Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Patrimonial Aggressive

10.10.2022

V koruně dostupný dynamický smíšený fond fondů, který globálně diverzifikuje akciovou složku a pokrývá různé kategorie eurových dluhopisů. Konkurenci drtivě poráží s převážně nižší volatilitou.

Tuzemská fondová nabídka společnosti NN Investment Partners zahrnuje kromě nejpočetnější skupiny akciových také několik v koruně dostupných dluhopisových a smíšených fondů. Níže si představíme dynamický smíšený fond fondů, který spolu s defenzivním a vyváženým souputníkem spadá do produktové řady NN (L) Patrimonial.

 

Neutrální váha akciové složky 75%

NN (L) Patrimonial Aggressive investuje do akciových a dluhopisových fondů především vlastní skupiny NN. Tento aktivně řízený dynamický fond fondů poměřuje svou výkonnost s benchmarkem, na němž se podílí 75 % globální akciový index vyspělých i rozvíjejících se trhů MSCI All Country World a 25 % dluhopisový index širokého trhu eurozóny Bloomberg Euro Aggregate. Korunová třída pak zajišťuje měnové riziko vůči základní eurové třídě, která však obecně měnově zajištěna není vzhledem k expozici akciové složky na neeurové regiony.

Investiční proces fondu vychází ze stanovení taktické alokace v podobě váhového poměru mezi akciovou a dluhopisovou složkou, případně regionálních preferencí akciové složky a duračních preferencí dluhopisové složky. Portfolio management zde analyzuje jak střednědobý vývoj makroekonomických faktorů v logice hospodářského cyklu, tak krátkodobý vývoj tržních odchylek od fundamentů na základě behaviorálních faktorů (investiční sentiment, momentum apod.). Využívá přitom kvantitativní ukazatele i kvalitativní úsudek. Následuje výběr vhodných podílových fondů do portfolia.

K realizaci zajímavých investičních příležitostí a celkové optimalizaci poměru výnos / riziko může NN (L) Patrimonial Aggressive využívat derivátové nástroje (např. krátké pozice vydělávající na poklesu podkladových aktiv). Nedílnou součástí investičního procesu je kontinuální zohledňování faktorů udržitelnosti ESG v souladu s článkem 8 nařízení SFDR. Fondu se daří udržovat nižší průměrnou uhlíkovou stopu emitentů cenných papírů v portfoliu, než jakou má benchmark.

Celkové zastoupení akciové i dluhopisové složky se může odchýlit od neutrální alokace 75:25 až o ±20 procentních bodů. Manažerský tým na druhé straně cíluje nízkou výkonnostní odchylku od benchmarku (ex ante tracking error) na 2,5 % p.a. s povoleným maximem 5 % p.a.

 

Plusy a mínusy

 

+          Překonává všechny dostupné konkurenty

+          Má vynikající poměr výnos / riziko při volatilitě v dolní polovině konkurenční skupiny

+          Zajišťuje měnové riziko CZK/EUR

-           Zaostával za benchmarkem do března 2019

 

Data fondu k 31. 8. 2022

Velikost fondu

512,3 mil EUR

Daňový domicil

Lucembursko

ISIN

LU0405489047: CZK-H
LU0119195450: EUR

Typ fondu

smíšený fond fondů –
dynamický

Typ výnosu

kapitalizační

Vznik fondu

říjen 2009

Vstupní poplatek

max. 5 %

Manažerský poplatek

2,0 %; OCF 2,32 %

Minimální investice

500 CZK

 

 

Všímá si aktuálních rizik

Graf 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu fondů podle hlavních tříd aktiv na konci srpna a tabulka 1 shrnuje největší obsažené fondové pozice v tomtéž okamžiku. Akciovou složku sice reprezentují fondy na všechny investiční regiony, ale více než ze 2/3 v ní dominuje Severní Amerika. O poznání slabší pozice pak zaujímají vyspělá Evropa, rozvíjející se trhy a zejména vyspělá Asie s Pacifikem. Z typového hlediska dochází v portfoliu ke kombinování aktivně řízených akciových fondů s indexovými. U dluhopisových fondových investic se sleduje solidní diverzifikace mezi státními a korporátními dluhopisy, resp. investičními a spekulativními ratingovými stupni.

Manažerský tým aktuálně podvažuje akciovou složku oproti benchmarku. K opatrnosti ho vede letošní nepříznivé investiční klima spojené především s odhodláním centrálních bank v USA a Evropě pokračovat navzdory zpomalování ekonomického růstu a zvýšenému riziku recese v razantním zpřísňování měnové politiky, dokud nedojde k zásadnímu ústupu současné vysoké inflace. Evropu navíc zatížila energetická krize, která může přimět spotřebitele k utlumení výdajů a firmy následně k redukci počtu zaměstnanců a investic, což by znamenalo hlubší recesi. Z těchto důvodů podvažuje fond i duraci dluhopisové složky, zatímco v akciové složce uplatňuje dlouhé pozice na trhu USA proti krátkým na evropských trzích a dlouhé pozice v indexu S&P 500 proti krátkým v indexu Nasdaq.

