Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

28.03.2022

Globální akciový fond investující výhradně do společností, které sledují politiku udržitelného rozvoje. V ČR je dostupný v eurové i do koruny zajištěné třídě. Na tříleté periodě poráží konkurenci.

NN (L) Global Sustainable Equity je globální akciový fond, který se zaměřuje výhradně na společnosti, sledující politiku udržitelného rozvoje. Fond tedy investuje v souladu s ESG kritérii a při výběru společností výrazně zohledňuje faktory z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce) a oblasti řízení korporací. Aktuálně zároveň platí, že fond přímo vylučuje například investice do společností zapojených do prodeje (resp. výroby atd.) kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo i těžby topného uhlí. Fond také uplatňuje striktnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Jinak řečeno, na udržitelnost, resp. odpovědnost je kladen skutečně velký důraz. To ovšem neznamená, že by fond při výběru nezohledňoval „klasické“ finanční ukazatele, fundamentální analýzu a podobně. Fundamentální analýza je také nedílnou součástí investičního procesu a je kombinována právě s ESG kritérii. V České republice je fond dostupný v několika třídách, a to včetně jak eurové, tak i do koruny zajištěné.

 

Dobrá diverzifikace

Graf 1 ukazuje složení portfolia fondu z konce ledna z pohledu sektorů. Jak je vidět, fond je v tomto ohledu dobře diverzifikovaný a žádný sektor nemá vyloženě dominantní postavení. V případě regionálního složení asi nebude překvapením, že nejvyšší váha, cca 62 %, připadá na USA, následuje s 32 % Evropa a s necelými 3 % Japonsko.


Lepší než konkurence

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanouvýkonnost eurové třídy fondu s dalšími v ČR dostupnými fondy, které také investují globálně a kladou nějakým způsobem důraz na udržitelnost. Korunovou výkonnost eurové třídy fondu uvádíme proto, že konkurence vesměs nemá do koruny zajištěné fondy a proto i v jejich případě bereme do koruny přepočítanou výkonnost eurových tříd tak, aby mělo srovnání smysl. Jak je vidět, portrétovaný fond si vede v tomto srovnání velmi dobře a konkurenci na tříleté periodě poráží. Opět ale podotkněme, že jednotlivé fondy nemusí mít vyloženě totožnou strategii. Celkově platí, že NN (L) Global Sustainable Equity může díky výborným výsledkům posloužit i jako základní část akciové složky portfolia zejména těm investorům, kteří kladou důraz na udržitelné investovaní, ESG kritéria a zároveň preferují aktivní správu. Výhodou je i dostupnost do koruny zajištěné třídy.

Převzato z časopisu Fond Shop 06/2022, str. 20. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS0622_2020_Miniportret_NN (L) Global Sustainable Equity.pdf

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right