Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Profil fondu NN (L) Global High Dividend

02.06.2022

Korunový aktivně řízený měnově zajištěný globální akciový fond, který svou strategií cílí na tzv. dividendové firmy. Na tříleté periodě poráží index MSCI World High Dividend Yield. 

V tuzemské nabídce společnosti NN Investment Partners najdeme početnou skupinu akciových fondů, různě zaměřené dluhopisové fondy a také několik smíšených fondů. Řada fondů je navíc dostupná v do koruny zajištěné třídě. Níže se podíváme na jeden z akciových fondů, který právě měnově zajištěnou třídu nabízí.

 

Zaměřeno na dividendy

NN (L) Global High Dividend X hedged (CZK) je korunový akciový fond, který zajištuje měnové riziko proti základní eurové třídě. Samotný fond je aktivně řízen, založený na stock-pickingu s tím, že za správu fondu odpovídá společnost American Century Investments, která je partnerem společnosti NN. 

Jak už říká samotný název fondu, portfolio manažeři cílí na tzv. dividendové společnosti, které by se v ideálním případě měly v době nákupu obchodovat s diskontem proti jejich „férové“ ceně. Portfolio pak obvykle tvoří 60 až 100 takovýchto společností. 

Celý investiční proces je založený na fundamentální analýze a přístupu bottom-up, tedy zdola nahoru, kdy je snahou vybrat vysoce kvalitní společnosti s tím, že cílem aktivní správy je v tomto případě dosažení optimálního rizikově očištěného výnosu. Jinak řečeno, nejde jen o samotný výnos, ale právě i o rizikovost dané investice. 

Mimo „klasické“ ukazatele fundamentální analýzy je nedílnou součástí výběrového procesu také důraz na ESG kritéria a tedy udržitelné a odpovědné investování. Dle kategorizace SFDR spadá fond do článku 8. 

Benchmarkem fondu je obecný index MSCI World, což do značné míry také ovlivňuje regionální složení portfolia. Ačkoliv fond investuje globálně a limity umožňují investice například i do akcií v pevninské Číně, v praxi míří investice primárně na vyspělé trhy. Platí, že z regionálního pohledu se může fond od indexu MSCI World odchýlit o ± 15 pb. a v případě sektorů je poté odchylka stanovena na ± 10 pb. 

 

Plusy a mínusy

 

+          Překonává index MSCI World High Dividend Yield v posledních třech letech

+          Důraz na ESG

+          Měnově zajištěná korunová třída

-           Vyšší celková nákladovost

-           Zaostává za indexem MSCI World

 

 

Data fondu k 30. 4. 2022

Velikost fondu

622 mil EUR (všechny třídy)

Daňový domicil

Lucembursko

ISIN

LU0295015480

Typ fondu

akciový

Typ výnosu

kapitalizační

Vznik fondu

srpen 2007

Vstupní poplatek

max. 5 %

Manažerský poplatek

2,0 %; OCF 2,32 %

 

 

 

Bezpečné sektory

Graf 1 zachycuje regionální složení fondu ke konci dubna tohoto roku a je z něj poměrně jasně patrné, že v souladu s indexem MSCI World mají jednoznačně nejvyšší váhu USA. V samotném indexu MSCI World je však váha USA dokonce ještě vyšší, na úrovni takřka 69 %, takže z tohoto pohledu můžeme říci, že jsou USA mírně podváženy. 

 

Graf 1: Portfolio podle regionů k 30. 4.

Graf 4: Portfolio podle sektorů 30. 4.

 

Zajímavější je pohled na graf 4, který zachycuje sektorové složení portfolia, také ke konci dubna. Ačkoliv má v indexu MSCI World dominantní 21% váhu sektor IT, v případě portfolia fondu mu patří až čtvrtá příčka se zhruba polovičním zastoupením. Vyšší váhu mají naopak sektory tradičně spojené s dividendami jako finance či zdravotnictví. Složení fondu se v tomto ohledu liší ale i od indexu MSCI World High Dividend Yield, který cílí právě na dividendové společnosti. Ten dává například necyklickému SZ více jak 20% váhu, zatímco v portfoliu portrétovaného fondu je váha tohoto sektoru jen kolem 9 %. Jak je tedy vidět, výsledné složení portfolia je skutečně dáno aktivní správou a stock-pickingem. 

