Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Kvartální komentář k vývoji vybraných NN Fondů pro stávající investory

31.01.2023
 • Jaké faktory ovlivňovaly vývoj NN Fondů v posledním čtvrtletí roku 2022?
 • Jak naši portfolio manažeři upravili portfolia fondů v závislosti na tržním vývoji?
 • Jaký je výhled na další vývoj?

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)          

 • Průměrný výnos do splatnosti indexu 1-3letých českých státních dluhopisů klesl během čtvrtého čtvrtletí na 5,56 %.
 • Meziroční míra inflace klesla na konci prosince na 15,8 %, základní sazba ČNB zůstala 7 %.
 • Průměrná durace portfolia se téměř nezměnila (0,9) a průměrný výnos do splatnosti klesl z 6,85 % na 6,77 %.
 • V portfoliu fondu bylo ke konci roku 86,5 % českých krátkodobých dluhopisů, 6,7 % dluhopisů nadnárodních institucí, 6,2 % bankovních dluhopisů a zbytek v hotovosti.
 • Vzhledem k vysoké inflaci udržujeme nižší duraci v porovnání s benchmarkem.

NN (L) International Czech Bond (CZK)                               

 • Výnosy 2letých českých státních dluhopisů klesly z 5,89 % na 5,58 % výnosy 10letých českých státních dluhopisů klesly z 5,40 % na 5,10 % a sklon výnosové křivky zůstal inverzní.
 • Česká koruna v průběhu posledního čtvrtletí výrazněji posílila vůči euru na 24,12 CZK.
 • Kladné zhodnocení fondu bylo dáno vysokou výkonností v listopadu, kdy fond díky vyšší duraci překonal většinu své konkurence.
 • Průměrná durace vzrostla na 5,56 a průměrný výnos do splatnosti klesl na 5,7 %.
 • Do portfolia fondu jsme ke konci roku nakupovali především dluhopisy s dlouhou splatností a prodávali naopak dluhopisy se střední splatností.
 • Vzhledem k vývoji inflace udržujeme prozatím relativně nižší duraci a vyšší výnos do splatnosti.

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Středoevropské akciové trhy ve čtvrtém čtvrtletí rostly, podpořené zejména vysokým zhodnocením polských a maďarských akcií.
 • Maďarské akciové trhy zpočátku rostly díky snaze řešit s EU problémy, které vedly k uzavření toku peněz z EU fondů do země.
 • Růst polských akcií byl nejprve tažen zisky bankovního sektoru, v závěru roku měly největší podíl na polském růstu komoditní akcie, jako jsou těžaři uhlí a mědi.
 • Vývoj akciových trhů v ČR, Rumunsku a Maďarsku byl na konci roku negativně ovlivněn zavedením speciálních daní napříč různými sektory.
 • Fond zaznamenal velmi dobrou výkonnost, ačkoliv nepřekonal svůj benchmark hlavně kvůli nižšímu zastoupení maďarských akcií a vyššímu zastoupení českých výrobců elektřiny.
 • Máme neutrální postoj k finančnímu sektoru, začínáme být obezřetní ve spotřebním sektoru kvůli růstu životních nákladů a poklesu úspor a jsme opatrní také v energetice, kde roste tlak způsobený speciálním zdaněním a klesajícími cenami komodit.

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Evropské akciové trhy (MSCI Europe) v posledním čtvrtletí výrazně rostly (9,6 %), evropský dluhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate naopak ztratil 1,2 %.
 • Fond zaznamenal podobné pozitivní zhodnocení, jako jeho benchmark.
 • K výkonnosti přispěla naše taktická alokace aktiv, zejména nižší durace. Naopak relativně nižší podíl akcií růst fondu omezil.
 • Mezi jednotlivými tituly se nejvíce dařilo akciím z odvětví technologií a spotřebního zboží (Bakkafrost), negativní vliv na portfolio měly např. společnosti Roche (zdravotnictví) a Nestlé.
 • V průběhu roku 2023 očekáváme ekonomickou recesi následovanou postupným oživením. Prozatím však zůstáváme obezřetní a udržujeme relativně nižší zastoupení rizikovějších aktiv.

