Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – březen 2024

04.03.2024

Makro pohled

 

Výroba

Snížená výrobní aktivita byla způsobena odčerpáváním zásob, které korigovalo přebytek z roku 2022, přesunem spotřebitelských výdajů od zboží ke službám a slabým růstem v Číně. V USA podle indexu ISM klesá výrobní aktivita již 15 měsíců v řadě, což je třetí nejdelší série v historii. Domníváme se ale, že výrobní aktivita je připravena na oživení vzhledem k 1) odolnému globálnímu růstu, 2) blížícímu se uvolnění měnové politiky a 3) zvyšování počtu nových objednávek.


Růst


Ve 2. polovině roku 2023 se mezinárodní hospodářský růst zastavil a Japonsko i Velká Británie vstoupily do technické recese. V Japonsku ale roste cestovní ruch a po každoročním jarním vyjednávání odborů s vedením podniků se patrně zvýší také mzdy, což může být impulsem pro spotřebu a následně i pro poptávkovou inflaci. Spolu s podnikovou reformou, která má zlepšit finanční situaci japonských podniků, by tyto faktory měly mít silnější vliv na budoucí výkonnost akciových trhů než nedávné oslabení růstu.


Měnová politika


V USA došlo k mírnému zpomalení dezinflace, a to pravděpodobně kvůli opožděnému vlivu silného růstu mezd v roce 2023, který však v nadcházejících měsících může odeznít. Členové Federálního výboru pro volný trh FOMC vyjádřili větší obavy z rizika reflace než z potenciálně slabého růstu způsobeného příliš restriktivními sazbami. Proto nyní očekáváme, že Fed přistoupí k prvnímu snížení sazeb až v červnu. Předpokládáme, že ve stejném termínu začnou sazby snižovat také ECB a BoE.

 


 


 

 

Tržní pohled

 

Evropské akcie


GRANOLAS, jedenáct společností, které vykazují silný růst zisků, vysoké a relativně stabilní marže a nízkou volatilitu, přispěly za posledních dvanáct měsíců k více než 50 % výkonnosti indexu STOXX 600, což je srovnatelné s příspěvkem skupiny fantastické sedmičky k výnosům indexu S&P 500. GRANOLAS historicky nabízejí lepší výnosy očištěné o riziko než fantastická sedmička a v současné době jsou oceněny s 30% diskontem P/E. Očekáváme, že oba koše Mega Cap společností budou v krátkodobém a střednědobém horizontu dosahovat vysoké výkonnosti.

 

Americké akcie


Současná výsledková sezóna ukazuje na trvající fundamentální sílu akcií fantastické sedmičky; zisk na akcii vzrostl u těchto 7 firem meziročně o 60 %, zatímco u zbytku indexu S&P 500 došlo k mírnému poklesu zisku na akcii. Proto jsme zvýšili svou cílovou cenu pro S&P 500 na konci roku na 5 200, což odráží vyšší odhad zisku na akcii v roce 2024 ve výši 241 USD (meziroční nárůst o 8 %).


Sazby


Vzhledem k nedávné jestřábí rétorice Fedu mohou krátkodobé sazby zůstat na stávajících úrovních déle, než se očekávalo. Domníváme se však, že ve střednědobém horizontu budou sazby s delší dobou splatnosti překonávat hotovost. Upřednostňujeme neutrální duraci portfolia.


Small caps


Pokud v příštích 12 měsících nedojde v USA k recesi, očekáváme vysokou výkonnost small cap akcií. Index Russell 2000 v letech prezidentských voleb v USA historicky překonával index S&P 500 v průměru o 7 p.b. Kromě toho small cap společnosti historicky profitovaly z uvolnění měnové politiky ve 12 měsících po prvním snížení úrokových sazeb překonávaly výkonnost velkých společností o 11 p.b.

