Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Kvartální komentář k vývoji vybraných NN Fondů pro stávající investory

31.01.2023
 • Jaké faktory ovlivňovaly vývoj NN Fondů v posledním čtvrtletí roku 2022?
 • Jak naši portfolio manažeři upravili portfolia fondů v závislosti na tržním vývoji?
 • Jaký je výhled na další vývoj?

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)          

 • Průměrný výnos do splatnosti indexu 1-3letých českých státních dluhopisů klesl během čtvrtého čtvrtletí na 5,56 %.
 • Meziroční míra inflace klesla na konci prosince na 15,8 %, základní sazba ČNB zůstala 7 %.
 • Průměrná durace portfolia se téměř nezměnila (0,9) a průměrný výnos do splatnosti klesl z 6,85 % na 6,77 %.
 • V portfoliu fondu bylo ke konci roku 86,5 % českých krátkodobých dluhopisů, 6,7 % dluhopisů nadnárodních institucí, 6,2 % bankovních dluhopisů a zbytek v hotovosti.
 • Vzhledem k vysoké inflaci udržujeme nižší duraci v porovnání s benchmarkem.

NN (L) International Czech Bond (CZK)                               

 • Výnosy 2letých českých státních dluhopisů klesly z 5,89 % na 5,58 % výnosy 10letých českých státních dluhopisů klesly z 5,40 % na 5,10 % a sklon výnosové křivky zůstal inverzní.
 • Česká koruna v průběhu posledního čtvrtletí výrazněji posílila vůči euru na 24,12 CZK.
 • Kladné zhodnocení fondu bylo dáno vysokou výkonností v listopadu, kdy fond díky vyšší duraci překonal většinu své konkurence.
 • Průměrná durace vzrostla na 5,56 a průměrný výnos do splatnosti klesl na 5,7 %.
 • Do portfolia fondu jsme ke konci roku nakupovali především dluhopisy s dlouhou splatností a prodávali naopak dluhopisy se střední splatností.
 • Vzhledem k vývoji inflace udržujeme prozatím relativně nižší duraci a vyšší výnos do splatnosti.

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Středoevropské akciové trhy ve čtvrtém čtvrtletí rostly, podpořené zejména vysokým zhodnocením polských a maďarských akcií.
 • Maďarské akciové trhy zpočátku rostly díky snaze řešit s EU problémy, které vedly k uzavření toku peněz z EU fondů do země.
 • Růst polských akcií byl nejprve tažen zisky bankovního sektoru, v závěru roku měly největší podíl na polském růstu komoditní akcie, jako jsou těžaři uhlí a mědi.
 • Vývoj akciových trhů v ČR, Rumunsku a Maďarsku byl na konci roku negativně ovlivněn zavedením speciálních daní napříč různými sektory.
 • Fond zaznamenal velmi dobrou výkonnost, ačkoliv nepřekonal svůj benchmark hlavně kvůli nižšímu zastoupení maďarských akcií a vyššímu zastoupení českých výrobců elektřiny.
 • Máme neutrální postoj k finančnímu sektoru, začínáme být obezřetní ve spotřebním sektoru kvůli růstu životních nákladů a poklesu úspor a jsme opatrní také v energetice, kde roste tlak způsobený speciálním zdaněním a klesajícími cenami komodit.

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Evropské akciové trhy (MSCI Europe) v posledním čtvrtletí výrazně rostly (9,6 %), evropský dluhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate naopak ztratil 1,2 %.
 • Fond zaznamenal podobné pozitivní zhodnocení, jako jeho benchmark.
 • K výkonnosti přispěla naše taktická alokace aktiv, zejména nižší durace. Naopak relativně nižší podíl akcií růst fondu omezil.
 • Mezi jednotlivými tituly se nejvíce dařilo akciím z odvětví technologií a spotřebního zboží (Bakkafrost), negativní vliv na portfolio měly např. společnosti Roche (zdravotnictví) a Nestlé.
 • V průběhu roku 2023 očekáváme ekonomickou recesi následovanou postupným oživením. Prozatím však zůstáváme obezřetní a udržujeme relativně nižší zastoupení rizikovějších aktiv.

NN (L) Patrimonial Defensive (CZK) & NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)      

 • Na konci čtvrtletí měly fondy následující poměr dluhopisových a akciových investic:
  • Patrimonial Defensive 73 % dluhopisů a 22 % akcií.
  • Patrimonial Aggressive 23 % dluhopisů a 68 % akcií.
 • Světový akciový index MSCI World za čtvrté čtvrtletí vzrostl jen o 0,8 %, když prosincový propad téměř vymazal listopadový 9% růst.
 • Dluhopisové trhy zažily také dynamický vývoj, korporátní dluhopisy díky atraktivnímu ocenění překonaly dluhopisy státní, rizikovějším kategoriím se dařilo lépe.
 • V tomto prostředí dosáhly oba fondy kladné zhodnocení, díky růstu akciových trhů se více dařilo rizikovější strategii.
 • K výkonnosti nejvíce přispěla naše „top-down“ alokace s nižším zastoupením dluhopisů a kratší durací.
 • Nižší zastoupení evropských akcií mělo na celkovou výkonnost negativní vliv, bylo však vyváženo dobrým výběrem konkrétních akciových titulů napříč regiony i sektory.

