Automated Robot Arm Assembly Line

Breadcrumb

Umělá inteligence: bezprecedentní změny

14.06.2023
  • Umělá inteligence změní celá průmyslová odvětví
  • Profitovat budou firmy, které při svém podnikání umělou inteligenci využívají
  • Investice do strojového učení a umělé inteligence mají potenciál přinést polovodičovým firmám obrovskou obchodní hodnotu

Umělá inteligence (AI) a strojové učení se využívají již více než deset let, ale až nedávné kroky firem OpenAI, Microsoft a Google ukázaly, jak je tato inovace vyspělá. Generativní umělá inteligence podle zadání generovat text, obrázky nebo jiná média a má potenciál změnit celá průmyslová odvětví. Zatímco předchozí iterace umělé inteligence vyžadovaly lidské řízení, generativní AI je díky strojovému učení schopna rozeznávat datové vzorce a rozhodovat se jen s malým nebo žádným zásahem člověka.

Generativní předtrénovaný transformátor (GPT) firmy OpenAI je nejvýznamnějším příkladem generativní umělé inteligence a její schopnosti samoučení. Chatbot této společnosti, ChatGPT, získal popularitu díky schopnosti poskytovat uživatelům po zadání textových vstupů originální textové výstupy a jen během ledna nasbíral rekordních 100 milionů uživatelů.

Společnost Microsoft okamžitě investovala do OpenAI 10 miliard dolarů s cílem urychlit průlomové objevy v oblasti umělé inteligence a komercializovat budoucí špičkové technologie. Funkce GPT hodlá začlenit do svého internetového vyhledávače Bing a webového prohlížeče Edge. Ani Google nezůstává pozadu.

Generativní AI ve firmách

Praktické využití generativní umělé inteligence se vztahuje na mnoho odvětví a trhů. Firmy vidí rozvíjející se soubor příležitostí v různých segmentech podnikání, jako jsou prodej a marketing, provoz, IT, výzkum a vývoj.

Očekáváme, že firmy budou tuto technologii zavádět v co nejbližší době, aby snížily náklady a zvýšily efektivitu. Mohou využít funkce chatbotů ke zlepšení zákaznické zkušenosti, například v podobě zkrácení čekací doby nebo poskytování vhodnějších řešení. Generativní umělou inteligenci lze využít i jako nástroj pro kritické myšlení a koncipování nových obchodních plánů.

Prediktivní AI v kyberprostoru

Prediktivní umělá inteligence využívá statistické algoritmy a techniky strojového učení k určení pravděpodobnosti budoucích výsledků na základě historických dat. Používá se především k automatizaci procesů, které provádí s vyšší přesností než lidé a prakticky bez jejich dohledu. Existuje několik aplikací prediktivní AI, které mají potenciál významně ovlivnit stávající firmy v blízkém až střednědobém horizontu.

V posledním desetiletí svět zaznamenal nárůst kyberkriminality, a to částečně díky umělé inteligenci, která méně zkušeným hackerům umožnila psát škodlivé kódy nebo autenticky vypadající e-maily, jejichž cílem je oklamat uživatele a přinutit je prozradit citlivé informace.

Umělá inteligence sice demokratizuje kybernetické útoky, ale má také potenciál výrazně zlepšit zabezpečení v podobě automatizované identifikace potenciálních hrozeb, detekce anomálií a vzorců, které mohou naznačovat narušení, a také reakce na bezpečnostní incidenty v reálném čase. Potřeba robustnějších, účinnějších a nákladově efektivnějších řešení je stále v popředí zájmu velkých firem, zejména těch, které pracují s citlivými údaji zákazníků.

Prediktivní umělá inteligence se již začala využívat i v marketingu. V současné době mohou marketéři získávat potenciální zákazníky prostřednictvím dat z platforem CRM (Client Relationship Management), průzkumů a webových stránek. Umělá inteligence také dokáže rychleji procházet mnohem větší soubory dat, což marketérům umožní pracovat mnohem efektivněji.

AI a polovodiče

S rostoucím významem umělé inteligence bude třeba zásadně modernizovat výpočetní infrastrukturu. Servery s umělou inteligencí budou vyžadovat desetkrát větší obsah paměti než tradiční servery, což si vyžádá vývoj inovativních čipů.

Investice do strojového učení a umělé inteligence mají potenciál přinést polovodičovým společnostem obrovskou obchodní hodnotu ve všech fázích jejich činnosti, od výzkumu a návrhu čipů až po výrobu a prodej. Odhaduje se, že v příštích pěti letech by se mohlo jednat o částku asi 85 miliard dolarů.

V současné době se umělá inteligence podílí na výnosech částkou 5 až 8 miliard dolarů ročně, což odráží pouze přibližně 10 % potenciálního přínosu. AI a strojové učení přitom může dle kvalifikovaných odhadů snížit současné náklady na výzkum a vývoj o zhruba 30 %.

Závěrem

Integrace umělé inteligence ve firmách a její široké přijetí spotřebiteli bude mít v následujících měsících a letech obrovský dopad. Při vyhodnocování příležitostí v oblasti AI a investicích do AI bude rozhodující aktivní řízení portfolia.Jsme přesvědčeni, že AI je hnacím motorem růstu. Má širokou škálu aplikací a je na cestě k tomu, aby výrazně změnila celá průmyslová odvětví. Podle našeho názoru budou nadměrně profitovat firmy které využívají generativní umělou inteligenci ke zlepšení svého podnikání, prediktivní umělou inteligenci k tomu, aby jejich podnikání bylo chytřejší, nebo které vyrábějí hardware umožňující další rozvoj a šíření umělé inteligence.

Example Link Komentáře z trhu

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – září 2023

12.09.2023
Růst v Číně, růst na rozvinutých trzích, měnová politika, trh práce a sazby v USA.
Example Link Přečíst chevron_right
Plane from above

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

16.08.2023
Globální akciový fond, který cílí na dividendové společnosti obchodované primárně na vyspělých trzích.
Example Link Přečíst chevron_right
Ocean

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - srpen 2023

07.08.2023
Vývoj trhů z makroekonomického pohledu, z pohledu jednotlivých tříd aktiv a komentář k investicím do akcií.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of a train driving through a forest

Komentář portfolio manažera k aktuálnímu vývoji českého dluhopisového trhu

19.07.2023
Uplynulé roky patřily z hlediska výkonnosti dluhopisů k nejhorším v historii. Letos si dluhopisy naopak vedou skvěle.
Example Link Přečíst chevron_right