 


 

Zdroj: GS Global Investment Research a GS Asset Management, data k 4. březnu 2024. Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tom to dokumentu jsou pro informační účely k datu této prezentace. Nelze zaručit, že se očekávání naplní. Účelem procesu řízení rizik portfoli a j e monitorování a řízení rizik, což ale nezaručuje nízké riziko. Goldman Sachs neposkytuje účetní, daňové ani právní poradenství. Další informace nale zne te na konci této prezentace. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, které se mohou lišit.

 

Cesta kolem světa

Akciové trhy dnes v porovnání s minulým tržním cyklem nabízejí regionálně vyvážený soubor příležitostí. Přesto se domníváme, že investování do mezinárodních akcií by nemělo být realizováno plošně každý region má jedinečné perspektivy a výzvy. Zveme vás na cestu kolem světa, při které vás upozorníme na trendy, které mohou ovlivnit budoucí výkonnost ve třech klíčových regionech: Japonsko, Evropa a Indie.

Inflace byla v posledních letech přítěží pro mnoho ekonomik. Pro Japonsko je to však vítaný vývoj poté, co deflační tlaky v předchozích desetiletích upevnily konzervativní přístup domácích investorů. Kapitálová účast japonských domácností je pouhých 10 %. Klesající reálné výnosy z peněžních investic spolu s obnovenými daňovými pobídkami pro drobné investory na akciovém trhu mohou posloužit jako katalyzátory nového zdroje přílivu kapitálu do japonských akcií.

Zdroj: Bloomberg, BoJ a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Podobně jako v USA dominuje akciovému trhu v Evropě hrstka společností: GRANOLAS. Tato skupina 11 akcií loni zajistila více než 50 % výnosů indexu STOXX 600 a od roku 2021 dosáhla stejné výkonnosti jako skupina fantastické sedmičky, a to při zhruba poloviční volatilitě. Tyto kvalitní růstové složky mají slibné vlastnosti investují do svého budoucího růstu 3x více než zbytek trhu a zároveň se obchodují za rozumný 20násobek poměru ceny k zisku.

Zdroj: Goldman Sachs GIR a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Index BSE Sensex se podle našeho názoru oprávněně obchoduje s mírnou prémií oproti desetiletému průměru. Rostoucí úroveň příjmů, příznivý demografický vývoj a vládní kapitálové výdaje jsou faktory, které mohou v příštích letech podpořit silný hospodářský růst. Důležité je, že v posledním desetiletí Indie vykazovala těsný vztah mezi hospodářským růstem a tržními výnosy, což naznačuje, že očekávaný silný růst se projeví v dalším posílení indexu.

Zdroj: MSCI, FactSet a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Poznámky k prvnímu grafu: Zdroj: Bloomberg, Bank of Japan a Goldman Sachs Asset Management. Ke dni 27. února 2024. Poznámky k druhému grafu: Zdroj: Goldman Sachs Global Investment Research a Goldman Sachs Asset Management. Ke dni 12. února 2024. „GRANOLAS“ o značuje 11 největších evropských společností podle tržní kapitalizace. Poznámky k třetímu grafu: Zdroj: MSCI, FactSet a Goldman Sachs As set Management.
K 23. lednu 2024. Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tomto dokumentu jsou pro informační účely k datu této prezentace. Ne lze zaručit, že se očekávání naplní. Další informace naleznete na konci této prezentace. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, které se mohou lišit.

 

PDF ke stažení: Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – březen 2024

Zdroj: Monthly Market Pulse: March (gsam.com)

 

 

Vysvětlivky

1. Ekonomické předpovědi byly zpracovány Goldman Sachs Global Investment Research k 4. březnu 2024. Jádrová inflace USA odkazuje na Core PCE ““, jádrová inflace eurozóny na HICP bez potravin, energií, alkoholu a nd tabáku, Jádrová inflace UK odkazuje na UK CPI bez
potravin, energ ií , al k ohol u and tabáku jádrová inflace Japonska na CPI bez čerstvých potravin a jádrová inflace Číny na CPI bez jídla a energií. “Q4” odkazuje na průměrnou hodnotu za 4. čtvrtletí daného roku.

