Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

2. díl investičního seriálu o Číně: Nové příležitosti pro globální investory

30.11.2021
  • Podíl Číny na globální ekonomice se od roku 1978, kdy začaly ekonomické reformy a země se začala otevírat, zvýšil desetkrát. Má se za to, že čínská ekonomika bude do roku 2050 stejně velká jako ekonomiky USA a eurozóny dohromady.

Čínský ekonomický růst překonává USA a Evropu již desítky let, ale ne vždy to vedlo k vynikajícím výnosům aktiv. Na vině byly rozsáhlé státní zásahy do ekonomiky, nedostatečná transparentnost, špatné řízení podniků a převaha sektorů orientovaných na těžký průmysl.

Od roku 2006 ztrácejí státní podniky dominanci, řízení firem se postupně zlepšuje a zastoupení technologických akcií se neustále zvětšuje stejně jako základna domácích investorů. Výnosy čínských akcií v posledních letech byly více v souladu s dynamikou globálních výnosů, což naznačuje, že globální investoři mohou těžit z vynikajícího růstu země.

V nadcházejícím desetiletí se ekonomický růst v Číně pravděpodobně udrží nad 4 %. Růst bude stále více poháněn spotřebou domácností a technologickým rozvojem. To by v kombinaci se silným politickým zaměřením na minimalizaci rizik finančního systému mělo znamenat, že čínský růst zůstane silnější než růst v USA i Evropě.

Globální investoři by také neměli podceňovat rychlost, s jakou se Čína stává technologickým lídrem. Země pravděpodobně zvýší svoji dominanci v oblastech obnovitelných zdrojů energie, elektromobility a telekomunikační infrastruktury. Učiní rovněž rychlý pokrok v dalších oblastech, jako jsou polovodiče, robotika a umělá inteligence.

 

Otevírání čínských finančních trhů

Čínská vláda chce zlepšit přístup svých trhů k vnějšímu světu ze dvou důvodů. Prvním z nich je přilákat více zahraničního kapitálu, což je pochopitelné vzhledem k dlouhodobému strukturálnímu rozpočtovému deficitu. Více zahraničního kapitálu by mělo snížit závislost na financování od domácích bank a zefektivnit celkovou alokaci kapitálu. Druhým důvodem je snaha posílit mezinárodní používání čínského jüanu.

Jedná se o strategické cíle, které jsou slučitelné s ambicemi Číny zvětšit roli soukromého sektoru pro vytvoření konkurenčnějšího prostředí, posilovat inovace a mít globální měnu, která zvýší čínský vliv v mezinárodním finančním systému v souladu s jeho rostoucí ekonomickou dominancí.

Úřady v posledních letech zjevně zvýšily dynamiku liberalizace svých kapitálových trhů. Mnoho opatření usnadnilo zahraničním investorům kolektivně investovat na čínských trzích. Kvóty, které stanovují maximální částky pro přeshraniční toky fondů, se v roce 2019 čtyřnásobně zvýšily a objemy obchodování od té doby rychle rostly. V roce 2020 začala platit nová, výrazně jednodušší pravidla pro kvalifikované zahraniční investory.

Skutečnost, že čínské úřady pokračovaly ve svých reformách kapitálového trhu i v době, kdy byly vztahy s USA a některými dalšími zeměmi pod silným tlakem, ukazuje na pevné odhodlání přilákat více zahraničního kapitálu a zvýšit úlohu jüanu v mezinárodním obchodě.

Zlepšující se dostupnost čínských trhů vede k prudkému přílivu zahraničních portfolií. Od září 2018 do září 2020 se celkové zahraniční investice do akcií a dluhopisů pevninské Číny zdvojnásobily na 837 miliard USD. Pokud se však zvýší napětí mezi Čínou a západním světem, může ochota Pekingu otevírat svůj finanční trh ochabnout.

 

Chcete investovat do čínských akcií?

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je od listopadu dostupný také v české koruně. Sledujte pozorně informace na našem webu.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

2. díl_Čína a nové příležitosti pro globální investory.pdf

 

Example Link Fondy, Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right