Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) International Czech Bond

16.01.2023

Dluhopisový fond s dominantní expozicí na státní dluhopisy ČR. V současnosti nabízí při duraci 5,6 roku výnos do splatnosti na úrovni takřka 5,5 %.

Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrý výběr akciových, včetně těch regionálně úzce zaměřených. Níže se podíváme na jeden z dluhopisových fondů, cílící na náš region.

České státní dluhopisy

NN (L) International Czech Bond je korunový dluhopisový fond, jehož základ portfolia tvoří likvidní české státní dluhopisy, které doplňují české a zahraniční firemní dluhopisy velkých a zavedených společností. V případě, že jde o nekorunové emise, jsou investice plně zajištěny proti měnovému riziku. Tolik oficiální popis strategie. V praxi můžeme nicméně říci, že české státní dluhopisy tvoří dlouhodobě zcela dominantní prvek v portfoliu, ostatně benchmarkem fondu je právě index českých státních dluhopisů ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government, od jehož složení se nicméně může fond odchýlit.

I když tedy může fond obsahovat i mimobenchmarkové pozice, většinou se svým celkovým složením portfolia od indexu nijak zásadně neodchyluje. Důsledkem pak je nejen zmíněná dlouhodobá dominance státních dluhopisů ČR, ale obvykle i to, že ukazatele jako modifikovaná durace či výnos do splatnosti se v případě portfolia od indexu dramaticky neliší, i když rozdíly zde jsou.

Ačkoliv je složení portfolia obvykle relativně podobné benchmarku, je fond aktivně řízen. Obecná kritéria pro výběr dluhopisů do portfolia vycházejí zejména z požadavků na vysokou kreditní kvalitu či zajímavé úročení nebo také sektorovou rozmanitost emitentů.

Při samotném řízení fondu hraje hlavní roli predikce změny tvaru a posunu korunové výnosové křivky na základě výhledu portfolio managementu na dluhopisové trhy obecně, ale i podle vývoje důležitých makroekonomických veličin včetně inflace a úrokových sazeb.

Očekávaný pohyb korunové výnosové křivky slouží ke stanovení průměrné splatnosti držených dluhopisů s cílem dosahovat dlouhodobě kladné výkonnosti za cenu krátkodobých až střednědobých výkyvů.

I přes aktivní správu a možnost odchýlit se od benchmarku by se průměrná durace portfolia měla pohybovat v rozmezí ± 2 roky oproti úrovni benchmarku.

Plusy a mínusy

+          Zajímavý výnos do splatnosti nabízející možnost zhodnocení do budoucna

+          Korunová investice bez měnového rizika

-           Nízká diverzifikace spojená s investicí primárně do jednoho druhu aktiv

 

Data fondu k 29.12.2022

Velikost fondu

1 366 mil. CZK

Daňový domicil

Lucembursko

ISIN

LU0082087437

Typ fondu

dluhopisový

Typ výnosu

kapitalizační

Vznik fondu

říjen 1997

Vstupní poplatek

max. 5,0 %

Manažerský poplatek

1,0 %; OCF: 1,3 %

Benchmark

ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government

 

Vysoký rating

Graf 1 zachycuje složení fondu z pohledu ratingu a asi nikoho nepřekvapí, že dominantní zastoupení mají dluhopisy s ratingem AA (resp. AA- dle ratingové agentury Standard & Poor’s, pokud bychom chtěli být zcela přesní), což odpovídá ratingu České republiky.

Graf 1: Portfolio podle regionů k 30.11.2022

 

 

Když se na složení portfolia podíváme z pohledu sektorů, tak cca 92 % tvoří dluhopisy státní, necelá tři procenta připadají na finanční služby a zhruba 2 % na nadnárodní organizace.

Z regionálního pohledu jde u 95 % o investice v České republice, které se zmíněnými cca 2 % následují nadnárodní organizace.
 

Tabulka 1: 10 největších pozic k 30.11.

