Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Rozhovor s Lubomírem Vystavělem o spojení s Goldman Sachs: České investory čeká ještě lepší nabídka

26.07.2022
  • Po spojení NN Investment Partners s Goldman Sachs čeká české investory nejen rozšíření nabídky. I nadále zůstane v centru pozornosti ESG.

FOND SHOP se zeptal Lubomíra Vystavěla, který v současnosti zastává pozici Chief Executive and Investment Officer NN Investment Partners B.V., Czech Branch, kde je zodpovědný za řízení investic pro klienty v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, zejména na to, co (nejen) pro české klienty znamená nedávno dokončené spojení NN Investment Partners se slavnou americkou investiční bankou Goldman Sachs.

Zajímali jsme se ale třeba i o stále velmi populární téma ESG, o kterém je v posledních měsících opět hodně slyšet, a které je navíc pro NN IP velmi důležitou součástí investičních strategií. Neopomněli jsme ani obecný výhled pro finanční trhy, které si v tomto roce zatím procházejí těžkým obdobím, ať už se bavíme o dluhopisech nebo akciích. Co by měl tedy investor nyní dělat?

 

Americká investiční banka Goldman Sachs před pár týdny dokončila akvizici NN Investment Partners za 1,7 miliardy euro. Můžete blíže popsat, proč k tomuto spojení došlo, jak velká bude takto vzniklá skupina a co to vlastně pro klienty znamená? Mají třeba počítat s přejmenováním fondů, společnosti atd.?

Goldman Sachs Asset Management je jedním ze třech největších správců majetku pro třetí strany na světě. Spojením společností se zvýší celková aktiva pod správou na více než 2,8 bilionu dolarů.

Objem aktiv spravovaných v Evropě vzroste na 600 miliard dolarů, což je v souladu se strategickými cíli Goldman Sachs rozšířit své evropské podnikání a globální dosah.

Nizozemsko se stane důležitým strategickým sídlem společnosti pro aktivity v evropském regionu. To nám umožní zůstat nablízku klientům a poskytovat jim služby způsobem, na který jsou zvyklí a který vyhovuje jejich potřebám. Goldman Sachs navíc uzavřel s NN Group desetileté strategické partnerství, v rámci něhož bude spolu s NN IP nadále poskytovat služby správy aktiv pro skupinu NN.

Jsme přesvědčeni, že naši klienti budou benefitovat z rozšíření nabídky produktů, lepšího přístupu ke špičkovým talentům v oboru a investic v oblasti technologií, dat a odpovědného investování. K přejmenování společnosti NN IP i stávajících produktů dojde do dvou let.

 

Uvádíte, že základy partnerství Goldman Sachs a NN Investment Partners jsou postaveny na třech pilířích: excelence v oblasti odpovědného investování, rozšíření produktové nabídky a posílení vaší pozice v Evropě. Vezměme to tedy postupně. Na jaké produktové novinky se mohou čeští investoři těšit?

NN IP a Goldman Sachs Asset Management mají nabídku produktů, které se velmi dobře doplňují. Kombinací investičních kapacit obou společností vznikne komplexní škála produktů správy aktiv od tradičních a alternativních tříd aktiv až po udržitelná investiční řešení.

Širší nabídka tak bude obsahovat jedny z nejžádanějších akciových a dluhopisových aktivně řízených fondů na světě. Přibudou také alternativní strategie, které jsou zajímavé zejména pro institucionální investory.

Je možné, že naopak nějaké fondy zaniknou nebo se spojí, třeba proto, že se podobají svou strategií?

Jedním z největších pozitiv této akvizice je fakt, že portfolia produktů jsou velmi komplementární a téměř vůbec se svým zaměřením nepřekrývají. Snad jedinou oblastí, ve které mají obě firmy velmi silnou pozici na globální trhu, jsou strategie zaměřené na dluhopisy rozvíjejících se zemí (EMD). Nicméně i zde je v plánu využít spojené síly obou týmů a realizovat růst díky lepšímu pokrytí světových trhů.

 


ESG investování by dle mého názoru nemělo být spojováno se statickými parametry a kritérii. Klíčové je, zda daná investice obstojí z pohledu budoucího vývoje a nikoliv pouze z hlediska aktuálního stavu.


 

Klíčovým prvkem strategií fondů NN Investment Partners je již nějakou dobu důraz na odpovědné investování. Jaký způsobem v tomto ohledu čekáte synergii mezi NN IP a Goldman Sachs?

Je to tak. V NN IP máme s odpovědným investováním dlouholeté zkušenosti již od roku 1999, kdy odpovědnost a udržitelnost nebyly tak rezonujícími tématy. Společensky odpovědné investování zůstane součástí naší DNA i nadále. Odborné znalosti NN IP v oblasti odpovědného investování a integrace ESG budou využity k doplnění stávajících investičních procesů a prohloubení odpovědných investičních postupů napříč celou společností.

 


Myslím, že velmi rychlý nárůst výnosů dluhopisů a razantní korekce cen tuto třídu aktiv skutečně znovu zatraktivnily… Časovat trh je ale velmi riskantní, proto bych případné investice rozprostřel v čase...


