Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – únor 2024

01.02.2024

Makro pohled

 

Měnová politika

 

Rétorika centrálních bank hlavních vyspělých trhů měla v poslední době spíše jestřábí charakter Věříme však že ECB začne snižovat úrokové sazby v dubnu a Fed a BoE ji budou následovat v květnu, i když reálně hrozí, že se sazby začnou snižovat o něco později.

 

Geopolitika

 

Vývoj voleb probíhajících po celém světě a přetrvávající narušení lodní dopravy v Rudém moři mohou zvýšit riziko vojenské eskalace Jádrová inflace v eurozóně může v důsledku zvýšení nákladů na dopravu v krátkodobém horizontu mírně vzrůst Do americké inflace by se tyto vyšší náklady neměly promítnout.

 

Politika v USA

 

Jak mnozí očekávali, bývalý prezident Trump vyhrál primárky v Iowě i v New Hampshire s dvouciferným náskokem. Velmi pravděpodobně se tak stane republikánským kandidátem, protože ještě žádný kandidát s dvacetibodovým náskokem v průzkumech vstupující do volebního roku primární volby neprohrál Proto se domníváme, že volební boj o post amerického prezidenta opět svedou Trump a Biden.


Spotřebitelé


Napjaté trhy práce ve většině ekonomik nadále tlumí globální spotřeb u Míra nezaměstnanosti se v eurozóně snížila na 6,4 % a jinde zůstává na historicky nízkých úrovních Rozvahy domácností zůstávají obecně silné a růst reálných příjmů se zpevňuje. Ukazatele dluhové služby jsou v Japonsku, USA a Evropě zdravé, ale v Austrálii, Kanadě a Británii se v důsledku vyššího podílu krátkodobých fixních hypoték zvýšily.

 

Tržní pohled

 


 

 

 


 

Očekávaný vývoj dle tříd aktiv

 


 

Zdroj: GS Global Investment Research a GS Asset Management, datak 1.únoru 2024. Ekonomická a tržní očekávání uvedená v  tomto dokumentu jsou pro informační účely k datu této prezentace. Nelze zaručit, že se očekávání naplní. Účelem procesu řízení rizik portfolia je monitorování a řízení rizik, což ale nezaručuje nízké riziko. Goldman Sachs neposkytuje účetní, daňové ani právní poradenství. Další informace naleznete na konci této prezentace. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, které se mohou lišit.

 

Je čas investovat do společností s malou tržní kapitalizací?

V posledních dvou letech byly akcie small caps pod tlakem, protože centrální banky výrazně zpřísnily měnovou politiku. Vzhledem k tomu, že snížení sazeb se zdá být na spadnutí, akcie small cups mohou zase začít získávat. V USA je 30 % dluhů v indexu Russell 2000 financováno na bázi pohyblivé sazby, zatímco v indexu S&P 500 je to pouze 6 %. To znamená, že small cups by měly pociťovat výhody nižších sazeb rychleji  než large cups. Kromě toho se americké small cups v současnosti obchodují s 19 % slevou oproti historickým úrovním, což investorům poskytuje atraktivní vstupní bod.

 

Small caps vs. large caps v období maximálních sazeb

Z historie vyplývá, že ať už v USA dojde k recesi, nebo ne, společnosti s malou tržní kapatalizací mají tendenci překonávat společnosti s velkou tržní kapitalizací v období 12 měsíců po dosažení vrcholu úrokových sazeb. Vzhledem k tomu je riziko poklesu pro small cups do budoucna poměrně omezené, a to i v případě neočekávaného růstového šoku.

 


Zdroj: Haver Analytics, Bloomberg, Kenneth R. French, and Goldman Sachs Asset Management.

 

Struktura dluhu: Index Russell 2000 vs. Index S&P 500

Očekáváme, že Fed začne snižovat úrokové sazby ve druhém čtvrtletí. Z toho budou těžit společnosti s malou kapitalizací, protože 30 % dluhu v indexu Russell 2000 je financováno prostřednictvím pohyblivých sazeb, zatímco u indexu S&P 500 je to jen 6 %. Nižší sazby by se tak měly u small cups projevit rychleji, což by letos pro tyto akcie mělo znamenat silný vítr do plachet.

