Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Tři faktory, které pohání poptávku po udržitelných akciích

12.07.2022
  • Investování do udržitelných akcií je v posledních letech na vzestupu. Podporují ho tři základní faktory: silná poptávka investorů, celosvětový tlak na udržitelný rozvoj a nová nařízení a regulace. Očekáváme, že silný růst bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Význam udržitelného investování začal prudce růst po podpisu Pařížské dohody a po přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) v roce 2015. Tyto iniciativy podnítily vlády i firmy k opatřením v oblastech změny klimatu a ekonomické nerovnosti. Od té doby se finanční sektor předhání v mobilizaci investic potřebných k dosažení těchto ambiciózních cílů. Stále důležitější roli v tomto úsilí sehrávají investoři do udržitelných akcií.

 

Poptávka jako hnací síla expanze

Rostoucí poptávka investorů po produktech udržitelného investování pohání expanzi trhu a rok 2021 nebyl výjimkou. Podle údajů společnosti Morningstar aktiva v udržitelných fondech loni narostla o více než polovinu – na 2,9 bilionu dolarů ke konci roku 2021.

Zájem investorů o udržitelné fondy byl patrný i v prvním čtvrtletí roku 2022, přestože finančními trhy otřásaly inflační tlaky a turbulence způsobené válkou na Ukrajině. Investice do udržitelných fondů se sice oproti předchozím třem měsícům snížily přibližně o třetinu, ale ve srovnání se 73% poklesem investic do celkového trhu fondů se jedná o velmi dobrý výsledek.

 

Veřejné investice ukazují cestu

Na globální iniciativy v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje navázaly konkrétními programy vlády po celém světě. Jedním z nejambicióznějších programů je Zelená dohoda pro Evropu z roku 2020, jejímž hlavním cílem je klimaticky neutrální EU do roku 2050. Zelená dohoda pokrývá širokou škálu oblastí a v příštím desetiletí počítá s financováním ve výši nejméně 1 bilionu eur.

Vládní programy udržitelného rozvoje navíc posílily trh tím, že nasměrovaly veřejné investice do environmentálních a sociálních řešení a povzbudily tak soukromý kapitál, aby je následoval.

 

Regulace přispívají ke zlepšení trhu

Klíčovou roli v rozvoji udržitelného investování hrají také regulační orgány, které vyžadují, aby firmy i správci aktiv zveřejňovali více informací o tom, jak jejich činnost ovlivňuje planetu a jak řídí environmentální, sociální a správní rizika (ESG). Požadavky na zveřejňování informací zvyšují transparentnost a důvěru v trh odpovědného investování, čímž podporují jeho růst.

V oblasti regulace je Evropa v čele. Povzbudivé signály vidíme i v Japonsku a USA. Na Konferenci OSN o změně klimatu (COP26) byla loni vytvořena Mezinárodní rada pro standardy udržitelného rozvoje (ISSB), která má celosvětově harmonizovat standardy zveřejňování informací o udržitelnosti a tím zvýšit srovnatelnost na různých trzích a usnadnit větší investice.

 

Udržitelnost v dlouhodobém horizontu

Kvalitní firmy, které přispívají k vytváření udržitelnějšího světa, mají dobrou pozici pro dosahování výnosů v nové, udržitelné ekonomice. Důležité je efektivní řízení rizik a příležitostí v oblasti ESG (ochrana životního prostředí, sociální principy a udržitelné řízení) i schopnost přizpůsobovat se vyvíjejícímu se světu.

Udržitelné akciové strategie mají potenciál přinášet atraktivní výnosy. Udržitelnost je klíčová v dlouhodobém horizontu, protože pomáhá firmám v úspěšném přechodu k ekologičtější a inkluzivnější ekonomice.

Example Link Komentáře z trhu

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – září 2023

12.09.2023
Růst v Číně, růst na rozvinutých trzích, měnová politika, trh práce a sazby v USA.
Example Link Přečíst chevron_right
Plane from above

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

16.08.2023
Globální akciový fond, který cílí na dividendové společnosti obchodované primárně na vyspělých trzích.
Example Link Přečíst chevron_right
Ocean

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - srpen 2023

07.08.2023
Vývoj trhů z makroekonomického pohledu, z pohledu jednotlivých tříd aktiv a komentář k investicím do akcií.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of a train driving through a forest

Komentář portfolio manažera k aktuálnímu vývoji českého dluhopisového trhu

19.07.2023
Uplynulé roky patřily z hlediska výkonnosti dluhopisů k nejhorším v historii. Letos si dluhopisy naopak vedou skvěle.
Example Link Přečíst chevron_right