 

Tabulka 1: 10 největších pozic k 30. 4.

Johnson & Johnson

2,8 %

Medtronic

2,7 %

Cisco System

2,7 %

Verizon Communications

2,7 %

Bank of New York Mellon

2,4 %

Merck & Co

2,3 %

JPMorgan Chase & Co

2,2 %

Unilever

2,1 %

Conagra Brands

1,9 %

Smith & Brands

1,8 %

Celkem

23,6 %

 


 

Slušný výnos

Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost portrétovaného fondu jak s vývojem indexu MSCI World, tak indexu MSCI World High Dividend Yield, v obou případech v EUR, protože fond právě proti základní eurové třídě měnově zajišťuje.

 

Graf 2: Fond proti indexům – absolutně

Graf 3: Fond proti indexům – relativně

 

Jak je vidět, portrétovaný fond sice na pětileté periodě zaostává za vývojem obecného indexu MSCI World, nicméně vede si velmi podobně jako index MSCI World High Dividend Yield, který navíc, jak ukazuje tabulka kvantitativních ukazatelů, na jedno, dvou i tříleté periodě poráží. Zaostávání za indexem MSCI World je tak dáno spíše tím, že se v posledních letech (do podzimu 2021) dařilo obecně růstovým firmám (v čele s IT), které jsou ovšem v dividendových strategiích z logiky věci méně zastoupené.

 

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 12. 5. 2022)

 

Fond

Index

Výkonnost v CZK (fond) a EUR (MSCI World HY)

1 rok (od 14.5.21)

15,6 %

15,2 %

2 roky (od 15.5.20)

49, %

41,4 %

3 roky (od 10.15.19)

35,0 %

33,9 %

5 let (od 12.5.17)

35,6 %

44,8 %

5 let p.a.

6,3 %

7,7 %

Riziko (perioda 3 roky)

 

 

Volatilita p.a.

16,2 %

14,1 %

Beta

1,11    

index

Beta bear

1,21    

index

Alfa (anualizovaná)

-1,1 %

index

Korelace

0,97

index

Max. pokles – měsíc

-15,1%

-11,4 %

Min. růst – rok

-12,7 %

-13,2 %

Max. pokles/nutný růst

-23,5 % / 30,8 %

-20 % / 25 %

Výpočty z prodejních cen v CZK a EUR, případné dividendy reinvestovány. 

 

Grafy 5 a 6 poté srovnávají portrétovaný fond s dalšími v ČR dostupnými korunovými dividendovými fondy. Podotkněme, že ačkoliv jsou všechny fondy zachycené v těchto grafech globálně zaměřené, liší se zejména ve váze rozvíjejících se trhů a případně také samotném přístupu k měnovému zajištění. Z grafů každopádně vyplývá, že si portrétovaný fond vede v tomto srovnání dobře, když na pětileté periodě dosáhl obdobné výkonnosti a dařilo se mu zejména v posledních měsících.

 

Graf 5: Srovnání s vybranou konkurencí – absolutně v CZK

Graf 6: Srovnání s vybranou konkurencí – relativně

 

NN (L) Global High Dividend může díky globálnímu zaměření a dostatečné diverzifikaci posloužit i jako významná součást akciové složky portfolia zejména těch investorů, kteří upřednostňují aktivní správu spojenou s výběrem konkrétních akcií a zároveň chtějí dát důraz na dividendové společnosti, které jsou do jisté míry specifickou složkou trhu. Minimálně část investorů jistě také potěší důraz na ESG a samozřejmě měnové zajištění do koruny vůči základní eurové třídě. 

 

Převzato z časopisu Fond Shop 11/2022, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS1122_1819_Portret_NN (L) Global High Dividend.pdf

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right