2. Ceny pro hlavní tříd y aktiv poskytuje Goldman Sachs Global Investment Research. Zdroj : Globální akcie získaly 0,8 %; Japonsko zaostávalo ze dne 4. března 2024.

 

Strana 1 Definice pojmů

ISM odkazuje na Institute for Supply Management

FOMC označuje Federální výbor pro volný trh (Federal Open Market Committee) 

Fed označuje Federální rezervní systém 

BoE označuje Bank of England 

GRANOLAS označuje společnosti GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis,
Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, Astrazeneca, SAP a Sanofi.

Fantastická 7 označuje společnosti Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Nvidia a Google.

P/E označuje poměr ceny k zisku a vypočítává se vydělením aktuální ceny cenného papíru nebo koše cenných papírů budoucími konsensuálními 12měsíčními odhady zisku

Jestřábí znamená relativně méně uvolněnou měnovou politiku

HDP označuje hrubý domácí produkt 

p.b. označuje procentní body
 

Strana 2 Definice pojmů

Poznámky k prvnímu grafu: Graf ukazuje meziroční růst japonského indexu spotřebitelských cen v prosinci 2021, prosinci 2022 a lednu 2024. Graf také ukazuje procentní podíl aktiv domácností držených v akciích a na měnových a vkladových účtech ke konci kalendářních let 2021 a 2022 a ke konci 3. čtvrtletí 2023, což je poslední zveřejnění údajů Bank of Japan o tocích finančních prostředků. CPI označuje index spotřebitelských cen.

Poznámky k druhému grafu: Graf ukazuje celkové výnosy fantastické 7 a GRANOLAS od ledna 2021. Graf rovněž ukazuje poměr investic do růstu v těchto dvou skupinách akcií za posledních pět let. Poměr růstových investic se vztahuje k podnikovým výdajům na růstové CAPEX a výzkum a vývoj jako procento peněžních toků z provozní činnosti. Graf rovněž
zobrazuje poměr forwardové 12měsíční ceny k zisku těchto dvou skupin akcií, který vyděluje aktuální ceny konsensuálním 12měsíčním očekáváním zisku.

Poznámky k třetímu grafu: V grafu je znázorněn anualizovaný růst nominálního hrubého domácího produktu, výkonnost indexu MSCI a růst zisků různých rozvíjejících se trhů v letech 2011 až 2022.

Asie ex Jap. označuje Asii bez Japonska.

CAPEX označuje kapitálové výdaje.

 

Slovníček

Index S&P 500 je složený index cen 500 akcií Standard & Poor's 500. Index je neřízený. Údaje o indexu odrážejí reinvestici všech výnosů nebo dividend, ale neodrážejí žádné poplatky ani náklady, které by snižovaly výnosy. Investoři nemohou investovat přímo do indexu.

Index Russell 2000 měří výkonnost segmentu amerických akcií s malou kapitalizací. Index Russell 2000 je podmnožinou indexu Russell 3000, která představuje přibližně 10 % celkové tržní kapitalizace tohoto indexu a zahrnuje společnosti, jež jsou v žebříčku Russell 3000 na 1001. 3000. místě (co do tržní kapitalizace Index STOXX Europe 600 je odvozen od indexu STOXX Europe Total Market Index (TMI) a je podmnožinou indexu STOXX Global 1800.

Index STOXX Europe 600 s pevným počtem 600 složek reprezentuje společnosti s velkou, střední a malou kapitalizací v 18 zemích evropského regionu.

 Japonský index TOPIX je kapitalizačně vážený index největších společností a korporací, které se nacházejí v první sekci tokijské burzy.

Index BSE SENSEX je volně pohyblivý tržně vážený akciový index 30 dobře zavedených a finančně zdravých společností kotovaných na Bombay Stock Exchange.

