na jaře. Průzkumu zjišťoval názory 122 zástupců významných českých firem a decision makerů finančního trhu.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že největší důležitost je přikládána následujícím oblastem ESG: zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, snižování emisí skleníkových plynů a opatřením proti korupci. Motivací pro firemní činnosti v oblasti ESG jsou podle respondentů především firemní hodnoty (62 %) a zvyšování konkurenceschopnosti (42 %, Infografika 1).

Více než jednou ročně řeší ESG témata na schůzích představenstva 71 % společností v Česku. Specialistu pro ESG má v současné době něco přes čtvrtinu firem. Ve velkých společnostech nad 250 zaměstnanců je pozice pro ESG častějším úkazem (42 %).
 

Infografika 1: Klíčové důvody aktivity firem v oblasti ESG


 

Nadpoloviční většina společností (55 %) má ESG strategii, větší část z nich (celkově 34 %) dokonce včetně konkrétních strategických cílů. Více než čtvrtina firem v současnosti ESG strategii připravuje. 84 % respondentů se domnívá, že strategie ESG je pro společnosti z dlouhodobého hlediska přínosná. 79 % souhlasí s tím, že firmy by měly ESG začlenit přímo do své podnikové strategie a 72 % věří, že ESG rizika by měla být důležitým faktorem při investičním rozhodování. Podle většiny respondentů na důležitosti agendy ESG mnoho nezmění ani následky ruské invaze na Ukrajinu (Infografika 2).
 

Infografika 2: Dopad konfliktu na Ukrajině na význam ESG v budoucnu

*Respondenti se v otázce názoru na dopad konfliktu na Ukrajině na ESG rozdělili do tří přibližně stejně velkých skupin. Mezi respondenty z velkých podniků pak více než polovina uvedla, že zůstane na stejné úrovni, snížení významu očekává jen 18%.

Z hlediska zaměření společností vyčnívají respondenti ze sektoru bankovnictví a kapitálových trhů, mezi nimiž polovina do budoucna očekává nárůst významu ESG, naopak v sektoru zpracování kovů je to jen každý pátý.

 

ESG z pohledu investorů

72 % českých investorů sleduje ESG dopad svých investic (Infografika 4) a podle 83 % ovlivňují ESG témata hodnotu společnosti (Infografika 3). 21 % se domnívá, že ji ovlivňují „značně“.
 

Infografika 3: Do jaké míry ovlivňují ESG témata hodnotu společnosti


 

Z ukazatelů týkajících se životního prostředí a klimatu považují investoři pro hodnocení firem za zásadní především opatření ke snižování emisí CO2 (68 %) a využívání fosilních paliv, resp. obnovitelné energie (50 %). Ze sociálních ukazatelů jsou to zdraví a bezpečnost (63 %) a pracovní standardy (48 %). Nejdůležitější ukazatele související se správou společnosti jsou korupční případy (67 %) a složení představenstva (41 %). S kvalitou ESG reportingu od zájmových společností je spokojeno pouze 14 % investorů.
 

Infografika 4: Dopad ESG investic firem a jeho sledování


 

Ochotu akceptovat nižší míru návratnosti investice za společenský nebo ekologický přínos projevilo 41 % investorů. Široká shoda (66 %) však panuje nad tvrzením, že společnosti by se měly zabývat problematikou ESG, i když to v krátkodobém horizontu snižuje ziskovost.

Podle našeho generálního ředitele Lubomíra Vystavěla je nižší míra návratnosti v krátkém časovém horizontu vykoupená nefinančním přínosem a vyšší ziskovostí v delším časovém horizontu. „Investice v souladu s principy udržitelného investování umožňují zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu, což se pozitivně projeví na návratnosti investic v dlouhém horizontu. Pokud by například automobilky nereagovaly na strategii EU pro snižování emisí, musely by čelit rostoucím nákladům za nadlimitní produkci CO2, což by snižovalo jejich zisk a tím i potenciální výnos pro investory.

 

Zdroj dat: PwC Czech ESG Survey 2022

Example Link Ostatní novinky

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

NN Investment Partners se mění na Goldman Sachs Asset Management

14.02.2023
V loňském roce se změnil vlastník společnosti NNIP
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Kvartální komentář k vývoji vybraných NN Fondů pro stávající investory

31.01.2023
Jaké faktory ovlivňovaly vývoj NN Fondů ve čtvrtém čtvrtletí?
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Recese bude mírnější

31.01.2023
Vyhlídky globálního růstu vypadají lépe než před několika měsíci
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Tržní výhled na rok 2023

20.01.2023
Hlavní faktory, které je třeba sledovat v roce 2023
Example Link Přečíst chevron_right