Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

10 vecí, ktoré by ste mali Rozhovor s Lubomírom Vystavělom o spojení s Goldman Sachs: Investorov čaká ešte lepšia ponuka o SFDR

26.07.2022

Po spojení NN Investment Partners s Goldman Sachs čaká slovenských investorov nielen rozšírenie ponuky. Aj naďalej zostane v centre pozornosti ESG.

FOND SHOP sa spýtal Lubomíra Vystavěla, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu Chief Executive and Investment Officer NN Investment Partners BV, Czech Branch, kde je zodpovedný za riadenie investícií pre klientov v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, najmä na to, čo (nielen) pre českých klientov znamená nedávno dokončené spojenie NN Investment Partners so slávnou americkou investičnou bankou Goldman Sachs.

Zaujímali sme sa ale napríklad aj o stále veľmi populárnu tému ESG, o ktorej je v posledných mesiacoch opäť veľmi počuť, a ktorá je navyše pre NN IP veľmi dôležitou súčasťou investičných stratégií. Nezabudli sme ani všeobecný výhľad pre finančné trhy, ktoré si v tomto roku zatiaľ prechádzajú ťažkým obdobím, či už sa bavíme o dlhopisoch alebo akciách. Čo by mal teda investor teraz robiť?

 


NN IP a Goldman Sachs Asset Management majú veľmi dobre doplňujúcu sa ponuku produktov. Kombináciou investičných kapacít oboch spoločností vznikne komplexná škála produktov...


 

Americká investičná banka Goldman Sachs pred pár týždňami dokončila akvizíciu NN Investment Partners za 1,7 miliardy euro. Môžete bližšie popísať, prečo k tomuto spojeniu došlo, aká veľká bude takto vzniknutá skupina a čo to vlastne pre klientov znamená? Majú treba počítať s premenovaním fondov, spoločnosti atď.?

Goldman Sachs Asset Management je jedným z troch najväčších správcov majetku pre tretie strany na svete. Spojením spoločností sa zvýšia celkové aktíva pod správou na viac ako 2,8 bilióna dolárov.

Objem aktív spravovaných v Európe vzrastie na 600 miliárd dolárov, čo je v súlade so strategickými cieľmi Goldman Sachs rozšíriť svoje európske podnikanie a globálny dosah.

Holandsko sa stane dôležitým strategickým sídlom spoločnosti pre aktivity v európskom regióne. To nám umožní zostať nablízku klientom a poskytovať im služby spôsobom, na ktorý sú zvyknutí a ktorý vyhovuje ich potrebám. Goldman Sachs navyše uzavrel s NN Group desaťročné strategické partnerstvo, v rámci ktorého bude spolu s NN IP naďalej poskytovať služby správy aktív pre skupinu NN.

Sme presvedčení, že naši klienti budú benefitovať z rozšírenia ponuky produktov, lepšieho prístupu k špičkovým talentom v obore a investícií v oblasti technológií, dát a zodpovedného investovania. K premenovaniu spoločnosti NN IP aj existujúcich produktov dôjde do dvoch rokov.

 


...Širšia ponuka bude obsahovať jedny z najžiadanejších akciových a dlhopisových aktívne riadených fondov na svete. Pribudnú tiež alternatívne stratégie...


 

Uvádzate, že základy partnerstva Goldman Sachs a NN Investment Partners sú postavené na troch pilieroch: excelentnosť v oblasti zodpovedného investovania, rozšírenie produktovej ponuky a posilnenie vašej pozície v Európe. Zoberme to teda postupne. Na aké produktové novinky sa môžu investori tešiť?

NN IP a Goldman Sachs Asset Management majú ponuku produktov, ktoré sa veľmi dobre dopĺňajú. Kombináciou investičných kapacít oboch spoločností vznikne komplexná škála produktov správy aktív od tradičných a alternatívnych tried aktív až po udržateľné investičné riešenia.

Širšia ponuka tak bude obsahovať jedny z najžiadanejších akciových a dlhopisových aktívne riadených fondov na svete. Pribudnú tiež alternatívne stratégie, ktoré sú zaujímavé najmä pre inštitucionálnych investorov.

Je možné, že naopak nejaké fondy zaniknú alebo sa spoja, napríklad preto, že sa podobajú svojou stratégiou?

Jedným z najväčších pozitív tejto akvizície je fakt, že portfóliá produktov sú veľmi komplementárne a takmer vôbec sa svojim zameraním neprekrývajú. Snáď jedinou oblasťou, v ktorej majú obe firmy veľmi silnú pozíciu na globálnom trhu, sú stratégie zamerané na dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín (EMD). Avšak aj tu je v pláne využiť spojené sily oboch tímov a realizovať rast vďaka lepšiemu pokrytiu svetových trhov.

 


ESG investovanie by podľa môjho názoru nemalo byť spájané so statickými parametrami a kritériami. Kľúčové je, či daná investícia obstojí z pohľadu budúceho vývoja a nie iba z hľadiska aktuálneho stavu.


 

Kľúčovým prvkom stratégií fondov NN Investment Partners je už nejaký čas dôraz na zodpovedné investovanie. Akým spôsobom v tomto ohľade čakáte synergiu medzi NN IP a Goldman Sachs?

Je to tak. V NN IP máme so zodpovedným investovaním dlhoročné skúsenosti už od roku 1999, kedy zodpovednosť a udržateľnosť neboli tak rezonujúcimi témami.

Spoločensky zodpovedné investovanie zostane súčasťou našej DNA aj naďalej. Odborné znalosti NN IP v oblasti zodpovedného investovania a integrácie ESG budú využité na doplnenie existujúcich investičných procesov a prehĺbenie zodpovedných investičných postupov naprieč celou spoločnosťou.

