Strúhanka

Fotka veternej elektrárne
Zodpovedné investovanie je v posledných rokoch na vzostupe. Podporuje ho silný dopyt investorov, celosvetový tlak na udržateľnosť aj vládne programy udržateľného rozvoja. Očakávame, že silný rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Ako zodpovední investori si kladieme za cieľ zlepšovať zhodnotenie prostriedkov našich klientov rovnako ako svet, v ktorom žijeme. Pretože na tom záleží a funguje to. Aby sme dokázali uspokojiť rôzne potreby našich klientov naprieč širokou škálou tried aktív, máme rôzne typy zodpovedných investičných stratégií.

Udržateľné akciové fondy

Tieto stratégie kombinujú riziká a príležitosti spojené s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi faktormi (ESG) a dôkladnú finančnú analýzu jednotlivých firiem. Týmto spôsobom zohľadňujeme okolnosti, ktoré sú často mimo dosahu tradičnej finančnej analýzy, ale môžu mať významný vplyv na dlhodobú výkonnosť investícií.

Udržateľné zmiešané fondy

Boli sme jedni z prvých správcov aktív, ktorí predstavili udržateľnú multi-asset stratégiu, ktorá je navrhnutá ako riešenie „všetko v jednom“ pre zodpovedný rast bohatstva bez finančných kompromisov. Akcie aj dlhopisy všetkých firiem i vlád, ktoré máme v portfóliu, musia spĺňať náročné kritériá sociálnej a environmentálnej zodpovednosti.

Fondy s pozitívnym dopadom

Naše akciové fondy s pozitívnym dopadom sa zameriavajú na najvýznamnejšie ekologické a spoločenské výzvy sveta, ako sú čistá energia, úprava pitnej vody, zdravotníctvo alebo vzdelávanie. Východzím bodom sú pre nás ciele udržateľného rozvoja stanovené OSN. Fondy sa zameriavajú na kvalitné a inovatívne firmy, ktoré prispievajú k riešeniu sociálnych a environmentálnych problémov.