 


Zdroj: Goldman Sachs Global Investment Research, and Goldman Sachs Asset Management.

 

Relativní konsenzuální poměr P/E: Index Russell 2000 vs. Index S&P 500

Současné ocenění indexu Russell navíc investorům nabízí atraktivní vstupní bod. Small cups akcie se nyní obchodují s výraznou slevou oproti historickým úrovním. Tento diskont zůstává zachován i po vyřazení neziskových společností (cca 40 % indexu) a při pohledu pouze na ziskové akcie indexu. Nejenže historicky levné ocenění vypadá atraktivně, ale také poskytuje rezervu pro výnosy indexu Russell 2000 v případě, že by očekávaný růst nenastal.

 


Zdroj: Bloomberg and Goldman Sachs Asset Management.

Zdroj: Bloomberg, Kenneth R. French, Goldman Sachs Global Investment Research and Goldman Sachs Asset Management. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, které se mohou lišit.

 

PDF ke stažení: Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - únor 2024

Zdroj: Monthly Market Pulse: February (gsam.com)

 

 

Vysvětlivky

 1. Ekonomické předpovědi byly zpracovány Goldman Sachs Global Investment Research k 1. únoru 2024. Jádrová inflace USA odkazuje na „Core PCE“, jádrová inflace eurozóny na HICP bez potravin, energií, alkoholu and tabáku, Jádrová inflace UK odkazuje na UK CPI bez potravin, energií, alkoholu and tabáku, jádrová inflace Japonska na CPI bez čerstvých potravin a jádrová inflace Číny na CPI bez jídla a energií. “Q4” odkazuje na průměrnou hodnotu za 4. čtvrtletí daného roku. 

2. Ceny pro hlavní třídy aktiv poskytuje Goldman Sachs Global Investment Research. Zdroj: Globální akcie ztratily 1,6 %, technologie se vyvíjely hůře – ze dne 8. ledna 2024.

 

Strana 1 – Definice pojmů

 • „Holubičí“ označuje relativně uvolněnější měnovou politiku
 • Fed označuje Federální rezervní systém
 • ECB označuje Evropskou centrální banku
 • BoE označuje Bank of England
 • BoJ označuje Bank of Japan
 • HDP označuje hrubý domácí produkt
 • OPEC+ označuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence

 

Strana 2 – Definice pojmů

 • „Barbenheimer“ odkazuje na kulturní fenomén spojený se současným uvedením dvou filmů, Barbie společnosti Warner Bros. Pictures a filmu Oppenheimer společnosti Universal Pictures
 • NVDA označuje společnost Nvidia Corporation

 

Slovníček

 • Index S&P 500 je složený index cen 500 akcií Standard & Poor's 500. Index je neřízený. Údaje o indexu odrážejí reinvestici všech výnosů nebo dividend, ale neodrážejí žádné poplatky ani náklady, které by snižovaly výnosy. Investoři nemohou investovat přímo do indexu.
 • Index STOXX Europe 600 je odvozen od indexu STOXX Europe Total Market Index (TMI) a je podmnožinou indexu STOXX Global 1800. Index STOXX Europe 600 s pevným počtem 600 složek reprezentuje společnosti s velkou, střední a malou kapitalizací v 18 zemích evropského regionu.
 • V indexu MSCI AC Asia Pacific ex Japan jsou zastoupeny velké a střední podniky ve 4 z 5 zemí rozvinutých trhů (kromě Japonska) a 8 zemí rozvíjejících se trhů v asijsko-pacifickém regionu. S 1 309 složkami index pokrývá přibližně 85 % tržní kapitalizace upravené o volně obchodované akcie v každé zemi.
 • Japonský index TOPIX je kapitalizačně vážený index největších společností a korporací, které se nacházejí v první sekci tokijské burzy.