 

Graf 1: Portfolio podle tříd aktiv k 31.8.

 

 

 

Tabulka 1: 10 největších pozic k 31. 8.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

19,1 %

Beresford North America Sustainable Equity Fund

16,9 %

NN (L) Global Sustainable Equity

11,4 %

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

8,5 %

NN (L) Global High Dividend

7,5 %

NN (L) Euro Credit

6,6 %

NN (L) Euro Fixed Income

6,0 %

NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund

5,2 %

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

2,5 %

NN (L) European Sustainable Equity

2,1 %

Celkem

85,9 %

 

Výborné výsledky

Grafy 2 a 3 srovnávají 5letou výkonnost portrétovaného fondu v základní eurové a měnově zajištěné korunové třídě s jeho benchmarkem i průměrem konkurence, který tvoří dynamické smíšené fondy s eurovou strategií z databáze Morningstar. Již na první pohled je vidět, že NN (L) Patrimonial Aggressive zaznamenal velký úspěch manifestovaný nejen solidním absolutním zhodnocením na delších klouzavých periodách než 1,5 roku. Až na počáteční zaostávání do března 2019 držel krok s benchmarkem bez ohledu na tržní vývoj a od letošního února ho v korunové třídě dokonce překovával (většinou menšími poklesy). Podle tabulky kvantitativních ukazatelů přitom dosáhl stejné kolísavosti jako benchmark. Mnohem přesvědčivější, výraznější a systematičtější náskok ovšem NN (L) Patrimonial Aggressive získával vůči průměru konkurence. K nedávnému zlepšení relativní výkonnosti jeho korunové třídy vůči eurové přispěl značný vzestup korunových úrokových sazeb nad rámec eurových, poskytující výhodu pro zajišťování měnového rizika CZK/EUR.

Mezi v koruně dostupnými dynamickými smíšenými fondy se nenajde žádný, který by na 5leté periodě poskytl silnější výnos než NN (L) Patrimonial Aggressive. Z vybraných konkurentů v grafech 4 a 5 zůstal nejméně pozadu Franklin Diversified Dynamic Fund díky lepšímu počínání od jara 2021. Stejně jako portrétovaný fond sleduje neutrální poměr mezi akciovou a dluhopisovou složkou 75:25, využívá finanční deriváty k plnění investičních cílů a má měnově zajištěnou korunovou třídou proti základní eurové. Ostatní fondy s primárně korunovou strategií si za posledního 1,5 roku naopak relativně pohoršily. Nejspíš i proto, že tolik neprofitovaly z posílení dolaru kvůli plnému zajišťování měnového rizika (Generali, Erste, ČSOB) nebo výraznému podvážení trhu USA v akciové složce (Conseq). Volatilitou se portrétovaný fond řadí do lepší poloviny v zobrazené šestici.

NN (L) Patrimonial Aggressive může jako velmi kvalitní řešení s důkladnou diverzifikací portfolia a silným poměrem výnos / riziko tvořit jedinou pozici u dynamických investorů s delším časovým horizontem.

 

Graf 2: Fond proti indexu a průměru konkurence - absolutně

Graf 3: Fond proti indexu a průměru konkurence – relativně

 

Graf 4: Srovnání s vybranou konkurencí – absolutně v CZK

Graf 5: Srovnání s vybranou konkurencí – relativně

 

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 21. 9. 2022)

 

Fond

Index

Výkonnost v CZK (fond) a EUR (index)

1 rok (od 22.9.21)

-3,2 %

-5,2 %

2 roky (od 22.9.20)

18,3 %

16,2 %

3 roky (od 23.9.19)

21,0 %

18,3 %

5 let (od 22.9.17)

36,3 %

40,5 %

5 let p.a.

6,4 %

7,0 %

Riziko (perioda 5 let od 9/2022)

 

 

Volatilita p.a.

11,6 %

11,6 %

Beta

0,98   

index

Beta bear

1,00   

index

Alfa (anualizovaná)

-0,5 %

index

Korelace

0,98

index

Max. pokles – měsíc

-10,9 %

-10,9 %

Min. růst – rok

-7,2 %

-6,4 %

Max. pokles/nutný růst

-15,5 % / 18,3 %

-15,5 % / 18,4 %

Výpočty z prodejních cen v CZK a EUR, případné dividendy reinvestovány.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 20/2022, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS2022_1819_Portret_NN (L) Patrimonial Aggressive.pdf

 

 

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right