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)                        

 • Po extrémních propadech v září zaznamenaly světové akcie v posledním čtvrtletí pozitivní zhodnocení.
 • Fond překonal index MSCI World, nejlépe se dařilo akciím ze sektorů spotřebního zboží.
 • K výkonnosti portfolia přispělo vysoké zhodnocení akcií Bakkafrost a rozhodnutí neinvestovat do společností Tesla a Amazon, které zaznamenaly vysoké ztráty.
 • Naopak nepříznivý vliv na výkonnost fondu měl výběr konkrétních titulů ze sektoru komunikačních služeb a nižší zastoupení tradičních energetických firem.
 • Do portfolia jsme přidali akcie regionální americké banky Regions Financial s dobrou rozvahou a silnými ESG charakteristikami, po období vysokých zisků jsme naopak snížili investice do akcií Estee Lauder a Nike.

NN (L) Global High Dividend (CZK)                                    

 • V posledním čtvrtletí akciové trhy rostly, americké akcie byly povzbuzeny očekáváním, že nižší inflace a zpomalení hospodářského růstu přimějí Fed zmírnit svoji politiku.
 • Akcie s velkou kapitalizací (large caps) překonaly akcie menších firem (small caps) a hodnotové strategie překonaly růstové.
 • K výkonnosti portfolia přispěl zejména konkrétní výběr titulů a omezení dopadu akcií s největšími ztrátami v jednotlivých sektorech (spotřební zboží a IT).
 • Negativní vliv na výkonnost portfolia měly akcie Medtronic a CVC Health, které zaostaly za výkonností trhu.
 • Udržujeme vyšší podíl finančního sektoru a vybíráme akcie s atraktivním poměrem rizika a výnosu z odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů.
 • V sektoru zdravotnictví vidíme dlouhodobé příležitosti, naopak sektor IT máme v portfoliu výrazně podvážený.

NN (L) Climate & Environment (CZK)                     

 • Poslední report Světové banky upozornil na nedostatečnou výkonnost zemí při plnění prvního udržitelného cíle OSN „žádná chudoba“.
 • Konference OSN v Glasgow a Montrealu ohledně biodiverzity ve světě přinesly pouze mírný úspěch.
 • Fond ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenal pozitivní výkonnost a překonal svůj benchmark.
 • Všechna investiční témata naší strategie přinesla velmi dobré zhodnocení, nejlépe se dařilo investicím v oblasti energetické transformace.
 • Nezahrnutí titulů spojených s fosilními palivy, které nesplňují požadavky této strategie, omezilo zisky fondu.

NN (L) Health Care (CZK)                                           

 • Sektoru zdravotnictví se v posledním čtvrtletí velmi dařilo a překonal širší akciový trh. Ukázal tak, že dokáže přinášet velmi dobré výsledky i v náročných obdobích.
 • Všechny dílčí odvětví zaznamenaly příznivé výsledky, s dobrým relativním výkonem cyklických akcií (vybavení) a některých titulů s nízkou volatilitou (zařízení, distributoři).
 • Růstové společnosti naopak zaznamenaly relativně nižší výkonnost (lékařské technologie).
 • K výkonnosti fondu nejvíce přispěly akcie Mettler Toledo, naopak investice do společností Roche a CVS relativní výkonnost fondu snížily.

 

https://cz.nnfondy.eu/images/V%C3%BDkonnosti%20vybran%C3%BDch%20NN%20fond%C5%AF_4Q_CZ.JPG

 

Example Link Komentáře z trhu

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – září 2023

12.09.2023
Růst v Číně, růst na rozvinutých trzích, měnová politika, trh práce a sazby v USA.
Example Link Přečíst chevron_right
Plane from above

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

16.08.2023
Globální akciový fond, který cílí na dividendové společnosti obchodované primárně na vyspělých trzích.
Example Link Přečíst chevron_right
Ocean

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - srpen 2023

07.08.2023
Vývoj trhů z makroekonomického pohledu, z pohledu jednotlivých tříd aktiv a komentář k investicím do akcií.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of a train driving through a forest

Komentář portfolio manažera k aktuálnímu vývoji českého dluhopisového trhu

19.07.2023
Uplynulé roky patřily z hlediska výkonnosti dluhopisů k nejhorším v historii. Letos si dluhopisy naopak vedou skvěle.
Example Link Přečíst chevron_right