Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Výhody hodnotového investování v době inflace

05.01.2023
  • Snaha centrálních bank dostat inflaci pod kontrolu vytvořila náročné prostředí pro většinu tříd aktiv
  • Fondy s hodnotovým investičním stylem díky dividendám představují ochranu proti inflaci
  • Výnosy lze zlepšit aktivním přístupem k investování s využitím integrace ESG a behaviorálních poznatků

Investoři se aktuálně potýkají se dvěma souvisejícími problémy: bující inflací a agresivní politikou centrálních bank, které se snaží zpomalit růst cen zvyšováním úrokových sazeb a omezováním programů nákupu aktiv. V tomto prostředí představují pro investory hodnotové fondy možné východisko, protože místo sázky na budoucí růst nabízejí okamžitou návratnost hotovosti. Ačkoli hodnotové investiční strategie mají svá úskalí, aktivní přístup ke správě aktiv, který zahrnuje kritéria ESG a zaměřuje se na schopnost firem vyplácet dividendy, může investorům pomoct vyhnout se „hodnotovým pastem“.

V listopadu 2021 nastal pro akciové investory důležitý zlom poté, co předseda Fedu připustil, že inflace je trvalejší, než se očekávalo, a naznačil odklon od uvolněné měnové politiky, která převládala více než deset let. Pro investory to znamenalo konec trhu utvářeného velmi nízkými úrokovými sazbami, z nichž těžily růstové investiční strategie zaměřené na budoucí zisky firem a jejich potenciál dlouhodobě překonat trh. Nastal posun k hodnotovému investování.

Kroky Fedu a dalších centrálních bank ke zpřísnění měnové politiky, včetně ukončení programů kvantitativního uvolňování, postavily investory před obtížnou volbu. Pokud horlivá snaha centrálních bank dostat inflaci pod kontrolu povede k hospodářské recesi, mohli by bankéři následně reagovat přijetím uvolněnější měnové politiky, která by opět povzbudila investice do růstu. Ale pokud směřujeme k vyšším zakotveným inflačním očekáváním a normálnějším úrokovým sazbám, znamená to, že na významu získají hodnotové fondy, které vyhledávají firmy, jež se v současnosti obchodují pod svou fundamentální hodnotou.

Když nastane obrat v cyklu růstových a hodnotových akcií, a to se obvykle stává v důsledku zásadních politických změn v reakci na globální krizi, může nový trend přetrvávat i několik let. Hodnotové akcie dosahovaly lepších výkonů v letech 1975–1994 a 2000–2007. Další cyklus hodnotových akcií patrně začal v roce 2021. S ohledem na tuto skutečnost mohou investoři zvážit zvýšení alokace do hodnotových fondů, zejména vzhledem k nejistému výhledu.

Zaměření na kvalitu

Hodnotoví investoři jdou ze své podstaty proti proudu – vyhledávají investiční příležitosti, které trh přehlíží. Tento přístup s sebou nese rizika, v čele s takzvanými hodnotovými pastmi, jak nazýváme akcie, které se zdají být levné ve srovnání se svými protějšky z hlediska ukazatelů, jako je poměr ceny k zisku nebo ceny k účetní hodnotě, ale u kterých se ukáže, že mají závažné problémy, jež jim brání v realizaci jejich potenciálu a dosažení „reálné“ hodnoty.

Tyto problémy mohou být strategické, například pokles trhů pro výrobky firmy nebo neschopnost jejího vedení realizovat své plány. Mohou být také finanční, například když se firma příliš zadluží a nemá dostatečný růst cash flow na splácení dluhu, takže ji omezuje slabá rozvaha. Ve zpomalující se ekonomice s rostoucími úrokovými sazbami se tyto problémy mohou ještě prohloubit, nebo dokonce stát osudnými. Za těchto podmínek může vést k lepším výnosům investiční přístup založený na tom, co nazýváme „kvalitní hodnotou“. Příklonu ke kvalitě v portfoliích lze dosáhnout především zaměřením se na dividendy, což podle našeho názoru pomáhá eliminovat některá z běžných rizik hodnotového investování.

Hodnotové fondy v naší nabídce

S platností od 1. března 2023 si správu portfolia fondů NN (L) Global High Dividend a NN (L) US High Dividend nově převezmou investiční experti z Goldman Sachs Asset Management. Více informací naleznete zde.

Example Link Fondy, Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right