Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: NN (L) European Sustainable Equity

11.08.2021

Na Evropu zaměřený akciový fond, který klade velký důraz na udržitelnost a ESG kritéria. V ČR je dostupný v eurové, i vůči ní do koruny zajištěné třídě. 

 NN (L) European Sustainable Equity je na Evropu (tedy včetně např. Velké Británie) zaměřený akciový fond, který je v ČR dostupný jak v eurové, tak do koruny zajištěné měnové třídě.

Investiční proces vychází z přístupu zdola nahoru (bottom-up) a výběru konkrétních akciových pozic na základě fundamentální analýzy. Jedná se tedy o stock-pickingový fond. Důležitou roli při výběru konkrétních společností ovšem hrají nejen tradiční finanční a ekonomické ukazatele daných společností, ale také, jak ostatně říká již samotný název fondu, soulad jejich předmětu podnikání a firemní kultury se zásadami udržitelného rozvoje. Fond tedy klade důraz na dnes velmi populární faktory udržitelnosti ESG. 

Do užšího výběru společností, které mohou být zařazeny do portfolia, tak postupují jen reprezentanti s nejvyšším skórem ESG z každého sektoru. Ve finále portfolio zahrnuje několik desítek společností, které samozřejmě současně dosahují nejen na dobré ESG skóre, ale i na dobré finančně-ekonomické ukazatele. Pro představu, dle dostupných informací vyprodukují například společnosti zařazené aktuálně do portfolia fondu jen cca 64 tun emisí CO2, oproti 441 tunám pro index MSCI Europe (benchmark fondu). Podobně pak například „otisk“ společností z portfolia, pokud jde o produkci odpadu, je dle výpočtů a odhadů NN o 99 % nižší než v případě společností ze zmíněného indexu. Fond je u nás dostupný jak v eurové, tak v korunové třídě, která vůči eurové zajišťuje do koruny.

 

Nejen EU

Z regionálního hlediska měla koncem června tohoto roku v portfoliu nejvyšší váhu Velká Británie (21, %), následovaná Švýcarskem (18 %), Německem (18 %) či Francií (12 %).

Sektorové složení nabízí graf 1, ze kterého je vidět, že fond je mezi sektory dobře diver-zifikován, i když podotkněme, že toto slože-ní je spíše výsledkem výběru konkrétních společností. Mezi ty největší v portfoliu patří Nestle (5,7 %), ASML Holding (5,4 %), Loreal (3,7 %) či Siemens (3,2 %).

 

 

Výborná výkonnost

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou výkonnost eurové třídy portrétovaného fondu s vývojem dalších v ČR dostupných akciových fondů, které spojuje to, že kladou důraz na ESG faktory a jsou dostupné v eurové třídě. Regionálně se některé fondy zaměřují na celou Evropu, jiné však jen na oblast eurozóny (tedy chybí např. VB či Švýcarsko). Lišit se může i přístup k měnovému zajištění, a proto je nutné brát srovnání jen orientačně. Jak je nicméně z grafů vidět, v tomto srovnání si vede portrétovaný fond výborně.

 

 

NN (L) European Sustainable Equity potěší díky dobrému výnosu a zvolené strategii zejména zastánce aktivní správy, kteří navíc kladou důraz na ESG faktory. Pro ty může jít i o významnou část akciové složky portfolia. Je však třeba počítat s regionálním zaměřením.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 15-16/2021, str. 23. Celý článek naleznete ke stažení pod odkazem níže.

FS1621_2323_Miniportret_NN (L) European Sustainable Equity.pdf

 

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right