 


Myslím, že veľmi rýchly nárast výnosov dlhopisov a razantná korekcia cien túto triedu aktív skutočne znovu zatraktívnili... Časovať trh je ale veľmi riskantné, preto by som prípadné investície rozprestrel v čase...


 

Zostaňme ešte pri zodpovednom investovaní. To si v poslednej dobe prechádza aj povedzme „kontroverznými“ udalosťami. Do ESG sa napr. pustil Elon Musk po tom, čo Tesla vypadla z indexu ESG S&P 500. Hovorí sa tiež o tom, aký bude mať na ESG vplyv vojna na Ukrajine a možno nutnosť prehodnotiť napríklad prístup ESG ratingov k zbrojárskym firmám. Ako sa na tieto udalosti a budúcnosť ESG pozeráte Vy?

ESG predstavuje vo svojich troch písmenách hlavné piliere udržateľného investovania. Udržateľné je to, čo prežije. Ak teda má byť ESG metodológia udržateľná, musí byť schopná adaptovať sa na zmeny v požiadavkách.

ESG investovanie by podľa môjho názoru nemalo byť spájané so statickými parametrami a kritériami. Kľúčové je, či daná investícia obstojí z pohľadu budúceho vývoja, a nie iba z hľadiska aktuálneho stavu.

Na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN (tzv. SDG) je nutné pomáhať spoločnostiam s ich transformáciou a umožňovať tak premenu na udržateľnú ekonomiku. Myslím, že Covid 19 aj vojna na Ukrajine ešte viac akcelerujú potreby obyvateľov našej planéty a posilňujú tak význam ESG investovania.

 


Podobne ako pri dlhopisoch aj na akciových trhoch vytvorila korekcia cien veľmi zaujímavé príležitosti pre dlhodobých investorov. Príležitosti sa objavujú po celom svete obzvlášť v okamihoch, keď „všetci“ predávajú...


 

Tento rok nie je pre finančné trhy zatiaľ vôbec ľahký. Investori tratí na akciách aj dlhopisoch. Pokiaľ ide o dlhopisy, je podľa vás teraz vhodná doba navyšovať v nich pozície? Čaká dlhopisy konečne zaujímavé obdobie?

Myslím, že veľmi rýchly nárast výnosov dlhopisov a razantné korekcie cien túto triedu aktív skutočne znovu zatraktívnili.

Sme teraz vo veľmi nepokojnej dobe a vysoká volatilita trhov vytvára podľa môjho názoru veľmi zaujímavé investičné príležitosti pre dlhodobých investorov, vrátane tých investujúcich do dlhopisov.

Časovať trh je ale veľmi riskantné, preto by som prípadné investície rozprestrel v čase a pokiaľ možno investoval pravidelne.

A aký je Váš pohľad na hlavné akciové trhy, teda Európu a USA? Tamojšie centrálne banky sa predsa len správajú inak, kam by teda mal akciový investor obrátiť svoju pozornosť?

Hlavnou úlohou centrálnych bánk je udržiavanie cenovej stability. Covidom narušené dodávateľské reťazce, energetická transformácia a konflikt na Ukrajine centrálnym bankám prácu značne sťažil. Verím, že sa im podarí cenovú stabilitu čoskoro obnoviť.

Podobne ako pri dlhopisoch aj na akciových trhoch vytvorila korekcia cien veľmi zaujímavé príležitosti pre dlhodobých investorov. Príležitosti sa objavujú po celom svete obzvlášť v okamihoch, keď „všetci“ predávajú a dôvera v trh je otrasená.

Nemyslím, že by to tentoraz malo byť inak. Pravidelné dlhodobé investovanie do diverzifikovaného portfólia je overeným riešením, ktoré disciplinovaným investorom prinesie vytúžené ovocie.

Pre aktívnych správcov aktív je to príležitosť ukázať, že vie pridať nadvýnos a prekonávať trhové benchmarky vďaka správnemu a včasnému výberu investície.

V tomto trhovom prostredí sa ukazuje, kto pláva s plavkami a kto bez, ako rád hovorí známy investor Warren Buffett, aby odlíšil investorov, ktorí robia svoju prácu poctivo a analyzujú investičné príležitosti od tých, ktorí sa len vezú.

 


Lubomír Vystavěl je Chief Executive and Investment Officer v NN Investment Partners BV, Czech Branch zodpovedný za riadenie investícií pre klientov v Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Jeho kariéra vo finančných službách začala v roku 1992 v Československej obchodnej banke. Následne zastával rôzne pozície v rámci ING Bank v divízii investičného bankovníctva, kde sa podieľal na transakciách na kapitálovom trhu, vrátane IPO, a tiež na realizácii strategických projektov, napr. reštrukturalizácie a inovácie služieb, v regióne strednej a východnej Európy. Tri roky pracoval v tíme transakčného poradenstva v EY, kde sa venoval najmä odvetviu finančných služieb. Pred nástupom do NN IP potom pôsobil ako manažér v MONETA Money Bank, kde zodpovedal za riadenie projektov digitálneho bankovníctva.

V roku 2016 získal Ľubomír titul MBA na University of Pittsburgh – Joseph M. Katz Graduate School of Business. V roku 2004 získal titul CFA a od roku 2006 je členom predstavenstva CFA Society Czech Republic a predsedom výboru GIPS pre Českú republiku. Od roku 2020 je Lubomír členom výkonného výboru AKAT ČR (Asociácia pre kapitálový trh ČR).

 


 

Zdroj: FOND SHOP 15-16/2022, str. 12 - 13

FS1622_1213_Rozhovor_Lubomir Vystavel NN IP.pdf

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right