Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) International Central European Equity

18.01.2022
  • Korunový akciový fond zaměřený na region stření a východní Evropy. Na pětileté periodě poráží průměr konkurence, i když ztrácí na benchmark.

 

 Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrý výběr akciových, včetně těch regionálně úzce zaměřených. Jeden takový fond si představíme i v aktuálním článku.

 

Zaměřeno na CEE

NN (L) International Central European Equity, jehož historie spadá až do roku 1997, je korunový akciový fond cílící na společnosti ze střední a případně východní Evropy, tedy oblasti CEE. Jeho regionální expozici do značné míry definuje benchmark, který tvoří indexy zaměřené na následující burzy: 45 % Varšava (WIG 30), 35 % Praha (PX), 10 % Budapešť (BUX), 10 % Bukurešť (BET).

V tomto bodě je ovšem dobré podotknout, že výše zmíněný benchmark používá fond až od 1.1.2019. Do té doby připadala vyšší váha na ČR (52 %), následovalo Polsko (28 %) a v případě Maďarska a Rumunska k úpravám nedošlo. Změna benchmarku reflektovala lehkou úpravu investiční strategie z téhož roku tak, aby mohl fond lépe odrážet růstový potenciál regionu střední a východní Evropy.

Tak či onak, složení fondu se může od tohoto benchmarku v určité míře odlišit, v portfoliu najdeme například i společnosti kótované v Rakousku, ovšem podstatné je to, aby dané firmy působily napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy. Zároveň ovšem také platí, že společnosti z volatilnějších trhů, jakými jsou třeba Turecko nebo Rusko, nenajdete v portfoliu vůbec.

Strategie fondu je založena na aktivní správě a snaze investovat do nejslibnějších společností na trzích CEE, přirozeně v rámci daných limitů ve vztahu k benchmarku.

Samotný investiční proces kombinuje přístupy shora dolů (top-down) a zdola nahoru (bottom-up). Manažerský tým tedy hodnotí jak makroekonomické a politické fundamenty zvažovaných středo- a východoevropských zemí, tak využívá fundamentální analýzu akciových společností obchodovaných na příslušných burzách.

Výsledkem je poměrně koncentrované portfolio vybraných společností, což odráží i fakt, že už samotné akciové indexy, které tvoří benchmark, jsou také koncentrované, v souladu se specifiky investice do regionu CEE.

Plusy a mínusy

+  Zaměření na zajímavý region CEE                           -   Zaostává za benchmarkem
+  Lepší výnos než většina konkurence                        -   Vyšší nákladovost
 

 

 

Převaha Polska

Graf 1 zachycuje regionální složení fondu z konce listopadu 2021 a je z něj patrné, že nejvyšší zastoupení mají v souladu s benchmarkem polské společnosti. Oproti benchmarku je také mírně nadváženo Rumunsko a naopak podváženo Maďarsko. Zcela mimo benchmark jsou zařazeny společnosti kótované na rakouské burze, ale jak jsme uvedli, toto souvisí spíše s místem kotace daných firmem.

Zajímavější je pohled na graf 4 zachycující sektorové složení fondu, ze kterého je patrná více než 50% váha bank a dalších finančních institucí. To je dáno jednak jejich obecně vysokou vahou na středo- a východoevropských burzách, ale také tím, že na ně mají portfolio manažeři pozitivní výhled. Pro banky se totiž v rámci CEE díky rostoucím sazbám vytváří příznivé prostředí, očekávají se vyšší úrokové marže a navíc se v průběhu dosavadní pandemie Covid-19 objevilo méně špatných úvěrů, než se původně předpokládalo.

I oproti benchmarku, kde je jejich zastoupení poměrně velké, jsou tak portfolio manažeři aktuálně na banky, resp. finanční služby převáženi, což platí i pro utility. Naopak podvážení je patrné zejména na energiích a komunikacích (aktuální váha cca 0,3 % vs. cca 6 % pro benchmark).

 

Zajímavým „skrytým potenciálem“ pro akcie z regionu CEE mohou být dle portfolio manažerů obecně také nevyplacené dividendy mnoha firem za rok 2019, u kterých se očekává, že budou vyplaceny společně s dividendami za rok 2020.

 

Dobrá výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost fondu s jeho benchmarkem a také průměrem širší konkurence v ČR dostupných akciových fondů zaměřený na střední a východní Evropu.

Jak je z grafů patrné, portrétovaný fond sice na jednu stranu zaostává na pětileté periodě za benchmarkem, ovšem na druhou stranu na stejné periodě poráží průměr konkurence. Jak je patrné z tabulky kvantitativních ukazatelů, fond navíc vykazuje nižší volatilitu než benchmark.

 

 

Grafy 5 a 6 poté srovnávají portrétovaný fond s již konkrétními v ČR dostupnými fondy, které uplatňují podobnou regionální strategii. Je však třeba podotknout, že jednotlivé fondy se liší mimo jiné tím, jak velkou váhu dávají východní Evropě a proto je srovnání nutné brát spíše jen orientačně. I tak je ale patrné, že si portrétovaný fond vede vůči konkurenci velmi dobře.

 

 

NN (L) International Central European Equity uvítají primárně investoři vyhledávající aktivní správu a ti, kteří chtějí své akciové portfolio posílit o vyšší váhu regionu CEE, který je oproti rozvíjejícím se trhům, kam jinak patří, v řadě věcí specifický.

Převzato z časopisu Fond Shop 1/2022, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS0122_1819_Portret_NN (L) Central European Equity.pdf

 

Nepřehlédněte

Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Investování v aktuálním prostředí zvýšených rizik

12.05.2023
Rok 2022 ukázal, že v současném tržním prostředí nepředstavuje základní diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy dostatečnou ochranu.
Example Link Přečíst chevron_right
Person working in a cranberry bog

Trhy v kritickém bodě

02.05.2023
Riziko recese zůstává značné, ale zřejmě v USA ani v eurozóně nenastane.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of open pit iron ore and heavy mining equipment

Trh práce a inflace v USA

05.04.2023
Na celostátní úrovni je v USA nebývalý nedostatek pracovních sil.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of huge humpback whale

Napsali o nás: Udržitelné investování je pro nás velké téma

03.04.2023
I poté, co se NN IP stalo součástí Goldman Sachs Asset Management
Example Link Přečíst chevron_right