Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Češi si teprve zvykají investovat

19.03.2024
  • Vzdělání má překvapivě větší vliv na ochotu investovat než příjem
  • Finanční poradce už není nejvyužívanějším zprostředkovatelem investic 
  • Investoři se bojí především podvodů

Podle Průzkumu investičního chování Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR) z loňského roku Češi za svou nejlepší investici nadále považují pořízení nemovitosti (29 %), čemuž se nelze divit vzhledem k vývoji cen nemovitostí za posledních dvě dekády. S velkým odstupem Češi vnímají jako pozitivní investici do své rodiny (17 %) a do svého vzdělání (10 %). Více než čtvrtina lidí si žádnou dobrou investici nevybaví, což odráží fakt, že si Češi investovat ještě nezvykli.

Více než třetina populace nemá s investováním žádnou zkušenost a ani s ním nehodlá začínat. Stejná část investuje pravidelně, nebo alespoň jednorázově. 23 % respondentů investování zvažuje, i když jej zatím nezkusilo. Tento výsledek je příslibem dalšího růstu zájmu o investice u nás.

Z výzkumu vyplynulo, že muži nadále investují své peníze častěji než ženy. Čím nižší celkový příjem lidé mají, tím méně investují. Podobně, čím vyšší dosažené vzdělání, tím více mají lidé zkušeností s investicemi. Vzdělání má přitom překvapivě větší vliv na ochotu investovat než příjem. 

Mladí lidé jsou výrazně otevřenější vůči investování než starší, přestože mívají zpravidla méně úspor. Tím pádem by měli být otevřeni investování naopak méně. Zdá se, že česká společnost teprve adoptuje investování jako nový návyk, ke kterému jsou jako k jiným novinkám otevřenější především mladší lidé.

 

Motivátory a bariéry investování

Pro většinu investujících respondentů (51 %) je důvodem k investování jednoduše zhodnocení volných finančních prostředků. Následně uvádí důvody: zajištění se na stáří (41 %) a udržení aktivního životního stylu i ve vyšším věku (35 %). Typicky je tedy investorem ten, kdo ze svých příjmů generuje volné prostředky. Investuje je proto, že si uvědomuje, že jednou jeho příjmy poklesnou.

U nejmladších investujících (18–26) je motivací koupě dražší věci, zajištění dětí či koupě nemovitosti. Ve skupině 30–49 let přichází jako jasný mezník snaha splatit hypotéku. Starší investoři už myslí na celkové zajištění – diverzifikaci portfolia a ochranu před inflací.

Peníze navíc jsou sice základní podmínkou pro investování, ale ani generování dostatečných úspor nemusí vést k tomu, že respondenti investují. Respondenti se bojí především podvodů (43 %, tedy o 10 % více než v roce 2022) a investičního rizika (42 %). Až třetí bariérou v pořadí je nedostatek prostředků (30 %).

 

Kde Češi získávají informace ze světa investic

Nejčastějším zdrojem informací jsou finanční portály (23 %) a přátelé a známí (22 %). Respondenti se ale poměrně zásadně liší v dalších typech zdrojů, kde shánějí další informace o investicích. Zatímco pro mladší jsou to sociální sítě, podcasty a YouTube, pro starší naopak rodina, poradce, bankéř, tedy konkrétní lidé v jejich okolí, kterým důvěřují. 

Česká média mají nezastupitelnou úlohu v informování o investicích. Pouze 6 % respondentů sleduje zdroje o investicích výhradně nebo převážně v cizím jazyce. Výrazně se odchylují mladí lidé, kteří častěji využívají zahraniční zdroje bez ohledu na to, zda již investují, nebo ne.

 

Jak Češi investují

Finanční poradce už není nejvyužívanějším zprostředkovatelem investic. Stávají se jím samoobslužné kanály. Češi nejvíc investují sami přes webové rozhraní české finanční instituce (28 %), prostřednictvím svého finančního poradce (22 %), nebo přes webového rozhraní české investiční platformy (21 %). 

Přibližně 60 % respondentů nevěnuje svým úsporám a investicím ani hodinu svého času za měsíc. Přitom ale ti, kdo svým investicím věnují aspoň hodinu měsíčně, jsou s investicemi výrazně spokojenější než ti, kdo si na ně nenajdou čas. 
 

Zdroj: Jak Češi investují, investiční průzkum AKAT ČR

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Přestože byly určité informace získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost, úplnost nebo správnost. Spolehli jsme se a bez nezávislého ověření předpokládali přesnost a úplnost všech informací dostupných z veřejných zdrojů.

TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU V ŽÁDNÉ JURISDIKCI, PRO JAKOUKOLIV OSOBU, PRO KTEROU BY TO NEBYLO POVOLENÉ NEBO ZÁKONNÉ.

Potenciální investoři by se měli informovat o všech příslušných právních požadavcích a předpisech týkajících se daní a devizové kontroly v zemích jejich občanství, bydliště nebo bydliště, které by mohly být relevantní.

Tento materiál je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být vykládán jako investiční rada nebo nabídka či výzva k nákupu či prodeji cenných papírů. Tento materiál není určen k tomu, aby byl použit jako obecný průvodce investováním nebo jako zdroj jakýchkoli konkrétních investičních doporučení, a neposkytuje žádná předpokládaná ani výslovná doporučení týkající se způsobu, jakým by se mělo nebo by mělo být nakládáno s účtem klienta, protože vhodné investiční strategie závisí na investičních cílech klienta.
 

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right