Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Breadcrumb

Investování v aktuálním prostředí zvýšených rizik

12.05.2023
  • Doby nízké volatility a stabilních korelací jsou pryč
  • Základní diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy nepředstavuje v současnosti dostatečnou ochranu
  • Základem pokročilých investičních strategií je dynamická alokace aktiv a aktivní správa

Portfolio složené z 60 % akcií a 40 % dluhopisů (60/40) je základní formou diverzifikace, která byla vhodná pro svět, v němž byla volatilita konstantní, korelace mezi akciemi a dluhopisy většinou záporná a trhy klidné. V takovém světě už dnes ale bohužel nežijeme a pravděpodobně ani nebudeme. Proto investoři musí hledat další způsoby, jak se chránit proti případným poklesům.

Podle teorie efektivních trhů nositele Nobelovy ceny za ekonomii Eugena Famy by individuální investor neměl být schopen dosahovat lepších výsledků na efektivním trhu, na kterém jsou všechny relevantní informace zahrnuty do cen aktiv.

Tato teorie pomohla zpopularizovat pasivní indexové fondy, které obecně dosahovaly lepších výsledků v období mezi krizí v roce 2008 a pandemií, kdy trhy a makroprostředí charakterizovala nízká inflace, většinou nulové sazby, kvantitativní uvolňování a nízká volatilita. To se ovšem v roce 2022 změnilo kvůli prudkému růstu inflace a agresivnímu zpřísňování měnové politiky. Portfolia 60/40 se náhle vyvíjela katastrofálně.

Pozitivní je, že dnes trhy nabízejí širší škálu cenných papírů a nástrojů, které investorům umožňují nejen přístup k většímu souboru investičních příležitostí, ale také možnost zajišťování rozsáhlejšího souboru rizik. Investoři tak mají možnost začlenit do svých portfolií toky výnosů, které poskytují nižší korelace s tradičními třídami aktiv.

Strategie, které se zaměřují na mezní rizika výnosů aktiv, mohou chránit před rizikem poklesů, zatímco jiné mohou být optimalizovány pro asymetrické výnosy a přispívat k celkové výkonnosti.Jádrem tohoto pokročilého přístupu k investování je dynamická alokace aktiv a aktivní správa.

Kvůli měnící se makroekonomické a geopolitické situaci, formované dlouhodobými strukturálními trendy, které označujeme jako 5 D – deglobalizace, digitalizace, dekarbonizace, destabilizace a demografie, je při sestavování portfolia vhodné využívat holistický přístup a zahrnovat veřejná i soukromá aktiva tak, aby se maximalizovala očekávaná návratnost investic upravená o míru rizika.

 

Co by měli investoři zvažovat při konstrukci portfolia

Domníváme se, že existuje pět důležitých oblastí, na které by se investoři měli zaměřit při sestavování portfolia v dnešním tržním prostředí.

Řízení rizik: Podle našeho názoru budou rizika poklesů, mezní rizika i vnější šoky v budoucnu hrozit častěji než v předpandemickém světě. Konstrukce portfolií, která jsou schopna odolávat nepříznivým scénářům a zároveň poskytovat asymetrické výnosy, je dnes cennější než kdy jindy.

Častá revize předpokladů: Doby nízké volatility a stabilních korelací jsou pryč – a neočekáváme, že se brzy vrátí. Manažeři by měli častěji provádět zátěžové testy svých modelů a revidovat své předpoklady a vstupy, aby se ujistili, že jsou stále relevantní pro rychle se měnící prostředí.

Snížení pákového efektu: V současném prostředí vyšších úrokových sazeb nemají investoři zapotřebí využívat pákový efekt k dosažení cílových výnosů. To je dobře. Pákový efekt sice může výrazně zvýšit očekávané výnosy, ale stejně tak může vést ke katastrofickým ztrátám v případě nepříznivého scénáře.

Dostatečná likvidita: V nejisté době je likvidita na prvním místě. Udržování nižšího pákového efektu a dostatečné likvidity pomáhá portfoliu adekvátně absorbovat neočekávané tržní šoky a investorům zajišťuje dostatek prostředků pro nové investiční příležitosti.

Zahrnutí veřejných i soukromých aktiv: Soukromá a veřejná aktiva se do značné míry doplňují, a pokud se zohlední překrývání rizikových faktorů, kterým jsou vystavena, může optimalizace jejich expozice v portfoliu vést k lepším očekávaným výsledkům v poměru rizika a výnosu.

S rychle se měnícími ekonomickými a tržními podmínkami je nutné přizpůsobit přístup ke konstrukci portfolia novým skutečnostem. Světové hospodářské uspořádání se mění stejně jako politické a ekonomické aliance a nejistota je vysoká. Trhy se zbožím jsou fragmentované. V geopolitice dochází k destabilizaci. Jsme přesvědčeni, že zůstat dynamický a pohotový je cesta vpřed.

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Co si ujasnit, než začnete investovat

02.02.2024
Na jaké otázky si nejdříve musíte odpovědět, než začnete investovat.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů: Aktualizované desatero pro rok 2024

02.01.2024
Jaké faktory budou nejvíce ovlivňovat trhy v roce 2024?
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – Desatero pro rok 2024

21.12.2023
Jaké faktory budou nejvíce ovlivňovat trhy v roce 2024?
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Tržní výhled na rok 2024

20.12.2023
Úrokové sazby ve vyspělých ekonomikách zůstanou blízko současných úrovní po většinu příštího roku. Rostoucí geopolitické napětí může vyvolat další obchodní omezení po celém světě. Zvýšený rozptyl výkonnosti aktiv bude vyžadovat aktivní správu investic.
Example Link Přečíst chevron_right