Aerial shot looking down on a braided river at the edge of a black sand beach

Breadcrumb

Investování v aktuálním prostředí zvýšených rizik

12.05.2023
  • Doby nízké volatility a stabilních korelací jsou pryč
  • Základní diverzifikace mezi akciemi a dluhopisy nepředstavuje v současnosti dostatečnou ochranu
  • Základem pokročilých investičních strategií je dynamická alokace aktiv a aktivní správa

Portfolio složené z 60 % akcií a 40 % dluhopisů (60/40) je základní formou diverzifikace, která byla vhodná pro svět, v němž byla volatilita konstantní, korelace mezi akciemi a dluhopisy většinou záporná a trhy klidné. V takovém světě už dnes ale bohužel nežijeme a pravděpodobně ani nebudeme. Proto investoři musí hledat další způsoby, jak se chránit proti případným poklesům.

Podle teorie efektivních trhů nositele Nobelovy ceny za ekonomii Eugena Famy by individuální investor neměl být schopen dosahovat lepších výsledků na efektivním trhu, na kterém jsou všechny relevantní informace zahrnuty do cen aktiv.

Tato teorie pomohla zpopularizovat pasivní indexové fondy, které obecně dosahovaly lepších výsledků v období mezi krizí v roce 2008 a pandemií, kdy trhy a makroprostředí charakterizovala nízká inflace, většinou nulové sazby, kvantitativní uvolňování a nízká volatilita. To se ovšem v roce 2022 změnilo kvůli prudkému růstu inflace a agresivnímu zpřísňování měnové politiky. Portfolia 60/40 se náhle vyvíjela katastrofálně.

Pozitivní je, že dnes trhy nabízejí širší škálu cenných papírů a nástrojů, které investorům umožňují nejen přístup k většímu souboru investičních příležitostí, ale také možnost zajišťování rozsáhlejšího souboru rizik. Investoři tak mají možnost začlenit do svých portfolií toky výnosů, které poskytují nižší korelace s tradičními třídami aktiv.

Strategie, které se zaměřují na mezní rizika výnosů aktiv, mohou chránit před rizikem poklesů, zatímco jiné mohou být optimalizovány pro asymetrické výnosy a přispívat k celkové výkonnosti.Jádrem tohoto pokročilého přístupu k investování je dynamická alokace aktiv a aktivní správa.

Kvůli měnící se makroekonomické a geopolitické situaci, formované dlouhodobými strukturálními trendy, které označujeme jako 5 D – deglobalizace, digitalizace, dekarbonizace, destabilizace a demografie, je při sestavování portfolia vhodné využívat holistický přístup a zahrnovat veřejná i soukromá aktiva tak, aby se maximalizovala očekávaná návratnost investic upravená o míru rizika.

 

Co by měli investoři zvažovat při konstrukci portfolia

Domníváme se, že existuje pět důležitých oblastí, na které by se investoři měli zaměřit při sestavování portfolia v dnešním tržním prostředí.

Řízení rizik: Podle našeho názoru budou rizika poklesů, mezní rizika i vnější šoky v budoucnu hrozit častěji než v předpandemickém světě. Konstrukce portfolií, která jsou schopna odolávat nepříznivým scénářům a zároveň poskytovat asymetrické výnosy, je dnes cennější než kdy jindy.

Častá revize předpokladů: Doby nízké volatility a stabilních korelací jsou pryč – a neočekáváme, že se brzy vrátí. Manažeři by měli častěji provádět zátěžové testy svých modelů a revidovat své předpoklady a vstupy, aby se ujistili, že jsou stále relevantní pro rychle se měnící prostředí.

Snížení pákového efektu: V současném prostředí vyšších úrokových sazeb nemají investoři zapotřebí využívat pákový efekt k dosažení cílových výnosů. To je dobře. Pákový efekt sice může výrazně zvýšit očekávané výnosy, ale stejně tak může vést ke katastrofickým ztrátám v případě nepříznivého scénáře.

Dostatečná likvidita: V nejisté době je likvidita na prvním místě. Udržování nižšího pákového efektu a dostatečné likvidity pomáhá portfoliu adekvátně absorbovat neočekávané tržní šoky a investorům zajišťuje dostatek prostředků pro nové investiční příležitosti.

Zahrnutí veřejných i soukromých aktiv: Soukromá a veřejná aktiva se do značné míry doplňují, a pokud se zohlední překrývání rizikových faktorů, kterým jsou vystavena, může optimalizace jejich expozice v portfoliu vést k lepším očekávaným výsledkům v poměru rizika a výnosu.

S rychle se měnícími ekonomickými a tržními podmínkami je nutné přizpůsobit přístup ke konstrukci portfolia novým skutečnostem. Světové hospodářské uspořádání se mění stejně jako politické a ekonomické aliance a nejistota je vysoká. Trhy se zbožím jsou fragmentované. V geopolitice dochází k destabilizaci. Jsme přesvědčeni, že zůstat dynamický a pohotový je cesta vpřed.

Example Link Komentáře z trhu

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – září 2023

12.09.2023
Růst v Číně, růst na rozvinutých trzích, měnová politika, trh práce a sazby v USA.
Example Link Přečíst chevron_right
Plane from above

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

16.08.2023
Globální akciový fond, který cílí na dividendové společnosti obchodované primárně na vyspělých trzích.
Example Link Přečíst chevron_right
Ocean

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů - srpen 2023

07.08.2023
Vývoj trhů z makroekonomického pohledu, z pohledu jednotlivých tříd aktiv a komentář k investicím do akcií.
Example Link Přečíst chevron_right
Aerial view of a train driving through a forest

Komentář portfolio manažera k aktuálnímu vývoji českého dluhopisového trhu

19.07.2023
Uplynulé roky patřily z hlediska výkonnosti dluhopisů k nejhorším v historii. Letos si dluhopisy naopak vedou skvěle.
Example Link Přečíst chevron_right