 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

Rizika ke zvážení

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Investice do akcií podléhají tržnímu riziku, což znamená, že hodnota cenných papírů, do kterých investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých společností, konkrétních odvětví a/nebo obecných ekonomických podmínkách. Různé investiční styly (např. „růst“ a „hodnota“) mají tendenci se posouvat ve prospěch a v neprospěch a někdy může strategie zaostávat za jinými strategiemi, které investují do podobných tříd aktiv. Tržní kapitalizace společnosti může také zahrnovat větší rizika (např. společnosti s „malou“ nebo „střední“ kapitalizací) než ta, která jsou spojena s většími, zavedenějšími společnostmi a kromě nižší likvidity může podléhat prudším nebo nevyzpytatelným cenovým pohybům.

Investice do cenných papírů s pevným výnosem podléhají rizikům spojeným s dluhovými cennými papíry obecně, včetně úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové sazby, předčasného splacení a rizika prodloužení. Ceny dluhopisů se mění nepřímo ke změnám úrokových sazeb. Obecný růst úrokových sazeb tedy může mít za následek pokles ceny dluhopisu. Hodnota cenných papírů s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou je obecně méně citlivá na změny úrokových sazeb než cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou. Cenné papíry s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou mohou klesat na hodnotě, pokud se úrokové sazby nepohybují podle očekávání. Naopak hodnota cenných papírů s proměnlivou a proměnlivou sazbou se obecně nezvýší, pokud tržní úrokové sazby klesnou. Úvěrové riziko je riziko, že emitent nebude v prodlení s platbami úroků a jistiny. Kreditní riziko je vyšší při investování do dluhopisů s vysokým výnosem, známých také jako podřadné dluhopisy. Riziko předčasného splacení je riziko, že emitent cenného papíru může splatit jistinu rychleji, než se původně očekávalo. Riziko prodloužení je riziko, že emitent cenného papíru může splácet jistinu pomaleji, než se původně předpokládalo. Všechny investice s pevným výnosem mohou mít při zpětném odkupu nebo splatnosti nižší hodnotu, než je jejich původní cena. Cenné papíry s vysokým výnosem a nižším ratingem zahrnují větší volatilitu cen a představují větší úvěrová rizika než cenné papíry s vyšším ratingem s pevným výnosem.

Strategie investující do komoditních trhů, může vystavit strategii větší volatilitě než investice do tradičních cenných papírů. Investice do komodit mohou být ovlivněny změnami v celkových pohybech trhu, změnami úrokových sazeb nebo faktory ovlivňujícími určité odvětví nebo komoditu. Komodity rovněž podléhají sociálním, politickým, vojenským, regulačním, ekonomickým, ekologickým nebo přírodním katastrofám.

Riziko kolísání směnného kurzu cizí měny může způsobit pokles hodnoty cenných papírů denominovaných v takové cizí měně. Směnné kurzy mohou v krátkých časových obdobích výrazně kolísat. Tato rizika mohou být výraznější u investic do cenných papírů emitentů umístěných v rozvíjejících se zemích nebo s nimi jinak ekonomicky spojených. Investiční techniky používané ve snaze snížit riziko pohybu měny (hedging) nemusí být případně účinné. Zajištění také zahrnuje další rizika spojená s deriváty.

Investice na rozvíjejících se trzích mohou být méně likvidní a podléhají většímu riziku než investice na rozvinutých trzích, a to zejména jako důsledek nepřiměřené regulace, nestálého trhu s cennými papíry, nepříznivých směnných kurzů a sociálního, politického, vojenského, regulačního, ekonomického nebo environmentálního vývoje nebo přírodní katastrofy.

Mezinárodní cenné papíry mohou být volatilnější a méně likvidní a podléhají rizikům nepříznivého ekonomického nebo politického vývoje. Mezinárodní cenné papíry podléhají v důsledku většímu riziku ztráty v důsledku, nikoli však výhradně, zejména kvůli: nepřiměřené regulaci, nestálému trhy s cennými papíry, nepříznivému směnnému kurzu a sociálnímu, politickému, vojenskému, regulačnímu, ekonomickému nebo ekologickému vývoji nebo přírodní katastrofě.