 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

Rizika ke zvážení

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Investice do akcií podléhají tržnímu riziku, což znamená, že hodnota cenných papírů, do kterých investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých společností, konkrétních odvětví a/nebo obecných ekonomických podmínkách. Různé investiční styly (např. „růst“ a „hodnota“) mají tendenci se posouvat ve prospěch a v neprospěch a někdy může strategie zaostávat za jinými strategiemi, které investují do podobných tříd aktiv. Tržní kapitalizace společnosti může také zahrnovat větší rizika (např. společnosti s „malou“ nebo „střední“ kapitalizací) než ta, která jsou spojena s většími, zavedenějšími společnostmi a kromě nižší likvidity může podléhat prudším nebo nevyzpytatelným cenovým pohybům.

Investice do cenných papírů s pevným výnosem podléhají rizikům spojeným s dluhovými cennými papíry obecně, včetně úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové sazby, předčasného splacení a rizika prodloužení. Ceny dluhopisů se mění nepřímo ke změnám úrokových sazeb. Obecný růst úrokových sazeb tedy může mít za následek pokles ceny dluhopisu. Hodnota cenných papírů s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou je obecně méně citlivá na změny úrokových sazeb než cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou. Cenné papíry s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou mohou klesat na hodnotě, pokud se úrokové sazby nepohybují podle očekávání. Naopak hodnota cenných papírů s proměnlivou a proměnlivou sazbou se obecně nezvýší, pokud tržní úrokové sazby klesnou. Úvěrové riziko je riziko, že emitent nebude v prodlení s platbami úroků a jistiny. Kreditní riziko je vyšší při investování do dluhopisů s vysokým výnosem, známých také jako podřadné dluhopisy. Riziko předčasného splacení je riziko, že emitent cenného papíru může splatit jistinu rychleji, než se původně očekávalo. Riziko prodloužení je riziko, že emitent cenného papíru může splácet jistinu pomaleji, než se původně předpokládalo. Všechny investice s pevným výnosem mohou mít při zpětném odkupu nebo splatnosti nižší hodnotu, než je jejich původní cena. Cenné papíry s vysokým výnosem a nižším ratingem zahrnují větší volatilitu cen a představují větší úvěrová rizika než cenné papíry s vyšším ratingem s pevným výnosem.

Strategie investující do komoditních trhů, může vystavit strategii větší volatilitě než investice do tradičních cenných papírů. Investice do komodit mohou být ovlivněny změnami v celkových pohybech trhu, změnami úrokových sazeb nebo faktory ovlivňujícími určité odvětví nebo komoditu. Komodity rovněž podléhají sociálním, politickým, vojenským, regulačním, ekonomickým, ekologickým nebo přírodním katastrofám.

Riziko kolísání směnného kurzu cizí měny může způsobit pokles hodnoty cenných papírů denominovaných v takové cizí měně. Směnné kurzy mohou v krátkých časových obdobích výrazně kolísat. Tato rizika mohou být výraznější u investic do cenných papírů emitentů umístěných v rozvíjejících se zemích nebo s nimi jinak ekonomicky spojených. Investiční techniky používané ve snaze snížit riziko pohybu měny (hedging) nemusí být případně účinné. Zajištění také zahrnuje další rizika spojená s deriváty.

Investice na rozvíjejících se trzích mohou být méně likvidní a podléhají většímu riziku než investice na rozvinutých trzích, a to zejména jako důsledek nepřiměřené regulace, nestálého trhu s cennými papíry, nepříznivých směnných kurzů a sociálního, politického, vojenského, regulačního, ekonomického nebo environmentálního vývoje nebo přírodní katastrofy.

Mezinárodní cenné papíry mohou být volatilnější a méně likvidní a podléhají rizikům nepříznivého ekonomického nebo politického vývoje. Mezinárodní cenné papíry podléhají v důsledku většímu riziku ztráty v důsledku, nikoli však výhradně, zejména kvůli: nepřiměřené regulaci, nestálému trhy s cennými papíry, nepříznivému směnnému kurzu a sociálnímu, politickému, vojenskému, regulačnímu, ekonomickému nebo ekologickému vývoji nebo přírodní katastrofě.

