Aerial view of open pit iron ore and heavy mining equipment

Breadcrumb

Trh práce a inflace v USA

05.04.2023
  • V USA je nebývalý nedostatek pracovních sil, a to především ve zpracovatelském průmyslu
  • Dezinflaci na regionální a sektorové úrovni by pomohly fiskální a vládní programy
  • Opatrný postoj k rizikovým aktivům je stále namístě

Co je třeba pro zkrocení americké inflace? Možná větší útlum ekonomiky a vyšší nezaměstnanost, ale to může vyřešit jen část problému. Podle našeho názoru je zpřísňování měnové politiky nejúčinnější pro řešení cyklických aspektů inflace tažené poptávkou. Ale v USA jsou také strukturální problémy, které mohou udržovat přetrvávající inflaci, například nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci.

 

Přístup shora dolů: Phillipsova křivka

Ekonomická teorie Phillipsovy křivky naznačuje v krátkodobém horizontu inverzní vztah mezi inflací a nezaměstnaností. Ke snížení inflace musí nezaměstnanost vzrůst. V dlouhodobé perspektivě se však Phillipsova křivka zplošťuje a tento vztah se rozpadá.

Podmínky na trhu práce jsou však různé. Například poptávka po službách je těsněji spjata s útlumem domácí ekonomiky a ceny zboží jsou zase více ovlivněny globálními dodavatelskými řetězci, kde se situace neustále zlepšuje. Napjatá situace na domácím trhu práce však stále představuje riziko pro inflaci ve službách.

 

Přístup zdola nahoru: Sektory a státy

Zpřísňování měnové politiky může zmírňovat inflaci snížením celkové cyklické poptávky. Neřeší však nerovnoměrné rozložení inflačních tlaků v jednotlivých sektorech a regionech. I když se jádrová inflace CPI začala koncem roku 2022 snižovat, například inflace v dopravních službách zůstala po sedm měsíců od srpna nad 10 %, protože se dopravní průmysl potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Na celostátní úrovni zažívají USA nebývalý nedostatek pracovních sil. A jak se dá očekávat, tento nedostatek je nerovnoměrný v jednotlivých sektorech a regionech. Trend deglobalizace a re-shoringu například zvýšil poptávku po pracovnících ve zpracovatelském průmyslu, která zdaleka převyšuje nabídku.

Od roku 2009 míra otevírání pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu v USA výrazně roste. Vrcholu (7,4 %) dosáhla v dubnu 2022. Vnitrozemské státy, které jsou více závislé na průmyslových odvětvích včetně zpracovatelského průmyslu, pociťují závažný nedostatek pracovních sil.

Státy na pobřežích, například New York či Kalifornie, jsou více orientovány na služby a nedostatek pracovních sil pro ně nepředstavuje palčivý problém. V těchto státech již růst mezd značně zaostává za inflací. Dopady zpřísňování měnové politiky se budou nadále projevovat v celé zemi. V relativním vyjádření může být pobřeží zranitelnější. Další ochlazování trhu práce na pobřeží však nepovede ke zlepšení nabídky práce ve vnitrozemí.

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci i pokrok směrem k dezinflaci mohou lépe řešit fiskální a vládní programy. Zásadní lék na tyto problémy může přinést imigrace, digitalizace a technologický pokrok.

 

Důsledky pro investice

Jak nedávno uvedla americká ministryně financí Janet Yellenová, boj proti inflaci v USA nebude probíhat přímočaře. Měli bychom začít pozorovat výrazné ochlazování agregátní poptávky v důsledku kumulativních účinků opakovaného zvyšování úrokových sazeb. To naznačuje, že opatrný postoj k rizikovým aktivům je stále namístě.

Existují však strukturální omezení, pokud jde o to, čeho může zpřísňování měnové politiky samo o sobě dosáhnout. Dopad na jednotlivé sektory a regiony může být asymetrický a některé složky inflace mohou přetrvávat delší dobu. Koordinace měnové politiky s fiskálními a vládními programy by měla pomoci omezit vedlejší škody způsobené destrukcí poptávky shora dolů. V každém případě z tohoto procesu pravděpodobně vzejdou vítězové a poražení, což bude představovat investiční příležitosti i rizika.

 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right