 

Právní upozornění

Toto marketingové sdělení zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská společnost UCITS/AIF se sídlem v Nizozemsku.  Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a vyjádřené pohledy a názory nepředstavují nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu.  I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Pohledy a názory jsou aktuální k datu této prezentace a informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění.  Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc., ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené nejsou určeny pro distribuci nebo použití jinou osobou v jiné zemi, kde investiční fondy ani služby zde uvedené nejsou povolené ani registrované k distribuci, nebo v nichž je šíření informací o fondech či službách zakázáno.

Tento materiál byl připraven společností Goldman Sachs Asset Management a není finančním výzkumem ani produktem Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Nebyla vypracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, jejichž cílem je podpora nezávislosti finanční analýzy, a nevztahuje se na ni zákaz obchodování po distribuci finančního průzkumu. Vyjádřené názory a názory se mohou lišit od názorů Goldman Sachs Global Investment Research nebo jiných oddělení či divizí Goldman Sachs a jejích přidružených společností. Tyto informace nemusí být aktuální a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace nebo změny. Nemělo by se na to spoléhat při rozhodování o investicích.

Výše uvedené držení portfolia a/nebo alokace jsou k uvedenému datu a nemusí být reprezentativní pro budoucí investice. Zobrazené držby a/nebo alokace nemusí představovat všechny investice portfolia. Budoucí investice mohou, ale nemusí být ziskové.

Indexy, na které se zde odkazuje, byly vybrány, protože jsou dobře známé, snadno rozpoznatelné investory a odrážejí ty indexy, o kterých se investiční manažer domnívá, zčásti na základě oborové praxe, poskytují vhodný benchmark, podle kterého lze hodnotit investici nebo širší trh zde popsaný.

Přestože byly určité informace získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost, úplnost nebo správnost. Spolehli jsme se a bez nezávislého ověření předpokládali přesnost a úplnost všech informací dostupných z veřejných zdrojů.

Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tomto dokumentu odrážejí řadu předpokladů a úsudků k datu této prezentace a mohou se bez upozornění změnit. Tyto prognózy nezohledňují konkrétní investiční cíle, omezení, daňovou a finanční situaci ani jiné potřeby konkrétního klienta. Skutečná data se budou lišit a nemusí se zde projevit. Tyto předpovědi podléhají vysoké míře nejistoty, která může ovlivnit skutečný výkon. V souladu s tím by tyto prognózy měly být považovány pouze za reprezentativní pro širokou škálu možných výsledků. Tyto prognózy jsou odhadnuty na základě předpokladů a podléhají významné revizi a mohou se podstatně změnit v závislosti na změně ekonomických a tržních podmínek. Goldman Sachs nemá žádnou povinnost poskytovat aktualizace nebo změny těchto prognóz. Případové studie a příklady jsou pouze ilustrativní.

Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.

TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU V ŽÁDNÉ JURISDIKCI, PRO JAKOUKOLIV OSOBU, PRO KTEROU BY TO NEBYLO POVOLENÉ NEBO ZÁKONNÉ.

Potenciální investoři by se měli informovat o všech příslušných právních požadavcích a předpisech týkajících se daní a devizové kontroly v zemích jejich občanství, bydliště nebo bydliště, které by mohly být relevantní.

Tento materiál je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být vykládán jako investiční rada nebo nabídka či výzva k nákupu či prodeji cenných papírů. Tento materiál není určen k tomu, aby byl použit jako obecný průvodce investováním nebo jako zdroj jakýchkoli konkrétních investičních doporučení, a neposkytuje žádná předpokládaná ani výslovná doporučení týkající se způsobu, jakým by se mělo nebo by mělo být nakládáno s účtem klienta, protože vhodné investiční strategie závisí na investičních cílech klienta.

 

Důvěrnost

Žádná část tohoto materiálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Goldman Sachs Asset Management (i) kopírována, reprodukována, šířena v jakékoli formě, žádnými prostředky nebo (ii) poskytována jiným osobám, než jsou jeho příjemci.

 

© 2024 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – duben 2024

09.04.2024
Komentáře k trhům
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář ke snížení sazeb ČNB 20. března 2024

22.03.2024
Ve středu 20. března 2024 bankovní rada ČNB snížila čtrnáctidenní repo-sazbu z 6.25 % na 5.75 %.
Example Link Přečíst chevron_right