Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Smíšené fondy jako investiční řešení vše v jednom

02.06.2022

Pro část finančních rezerv, které potřebují investoři na zavolanou, zůstává ideálním produktem bankovní nebo spořící účet. Je však potřeba si uvědomit, že tyto produkty nejenže nenesou prakticky žádný úrok, ale navíc z nich postupně ukrajuje inflace. Je proto zřejmé, že se investoři musí poohlížet po produktech, které ochrání hodnotu finančních rezerv a v ideálním případě vydělají ještě něco navíc.

 Alternativou pro krátkodobé uložení finančních rezerv pro investiční horizont okolo jednoho roku mohou být fondy krátkodobých dluhopisů. Jakou strategii ale volit pro správu střednědobých a dlouhodobých rezerv? Zde je možné být výrazně odvážnější. A můžete být o to odvážnější, o co delší je váš investiční horizont.

 

Investice bez starostí

Investoři mají hned dvě možnosti. Své investiční portfolio si mohou poskládat sami výběrem akciových a dluhopisových investic v poměru, který odpovídá jejich rizikovému profilu. Musejí však mít dostatečné znalosti a hlavně čas sledovat vývoj na trzích a adekvátně upravovat svoje investiční portfolio.

Pokud se ale nechtějí o nic starat, vhodnou alternativou jsou investice do smíšených fondů. Smíšené fondy investují do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice. Obvykle se jedná o kombinaci dluhopisů a akcií.

Existují také fondy, které mají širší zaměření a investují rovněž do komodit nebo nemovitostí.  Konzervativní složku tvoří zpravidla dluhopisy, které portfoliu dodávají jednak stabilitu spojenou s nižším kolísáním hodnoty, ale také nižší výnosy. Potenciál vyšších výnosů zajišťuje akciová složka, se kterou se pojí i vyšší riziko.

 

Proč jsou smíšené fondy mezi investory tak oblíbené

Odpověď je celkem snadná. Pokud máte dostatek času a znalostí, můžete si své portfolio spravovat sami. Většina drobných investorů ale věnuje svůj čas spíše práci, rodině, koníčkům a hledá profesionální správce aktiv, kteří se budou o jejich finanční rezervy starat na základě předem dohodnutých pravidel (investiční strategie fondu). Individuální správa investičního portfolia je pro drobné investory většinou nedostupná, a tak se jako nejlepší možnost ukazují právě smíšené fondy.

Smíšené fondy vyhledávají atraktivní příležitosti napříč různými finančními trhy. V rámci jediné investice tak získáte vyvážený mix různých typů aktiv. Portfolio manažeři nastavují poměr akciové a dluhopisové složky podle aktuálního tržního vývoje. Cílem je dosáhnout optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. Klíčová je zde aktivní správa. Díky ní fond využívá v období hospodářského růstu potenciálu akciového trhu a generuje zisky, zatímco v období poklesu omezuje ztráty díky konzervativní složce portfolia.

Smíšené fondy jsou dlouhodobě nejoblíbenější investicí v ČR a jejich obliba stále roste. Podle Asociace pro kapitálový trh ČR dosáhl objem investovaných prostředků ve smíšených fondech ve prvním čtvrtletí tohoto roku téměř 280 miliard korun.

 

Jak vybrat investiční řešení na míru

Investoři by měli věnovat pozornost především dvěma základním kritériím:

  • Jaký je jejich investiční horizont?

Rezerva se investuje vždy krátkodobě a konzervativně, peníze na důchod dlouhodobě, a pokud to tolerance rizika dovolí, tak dynamicky.

  • Jaká je očekávaná kolísavost portfolia?

Vyšší kolísavost portfolia znamená, že fond má sice potenciál dosáhnout vyšších výnosů, ale snáze se může propadnout do záporných čísel. Čím vyšší je stupeň rizika, tím vyšší kolísavost lze očekávat.

Zodpovězením těchto otázek si investor udělá obrázek, zda chce investovat spíše konzervativně, vyváženě nebo dynamicky. 

 

NN Smíšené fondy z rodiny Patrimonial

 

Proč investovat do smíšených fondů s NN Investment Partners

 

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right