 

Právní upozornění

Toto marketingové sdělení zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská společnost UCITS/AIF se sídlem v Nizozemsku.  Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a vyjádřené pohledy a názory nepředstavují nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu.  I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Pohledy a názory jsou aktuální k datu této prezentace a informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění.  Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc., ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené nejsou určeny pro distribuci nebo použití jinou osobou v jiné zemi, kde investiční fondy ani služby zde uvedené nejsou povolené ani registrované k distribuci, nebo v nichž je šíření informací o fondech či službách zakázáno.

Tento materiál byl připraven společností Goldman Sachs Asset Management a není finančním výzkumem ani produktem Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Nebyla vypracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, jejichž cílem je podpora nezávislosti finanční analýzy, a nevztahuje se na ni zákaz obchodování po distribuci finančního průzkumu. Vyjádřené názory a názory se mohou lišit od názorů Goldman Sachs Global Investment Research nebo jiných oddělení či divizí Goldman Sachs a jejích přidružených společností. Tyto informace nemusí být aktuální a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace nebo změny. Nemělo by se na to spoléhat při rozhodování o investicích.

Výše uvedené držení portfolia a/nebo alokace jsou k uvedenému datu a nemusí být reprezentativní pro budoucí investice. Zobrazené držby a/nebo alokace nemusí představovat všechny investice portfolia. Budoucí investice mohou, ale nemusí být ziskové.

Indexy, na které se zde odkazuje, byly vybrány, protože jsou dobře známé, snadno rozpoznatelné investory a odrážejí ty indexy, o kterých se investiční manažer domnívá, zčásti na základě oborové praxe, poskytují vhodný benchmark, podle kterého lze hodnotit investici nebo širší trh zde popsaný.

Přestože byly určité informace získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost, úplnost nebo správnost. Spolehli jsme se a bez nezávislého ověření předpokládali přesnost a úplnost všech informací dostupných z veřejných zdrojů.

Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tomto dokumentu odrážejí řadu předpokladů a úsudků k datu této prezentace a mohou se bez upozornění změnit. Tyto prognózy nezohledňují konkrétní investiční cíle, omezení, daňovou a finanční situaci ani jiné potřeby konkrétního klienta. Skutečná data se budou lišit a nemusí se zde projevit. Tyto předpovědi podléhají vysoké míře nejistoty, která může ovlivnit skutečný výkon. V souladu s tím by tyto prognózy měly být považovány pouze za reprezentativní pro širokou škálu možných výsledků. Tyto prognózy jsou odhadnuty na základě předpokladů a podléhají významné revizi a mohou se podstatně změnit v závislosti na změně ekonomických a tržních podmínek. Goldman Sachs nemá žádnou povinnost poskytovat aktualizace nebo změny těchto prognóz. Případové studie a příklady jsou pouze ilustrativní.

Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.

TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU V ŽÁDNÉ JURISDIKCI, PRO JAKOUKOLIV OSOBU, PRO KTEROU BY TO NEBYLO POVOLENÉ NEBO ZÁKONNÉ.

Potenciální investoři by se měli informovat o všech příslušných právních požadavcích a předpisech týkajících se daní a devizové kontroly v zemích jejich občanství, bydliště nebo bydliště, které by mohly být relevantní.

Tento materiál je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být vykládán jako investiční rada nebo nabídka či výzva k nákupu či prodeji cenných papírů. Tento materiál není určen k tomu, aby byl použit jako obecný průvodce investováním nebo jako zdroj jakýchkoli konkrétních investičních doporučení, a neposkytuje žádná předpokládaná ani výslovná doporučení týkající se způsobu, jakým by se mělo nebo by mělo být nakládáno s účtem klienta, protože vhodné investiční strategie závisí na investičních cílech klienta.

 

Důvěrnost

Žádná část tohoto materiálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Goldman Sachs Asset Management (i) kopírována, reprodukována, šířena v jakékoli formě, žádnými prostředky nebo (ii) poskytována jiným osobám, než jsou jeho příjemci.

 

© 2024 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right