Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Češi mají jedny z nejvyšších úspor v EU a postupně se je učí zhodnocovat

20.10.2022
  • Češi stále drží většinu svého majetku v hotovosti nebo na bankovních účtech.
  • Úspory domácností vzrostly meziročně o 7,4 %.
  • Objem úspor umístěných v investičních fondech se zvýšil o 25,7 %.

 Češi se řadí mezi premianty Evropy, minimálně co se úspor týče. Míra úspor je totiž v české ekonomice poměrně vysoká. Dle Světové banky podíl úspor na hrubém národním důchodu dosahuje téměř 29 %. ČR tedy zaujímá mezi ostatními evropskými státy třetí nejvyšší příčku. Jak je tedy možné, že z hlediska bohatství máme stále co dohánět?

Odpověď dostaneme, nahlédneme-li do struktury úspor českých domácností. Češi totiž dostatečně nevyužívají finanční produkty, které by jim pomohly jejich úspory zhodnocovat. Svoje úspory drží nejčastěji na bankovních účtech, které nejenže nenesou prakticky žádný úrok, ale navíc z nich postupně ukrajuje inflace, která loni dosáhla na 3,8 % a letos bude dvouciferná. K jejímu pokrytí běžné ani spořicí účty nestačí a jen tak stačit nebudou.

 

Jak tedy spoří Češi?

Ve srovnání se západní Evropou je zřejmé, že Češi investují méně do dlouhodobých aktiv, která mají potenciál přinášet vyšší výnos. Více než polovinu svého majetku drží Češi v hotovosti nebo na bankovních účtech, zatímco průměrný Evropan má takto alokováno pouze 30 %.

Podle Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2021, zveřejněné Ministerstvem financí České republiky, měli Češi v penzijních fondech uloženo 10,5 % celkových úspor. Průměrní Evropani však mají uspořeno 23 %. Tento rozdíl se nezmenší, ani pokud přičteme životní pojištění, čímž se dostaneme na hodnoty 15,5 % ku 38 %.

 

Nejenže drží Češi nižší podíl majetku v investičních aktivech, ale tato aktiva jsou navíc konzervativně alokovaná. Dle zprávy Světové banky české domácnosti investují pouze 19 % prostředků do akciových fondů, zatímco smíšené fondy tvoří 40 % a dluhopisové 35 %.

Rizikovější aktiva v dnešní době drží typicky spíše domácnosti s vyššími příjmy, proto můžeme konstatovat, že mezi aktivy nízko-příjmových nebo středně-příjmových domácností nejsou tato aktiva dosud dostatečně zastoupena. Obliba investic je však na vzestupu.

Akcie kótované na burze tvoří v současnosti téměř 4,9 % majetku průměrného Čecha, v roce 2016 to bylo necelých 1,6 %. V investičních fondech měli Češi na konci loňského roku v průměru 13 % úspor, před pěti lety to bylo pouze 10 %.

 

Jak se struktura úspor vyvíjí

V roce 2021 úspory domácností v rámci finančních produktů pokračovaly v dlouhodobém růstu. Meziročně vzrostly o 7,4 % na téměř 5,4 bilionů korun. Pokles zaznamenaly pouze dluhopisy, a to především ve 4. čtvrtletí 2021. Přispělo k němu všeobecné snížení tržních cen dluhopisů v souvislosti s růstem úrokových sazeb. Podíl dluhopisů na celkových úsporách domácností se tak po třech letech stagnace na úrovni 3,2 % snížil na 2,7 %.

Nejvyšší tempo růstu vykázal objem úspor domácností umístěných v investičních fondech, a to meziročně o 25,7 %, což představuje zároveň nejvyšší nárůst od roku 2016. Meziroční absolutní přírůstek se pak prakticky vyrovnal nárůstu objemu mnohem významnější kategorie netermínovaných vkladů. Zdá se tedy, že vývoj se opravdu obrací k lepšímu.

 

Jaké zásady dodržovat pro dlouhodobé zhodnocování úspor prostřednictvím investičních nástrojů

  • Investujte raději po menších částkách, avšak pravidelně. Vyhnete se tím riziku špatného načasování.
  • Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, diverzifikujte.
  • Svěřte správu investic profesionálům. Narozdíl od vás mají v popisu práce sledovat trh, průběžně vyhodnocovat jeho vývoj a adekvátně upravovat strategii.
  • Dodržujte investiční horizont. Pro nečekané výdaje slouží finanční rezerva, která by měla být vždy investována konzervativně.

 

Zdroje:

  • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021
  • Koncepce rozvoje kapitálového trhu 2019-2023
Example Link Ostatní novinky

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right