Automated Robot Arm Assembly Line

Breadcrumb

Umělá inteligence: bezprecedentní změny

14.06.2023
  • Umělá inteligence změní celá průmyslová odvětví
  • Profitovat budou firmy, které při svém podnikání umělou inteligenci využívají
  • Investice do strojového učení a umělé inteligence mají potenciál přinést polovodičovým firmám obrovskou obchodní hodnotu

Umělá inteligence (AI) a strojové učení se využívají již více než deset let, ale až nedávné kroky firem OpenAI, Microsoft a Google ukázaly, jak je tato inovace vyspělá. Generativní umělá inteligence podle zadání generovat text, obrázky nebo jiná média a má potenciál změnit celá průmyslová odvětví. Zatímco předchozí iterace umělé inteligence vyžadovaly lidské řízení, generativní AI je díky strojovému učení schopna rozeznávat datové vzorce a rozhodovat se jen s malým nebo žádným zásahem člověka.

Generativní předtrénovaný transformátor (GPT) firmy OpenAI je nejvýznamnějším příkladem generativní umělé inteligence a její schopnosti samoučení. Chatbot této společnosti, ChatGPT, získal popularitu díky schopnosti poskytovat uživatelům po zadání textových vstupů originální textové výstupy a jen během ledna nasbíral rekordních 100 milionů uživatelů.

Společnost Microsoft okamžitě investovala do OpenAI 10 miliard dolarů s cílem urychlit průlomové objevy v oblasti umělé inteligence a komercializovat budoucí špičkové technologie. Funkce GPT hodlá začlenit do svého internetového vyhledávače Bing a webového prohlížeče Edge. Ani Google nezůstává pozadu.

Generativní AI ve firmách

Praktické využití generativní umělé inteligence se vztahuje na mnoho odvětví a trhů. Firmy vidí rozvíjející se soubor příležitostí v různých segmentech podnikání, jako jsou prodej a marketing, provoz, IT, výzkum a vývoj.

Očekáváme, že firmy budou tuto technologii zavádět v co nejbližší době, aby snížily náklady a zvýšily efektivitu. Mohou využít funkce chatbotů ke zlepšení zákaznické zkušenosti, například v podobě zkrácení čekací doby nebo poskytování vhodnějších řešení. Generativní umělou inteligenci lze využít i jako nástroj pro kritické myšlení a koncipování nových obchodních plánů.

Prediktivní AI v kyberprostoru

Prediktivní umělá inteligence využívá statistické algoritmy a techniky strojového učení k určení pravděpodobnosti budoucích výsledků na základě historických dat. Používá se především k automatizaci procesů, které provádí s vyšší přesností než lidé a prakticky bez jejich dohledu. Existuje několik aplikací prediktivní AI, které mají potenciál významně ovlivnit stávající firmy v blízkém až střednědobém horizontu.

V posledním desetiletí svět zaznamenal nárůst kyberkriminality, a to částečně díky umělé inteligenci, která méně zkušeným hackerům umožnila psát škodlivé kódy nebo autenticky vypadající e-maily, jejichž cílem je oklamat uživatele a přinutit je prozradit citlivé informace.

Umělá inteligence sice demokratizuje kybernetické útoky, ale má také potenciál výrazně zlepšit zabezpečení v podobě automatizované identifikace potenciálních hrozeb, detekce anomálií a vzorců, které mohou naznačovat narušení, a také reakce na bezpečnostní incidenty v reálném čase. Potřeba robustnějších, účinnějších a nákladově efektivnějších řešení je stále v popředí zájmu velkých firem, zejména těch, které pracují s citlivými údaji zákazníků.

Prediktivní umělá inteligence se již začala využívat i v marketingu. V současné době mohou marketéři získávat potenciální zákazníky prostřednictvím dat z platforem CRM (Client Relationship Management), průzkumů a webových stránek. Umělá inteligence také dokáže rychleji procházet mnohem větší soubory dat, což marketérům umožní pracovat mnohem efektivněji.

AI a polovodiče

S rostoucím významem umělé inteligence bude třeba zásadně modernizovat výpočetní infrastrukturu. Servery s umělou inteligencí budou vyžadovat desetkrát větší obsah paměti než tradiční servery, což si vyžádá vývoj inovativních čipů.

Investice do strojového učení a umělé inteligence mají potenciál přinést polovodičovým společnostem obrovskou obchodní hodnotu ve všech fázích jejich činnosti, od výzkumu a návrhu čipů až po výrobu a prodej. Odhaduje se, že v příštích pěti letech by se mohlo jednat o částku asi 85 miliard dolarů.

V současné době se umělá inteligence podílí na výnosech částkou 5 až 8 miliard dolarů ročně, což odráží pouze přibližně 10 % potenciálního přínosu. AI a strojové učení přitom může dle kvalifikovaných odhadů snížit současné náklady na výzkum a vývoj o zhruba 30 %.

Závěrem

Integrace umělé inteligence ve firmách a její široké přijetí spotřebiteli bude mít v následujících měsících a letech obrovský dopad. Při vyhodnocování příležitostí v oblasti AI a investicích do AI bude rozhodující aktivní řízení portfolia.Jsme přesvědčeni, že AI je hnacím motorem růstu. Má širokou škálu aplikací a je na cestě k tomu, aby výrazně změnila celá průmyslová odvětví. Podle našeho názoru budou nadměrně profitovat firmy které využívají generativní umělou inteligenci ke zlepšení svého podnikání, prediktivní umělou inteligenci k tomu, aby jejich podnikání bylo chytřejší, nebo které vyrábějí hardware umožňující další rozvoj a šíření umělé inteligence.

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right