 

Zůstaňme ještě u odpovědného investování. To si v poslední době prochází i řekněme „kontroverzními“ událostmi. Do ESG se např. pustil Elon Musk poté, co Tesla vypadla z indexu ESG S&P 500. Hovoří se také o tom, jaký bude mít na ESG dopad válka na Ukrajině a možná nutnost přehodnotit třeba přístup ESG ratingů ke zbrojařským firmám. Jak se na tyto události a budoucnost ESG díváte Vy?

ESG představuje ve svých třech písmenech hlavní pilíře udržitelného investování. Udržitelné je to, co přežije. Pokud tedy má být ESG metodologie udržitelná, musí být schopna adaptovat se na změny v požadavcích.

ESG investování by dle mého názoru nemělo být spojováno se statickými parametry a kritérii. Klíčové je, zda daná investice obstojí z pohledu budoucího vývoje, a nikoliv pouze z hlediska aktuálního stavu.

Pro dosažení cílů udržitelného rozvoje dle OSN (tzv. SDG) je nutné pomáhat společnostem s jejich transformací a umožňovat tak přeměnu na udržitelnou ekonomiku. Myslím, že Covid 19 i válka na Ukrajině ještě více akcelerují potřeby obyvatel naší planety a posilují tak význam ESG investování.

 

 


Podobně jako u dluhopisů i na akciových trzích vytvořila korekce cen velmi zajímavé příležitosti pro dlouhodobé investory. Příležitosti se objevují po celém světě obzvlášť v okamžicích, kdy „všichni“ prodávají...


 

Letošní rok není pro finanční trhy zatím vůbec snadný. Investoři tratí na akciích i dluhopisech. Pokud jde o dluhopisy, je podle vás nyní vhodná doba navyšovat v nich pozice? Čeká dluhopisy konečně zajímavé období?

Myslím, že velmi rychlý nárůst výnosů dluhopisů a razantní korekce cen tuto třídu aktiv skutečně znovu zatraktivnily.

Jsme nyní ve velmi neklidné době a vysoká volatilita trhů vytváří dle mého názoru velmi zajímavé investiční příležitosti pro dlouhodobé investory, včetně těch investujících do dluhopisů.

Časovat trh je ale velmi riskantní, proto bych případné investice rozprostřel v čase a pokud možno investoval pravidelně. 

A jaký je Váš pohled na hlavní akciové trhy, tedy Evropu a USA? Tamní centrální banky se přeci jen chovají jinak, kam by tedy měl akciový investor obrátit svou pozornost?

Hlavním úkolem centrálních bank je udržování cenové stability. Covidem narušené dodavatelské řetězce, energetická transformace a konflikt na Ukrajině centrálním bankám práci značně ztížil. Věřím, že se jim podaří cenovou stabilitu brzy obnovit.

Podobně jako u dluhopisů i na akciových trzích vytvořila korekce cen velmi zajímavé příležitosti pro dlouhodobé investory. Příležitosti se objevují po celém světě obzvlášť v okamžicích, kdy „všichni“ prodávají a důvěra v trh je otřesena.

Nemyslím, že by tomu tentokrát mělo být jinak. Pravidelné dlouhodobé investování do diverzifikovaného portfolia je ověřeným řešením, které disciplinovaným investorům přinese kýžené ovoce.

Pro aktivní správce aktiv je to příležitost ukázat, že umí přidat nadvýnos a překonávat tržní benchmarky díky správnému a včasnému výběru investice.

V tomto tržním prostředí se ukazuje, kdo plave s plavkami a kdo bez, jak rád říká známý investor Warren Buffett, aby odlišil investory, kteří dělají svou práci poctivě a analyzují investiční příležitosti od těch, kteří se jen vezou.

 


Lubomír Vystavěl je Chief Executive and Investment Officer v NN Investment Partners B.V., Czech Branch zodpovědný za řízení investic pro klienty v Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Jeho kariéra ve finančních službách začala v roce 1992 v Československé obchodní bance. Následně zastával různé pozice v rámci ING Bank v divizi investičního bankovnictví, kde se podílel na transakcích na kapitálovém trhu, včetně IPO, a také na realizaci strategických projektů, např. restrukturalizace a inovace služeb, v regionu střední a východní Evropy. Tři roky pracoval v týmu transakčního poradenství v EY, kde se věnoval zejména odvětví finančních služeb. Před nástupem do NN IP pak působil jako manažer v MONETA Money Bank, kde zodpovídal za řízení projektů digitálního bankovnictví.

V roce 2016 získal Lubomír titul MBA na University of Pittsburgh – Joseph M. Katz Graduate School of Business. V roce 2004 získal titul CFA a od roku 2006 je členem představenstva CFA Society Czech Republic a předsedou výboru GIPS pro Českou republiku. Od roku 2020 je Lubomír členem výkonného výboru AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR).

 

 


 

Zdroj: FOND SHOP, 15-16/2022, str. 12 - 13

FS1622_1213_Rozhovor_Lubomir Vystavel NN IP.pdf

Example Link Ostatní novinky

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – duben 2024

09.04.2024
Komentáře k trhům
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář ke snížení sazeb ČNB 20. března 2024

22.03.2024
Ve středu 20. března 2024 bankovní rada ČNB snížila čtrnáctidenní repo-sazbu z 6.25 % na 5.75 %.
Example Link Přečíst chevron_right