Czech Republic RegS 0.450% 2023-10-25

17,5 %

Czech Republic 1.250 % 2025-02-14

8,8 %

Czech Republic 1.500% 2040-04-24

8,5 %

Czech Republic RegS 2.400% 2025-09-17

7,8 %

Czech Republic RegS 2.500% 2028-08-25

6,2 %

Czech Republic 1.7500% 2032-06-230

6,1 %

Czech Republic RegS 4,850% 2057-11-26

5,7 %

Czech Republic 2.750% 2029-07-23

5,6 %

Czech Republic 1.200% 2031-03-13

4,3 %

Czech Republic RegS 4.200% 2036-12-04

4,1 %

Celkem

74,6 %

 

Jinak řečeno, z toho či onoho pohledu se potvrzuje, že portfolio portrétovaného fondu tvoří zcela dominantně české státní dluhopisy. Zároveň je také patrné, že portfolio fondu je plně zainvestováno, s naprosto minimálním podílem hotovosti.

K 28.11.2022 platilo, že durace portfolia dosahovala na 5,63 roku, což je mírně méně než v případě benchmarku, kde činila durace 5,85 let. Průměrný výnos do splatnosti portfolia byl ke stejnému datu na úrovni 5,45 %, což je naopak mírně více než v případě benchmarku (5 %).
 

Tabulka 2: Data k portfoliu k 28.11.2022

Durace

5,63

Průměrný úvěrový rating

AA-

Výnos do splatnosti

5,45 %

 

Vývoj s trhem

Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost portrétovaného fondu, benchmarku v podobě indexu ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government a také průměru několika v ČR dostupných fondů zaměřených rovněž na české státní dluhopisy.

Graf 2: Fond a průměr konkurence proti indexu –
absolutně v CZK

Graf 3: Fond a průměr konkurence proti indexu –
relativně

Jak je z grafů vidět, vývoj fondu je velmi podobný, i když ne totožný, benchmarku reprezentujícího vývoj českého dluhopisového trhu. Celkově fond sice na sledované pětileté periodě za benchmarkem zaostal, vykazoval nicméně nižší volatilitu (viz tabulka kvantitativních ukazatelů). Zmíněná ztráta je navíc menší než celková nákladovost fondu.

I při srovnání s průměrem konkurence je patrná celkem logická podobnost ve vývoji, nicméně fond si v tomto ohledu vede vesměs mírně lépe než průměr (ovšem vykazuje vyšší volatilitu). To ostatně potvrzují i grafy 4 a 5, které již fond srovnávají s několika v ČR dostupnými dluhopisovými fondy, jejichž portfolio je také dominantě tvořeno českými státními dluhopisy, i když jednotlivé strategie fondů se přirozeně liší. Jak je nicméně z grafů vidět, portrétovaný fond si v tomto srovnání vede dobře.

Graf 4: Srovnání s vybranou konkurencí –
absolutně v CZK

Graf 5: Srovnání s vybranou konkurencí –
relativně

Zejména rok 2022 byl pro dluhopisy jako takové, ty české nevyjímaje, velmi obtížný (některé trhy zaznamenaly nejvyšší ztráty za mnoho desítek let) a není tak překvapením, že i portrétovaný fond skončil v mínusu. Na druhou stranu ale platí, že výnos do splatnosti kolem 5,5 % nabízí zajímavou příležitost do budoucna, byť samozřejmě bude záležet na řadě faktorů, zejména na krocích centrálních bank.

NN (L) International Czech Bond může díky své profilaci posloužit jako zajímavá součást portfolií většiny investorů, kteří chtějí získat expozici na české státní dluhopisy. Fond totiž nabízí aktivní správu, nicméně zároveň se od benchmarku až příliš výrazně nevzdaluje.
 

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 29. 12. 2022)

 

Fond

Index

 

Výkonnost v CZK

1 rok (od 31.12.21)

-9,4 %

-8,3 %

2 roky (od 31.12.20)

-18,2 %

-17,2 %

3 roky (od 27.12.19)

-15,4 %

-13,4 %

5 let (od 29.12.17)

-13,6 %

-9,9 %

5 let p.a.

-2,9 %

-2,1 %

 

Riziko (perioda 3 roky od 12/2019)

 

 

Volatilita p.a.

6,9 %

7,9 %

Beta

0,86   

index

Beta bear

0,84    

index

Alfa (anualizovaná)

-1,5 %

index

Korelace

0,99

index

Max. pokles – měsíc

-3,4 %

-4,1 %

Max. pokles – rok

-16,6 %

-16,8 %

Max. pokles/nutný růst

-23,7 % / 31 %

-23,1 % / 30,1 %

Výpočty z prodejních cen v CZK, případné dividendy reinvestovány.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 1/2023, str. 18-19. Celý článek najdete ke stažení pod odkazem níže.

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right