Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Tři faktory, které pohání poptávku po udržitelných akciích

12.07.2022
  • Investování do udržitelných akcií je v posledních letech na vzestupu. Podporují ho tři základní faktory: silná poptávka investorů, celosvětový tlak na udržitelný rozvoj a nová nařízení a regulace. Očekáváme, že silný růst bude pokračovat i v nadcházejících letech.

Význam udržitelného investování začal prudce růst po podpisu Pařížské dohody a po přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG) v roce 2015. Tyto iniciativy podnítily vlády i firmy k opatřením v oblastech změny klimatu a ekonomické nerovnosti. Od té doby se finanční sektor předhání v mobilizaci investic potřebných k dosažení těchto ambiciózních cílů. Stále důležitější roli v tomto úsilí sehrávají investoři do udržitelných akcií.

 

Poptávka jako hnací síla expanze

Rostoucí poptávka investorů po produktech udržitelného investování pohání expanzi trhu a rok 2021 nebyl výjimkou. Podle údajů společnosti Morningstar aktiva v udržitelných fondech loni narostla o více než polovinu – na 2,9 bilionu dolarů ke konci roku 2021.

Zájem investorů o udržitelné fondy byl patrný i v prvním čtvrtletí roku 2022, přestože finančními trhy otřásaly inflační tlaky a turbulence způsobené válkou na Ukrajině. Investice do udržitelných fondů se sice oproti předchozím třem měsícům snížily přibližně o třetinu, ale ve srovnání se 73% poklesem investic do celkového trhu fondů se jedná o velmi dobrý výsledek.

 

Veřejné investice ukazují cestu

Na globální iniciativy v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje navázaly konkrétními programy vlády po celém světě. Jedním z nejambicióznějších programů je Zelená dohoda pro Evropu z roku 2020, jejímž hlavním cílem je klimaticky neutrální EU do roku 2050. Zelená dohoda pokrývá širokou škálu oblastí a v příštím desetiletí počítá s financováním ve výši nejméně 1 bilionu eur.

Vládní programy udržitelného rozvoje navíc posílily trh tím, že nasměrovaly veřejné investice do environmentálních a sociálních řešení a povzbudily tak soukromý kapitál, aby je následoval.

 

Regulace přispívají ke zlepšení trhu

Klíčovou roli v rozvoji udržitelného investování hrají také regulační orgány, které vyžadují, aby firmy i správci aktiv zveřejňovali více informací o tom, jak jejich činnost ovlivňuje planetu a jak řídí environmentální, sociální a správní rizika (ESG). Požadavky na zveřejňování informací zvyšují transparentnost a důvěru v trh odpovědného investování, čímž podporují jeho růst.

V oblasti regulace je Evropa v čele. Povzbudivé signály vidíme i v Japonsku a USA. Na Konferenci OSN o změně klimatu (COP26) byla loni vytvořena Mezinárodní rada pro standardy udržitelného rozvoje (ISSB), která má celosvětově harmonizovat standardy zveřejňování informací o udržitelnosti a tím zvýšit srovnatelnost na různých trzích a usnadnit větší investice.

 

Udržitelnost v dlouhodobém horizontu

Kvalitní firmy, které přispívají k vytváření udržitelnějšího světa, mají dobrou pozici pro dosahování výnosů v nové, udržitelné ekonomice. Důležité je efektivní řízení rizik a příležitostí v oblasti ESG (ochrana životního prostředí, sociální principy a udržitelné řízení) i schopnost přizpůsobovat se vyvíjejícímu se světu.

Udržitelné akciové strategie mají potenciál přinášet atraktivní výnosy. Udržitelnost je klíčová v dlouhodobém horizontu, protože pomáhá firmám v úspěšném přechodu k ekologičtější a inkluzivnější ekonomice.

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right