NN (L) Patrimonial Defensive (CZK) & NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)      

 • Na konci čtvrtletí měly fondy následující poměr dluhopisových a akciových investic:
  • Patrimonial Defensive 73 % dluhopisů a 22 % akcií.
  • Patrimonial Aggressive 23 % dluhopisů a 68 % akcií.
 • Světový akciový index MSCI World za čtvrté čtvrtletí vzrostl jen o 0,8 %, když prosincový propad téměř vymazal listopadový 9% růst.
 • Dluhopisové trhy zažily také dynamický vývoj, korporátní dluhopisy díky atraktivnímu ocenění překonaly dluhopisy státní, rizikovějším kategoriím se dařilo lépe.
 • V tomto prostředí dosáhly oba fondy kladné zhodnocení, díky růstu akciových trhů se více dařilo rizikovější strategii.
 • K výkonnosti nejvíce přispěla naše „top-down“ alokace s nižším zastoupením dluhopisů a kratší durací.
 • Nižší zastoupení evropských akcií mělo na celkovou výkonnost negativní vliv, bylo však vyváženo dobrým výběrem konkrétních akciových titulů napříč regiony i sektory.

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)                        

 • Po extrémních propadech v září zaznamenaly světové akcie v posledním čtvrtletí pozitivní zhodnocení.
 • Fond překonal index MSCI World, nejlépe se dařilo akciím ze sektorů spotřebního zboží.
 • K výkonnosti portfolia přispělo vysoké zhodnocení akcií Bakkafrost a rozhodnutí neinvestovat do společností Tesla a Amazon, které zaznamenaly vysoké ztráty.
 • Naopak nepříznivý vliv na výkonnost fondu měl výběr konkrétních titulů ze sektoru komunikačních služeb a nižší zastoupení tradičních energetických firem.
 • Do portfolia jsme přidali akcie regionální americké banky Regions Financial s dobrou rozvahou a silnými ESG charakteristikami, po období vysokých zisků jsme naopak snížili investice do akcií Estee Lauder a Nike.

NN (L) Global High Dividend (CZK)                                    

 • V posledním čtvrtletí akciové trhy rostly, americké akcie byly povzbuzeny očekáváním, že nižší inflace a zpomalení hospodářského růstu přimějí Fed zmírnit svoji politiku.
 • Akcie s velkou kapitalizací (large caps) překonaly akcie menších firem (small caps) a hodnotové strategie překonaly růstové.
 • K výkonnosti portfolia přispěl zejména konkrétní výběr titulů a omezení dopadu akcií s největšími ztrátami v jednotlivých sektorech (spotřební zboží a IT).
 • Negativní vliv na výkonnost portfolia měly akcie Medtronic a CVC Health, které zaostaly za výkonností trhu.
 • Udržujeme vyšší podíl finančního sektoru a vybíráme akcie s atraktivním poměrem rizika a výnosu z odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů.
 • V sektoru zdravotnictví vidíme dlouhodobé příležitosti, naopak sektor IT máme v portfoliu výrazně podvážený.

NN (L) Climate & Environment (CZK)                     

 • Poslední report Světové banky upozornil na nedostatečnou výkonnost zemí při plnění prvního udržitelného cíle OSN „žádná chudoba“.
 • Konference OSN v Glasgow a Montrealu ohledně biodiverzity ve světě přinesly pouze mírný úspěch.
 • Fond ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal pozitivní výkonnost a překonal svůj benchmark.
 • Všechna investiční témata naší strategie přinesla velmi dobré zhodnocení, nejlépe se dařilo investicím v oblasti energetické transformace.
 • Nezahrnutí titulů spojených s fosilními palivy, které nesplňují požadavky této strategie, omezilo zisky fondu.

NN (L) Health Care (CZK)                                           

 • Sektoru zdravotnictví se v posledním čtvrtletí velmi dařilo a překonal širší akciový trh. Ukázal tak, že dokáže přinášet velmi dobré výsledky i v náročných obdobích.
 • Všechny dílčí odvětví zaznamenaly příznivé výsledky, s dobrým relativním výkonem cyklických akcií (vybavení) a některých titulů s nízkou volatilitou (zařízení, distributoři).
 • Růstové společnosti naopak zaznamenaly relativně nižší výkonnost (lékařské technologie).
 • K výkonnosti fondu nejvíce přispěly akcie Mettler Toledo, naopak investice do společností Roche a CVS relativní výkonnost fondu snížily.

 

https://cz.nnfondy.eu/images/V%C3%BDkonnosti%20vybran%C3%BDch%20NN%20fond%C5%AF_4Q_CZ.JPG

 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right