Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) International Central European Equity

18.01.2022
  • Korunový akciový fond zaměřený na region stření a východní Evropy. Na pětileté periodě poráží průměr konkurence, i když ztrácí na benchmark.

 

 Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrý výběr akciových, včetně těch regionálně úzce zaměřených. Jeden takový fond si představíme i v aktuálním článku.

 

Zaměřeno na CEE

NN (L) International Central European Equity, jehož historie spadá až do roku 1997, je korunový akciový fond cílící na společnosti ze střední a případně východní Evropy, tedy oblasti CEE. Jeho regionální expozici do značné míry definuje benchmark, který tvoří indexy zaměřené na následující burzy: 45 % Varšava (WIG 30), 35 % Praha (PX), 10 % Budapešť (BUX), 10 % Bukurešť (BET).

V tomto bodě je ovšem dobré podotknout, že výše zmíněný benchmark používá fond až od 1.1.2019. Do té doby připadala vyšší váha na ČR (52 %), následovalo Polsko (28 %) a v případě Maďarska a Rumunska k úpravám nedošlo. Změna benchmarku reflektovala lehkou úpravu investiční strategie z téhož roku tak, aby mohl fond lépe odrážet růstový potenciál regionu střední a východní Evropy.

Tak či onak, složení fondu se může od tohoto benchmarku v určité míře odlišit, v portfoliu najdeme například i společnosti kótované v Rakousku, ovšem podstatné je to, aby dané firmy působily napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy. Zároveň ovšem také platí, že společnosti z volatilnějších trhů, jakými jsou třeba Turecko nebo Rusko, nenajdete v portfoliu vůbec.

Strategie fondu je založena na aktivní správě a snaze investovat do nejslibnějších společností na trzích CEE, přirozeně v rámci daných limitů ve vztahu k benchmarku.

Samotný investiční proces kombinuje přístupy shora dolů (top-down) a zdola nahoru (bottom-up). Manažerský tým tedy hodnotí jak makroekonomické a politické fundamenty zvažovaných středo- a východoevropských zemí, tak využívá fundamentální analýzu akciových společností obchodovaných na příslušných burzách.

Výsledkem je poměrně koncentrované portfolio vybraných společností, což odráží i fakt, že už samotné akciové indexy, které tvoří benchmark, jsou také koncentrované, v souladu se specifiky investice do regionu CEE.

Plusy a mínusy

+  Zaměření na zajímavý region CEE                           -   Zaostává za benchmarkem
+  Lepší výnos než většina konkurence                        -   Vyšší nákladovost
 

 

 

Převaha Polska

Graf 1 zachycuje regionální složení fondu z konce listopadu 2021 a je z něj patrné, že nejvyšší zastoupení mají v souladu s benchmarkem polské společnosti. Oproti benchmarku je také mírně nadváženo Rumunsko a naopak podváženo Maďarsko. Zcela mimo benchmark jsou zařazeny společnosti kótované na rakouské burze, ale jak jsme uvedli, toto souvisí spíše s místem kotace daných firmem.

Zajímavější je pohled na graf 4 zachycující sektorové složení fondu, ze kterého je patrná více než 50% váha bank a dalších finančních institucí. To je dáno jednak jejich obecně vysokou vahou na středo- a východoevropských burzách, ale také tím, že na ně mají portfolio manažeři pozitivní výhled. Pro banky se totiž v rámci CEE díky rostoucím sazbám vytváří příznivé prostředí, očekávají se vyšší úrokové marže a navíc se v průběhu dosavadní pandemie Covid-19 objevilo méně špatných úvěrů, než se původně předpokládalo.

I oproti benchmarku, kde je jejich zastoupení poměrně velké, jsou tak portfolio manažeři aktuálně na banky, resp. finanční služby převáženi, což platí i pro utility. Naopak podvážení je patrné zejména na energiích a komunikacích (aktuální váha cca 0,3 % vs. cca 6 % pro benchmark).

 

Zajímavým „skrytým potenciálem“ pro akcie z regionu CEE mohou být dle portfolio manažerů obecně také nevyplacené dividendy mnoha firem za rok 2019, u kterých se očekává, že budou vyplaceny společně s dividendami za rok 2020.

 

Dobrá výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají korunovou výkonnost fondu s jeho benchmarkem a také průměrem širší konkurence v ČR dostupných akciových fondů zaměřený na střední a východní Evropu.

Jak je z grafů patrné, portrétovaný fond sice na jednu stranu zaostává na pětileté periodě za benchmarkem, ovšem na druhou stranu na stejné periodě poráží průměr konkurence. Jak je patrné z tabulky kvantitativních ukazatelů, fond navíc vykazuje nižší volatilitu než benchmark.

 

 

Grafy 5 a 6 poté srovnávají portrétovaný fond s již konkrétními v ČR dostupnými fondy, které uplatňují podobnou regionální strategii. Je však třeba podotknout, že jednotlivé fondy se liší mimo jiné tím, jak velkou váhu dávají východní Evropě a proto je srovnání nutné brát spíše jen orientačně. I tak je ale patrné, že si portrétovaný fond vede vůči konkurenci velmi dobře.

 

 

NN (L) International Central European Equity uvítají primárně investoři vyhledávající aktivní správu a ti, kteří chtějí své akciové portfolio posílit o vyšší váhu regionu CEE, který je oproti rozvíjejícím se trhům, kam jinak patří, v řadě věcí specifický.

Převzato z časopisu Fond Shop 1/2022, str. 18-19. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS0122_1819_Portret_NN (L) Central European Equity.pdf

 

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - květen 2024

07.05.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right