Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Global High Dividend

02.06.2022

Korunový aktívne riadený menovo zaistený globálny akciový fond, ktorý svojou stratégiou cieli na tzv. dividendové firmy. Na trojročnej perióde poráža index MSCI World High Dividend Yield.

V tuzemskej ponuke spoločnosti NN Investment Partners nájdeme početnú skupinu akciových fondov, rôzne zamerané dlhopisové fondy a tiež niekoľko zmiešaných fondov. Rad fondov je navyše dostupný v do koruny zaistenej triede. Nižšie sa pozrieme na jeden z akciových fondov, ktorý práve menovo zaistenú triedu ponúka.

 

Zamerané na dividendy

NN (L) Global High Dividend X hedged (CZK) je korunový akciový fond, ktorý zaisťuje menové riziko proti základnej eurovej triede. Na Slovensku je dostupná aj eurová trieda fondu. Samotný fond je aktívne riadený, založený na stock-pickingu s tým, že za správu fondu zodpovedá spoločnosť American Century Investments, ktorá je partnerom spoločnosti NN.

Ako už hovorí samotný názov fondu, portfólio manažéri cielia na tzv. dividendové spoločnosti, ktoré by sa v ideálnom prípade mali v dobe nákupu obchodovať s diskontom proti ich „férovej“ cene. Portfólio potom obvykle tvorí 60 až 100 takýchto spoločností.

Celý investičný proces je založený na fundamentálnej analýze a prístupe bottom-up, teda zdola nahor, kedy je snahou vybrať vysoko kvalitné spoločnosti s tým, že cieľom aktívnej správy je v tomto prípade dosiahnutie optimálneho rizikovo očisteného výnosu. Inak povedané, nejde len o samotný výnos, ale práve aj o rizikovosť danej investície.

Okrem „klasických“ ukazovateľov fundamentálnej analýzy je neoddeliteľnou súčasťou výberového procesu tiež dôraz na ESG kritériá a teda udržateľné a zodpovedné investovanie. Podľa kategorizácie SFDR spadá fond do článku 8.

Benchmarkom fondu je všeobecný index MSCI World, čo do značnej miery tiež ovplyvňuje regionálne zloženie portfólia. Hoci fond investuje globálne a limity umožňujú investície napríklad aj do akcií v pevninskej Číne, v praxi mieria investície primárne na vyspelé trhy. Platí, že z regionálneho pohľadu sa môže fond od indexu MSCI World odchýliť o ± 15 pb. a v prípade sektorov je potom odchýlka stanovená na ± 10 pb.

 

Plusy a mínusy

 

+          Prekonáva index MSCI World High Dividend Yield v posledných troch rokoch

+          Dôraz na ESG

+          Menovo zaistená korunová trieda

-           Vyššia celková nákladovosť

-           Zaostáva za indexom MSCI World

 

Dáta fondu k 30. 4. 2022

Veľkosť fondu

622 mil EUR (všetky triedy)

Daňový domicil

Luxembursko

ISIN

LU0295015480

Typ fondu

akciový

Typ výnosu

kapitalizačný

Vznik fondu

august 2007

Vstupný poplatok

max. 5 %

Manažérsky poplatok

2,0 %; OCF 2,32 %

 

 

 

 

Bezpečné sektory

Graf 1 zachytáva regionálne zloženie fondu ku koncu apríla tohto roku a je z neho pomerne jasne zrejmé, že v súlade s indexom MSCI World majú jednoznačne najvyššiu váhu USA. V samotnom indexe MSCI World je však váha USA dokonca ešte vyššia, na úrovni takmer 69 %, takže z tohto pohľadu môžeme povedať, že sú USA mierne podvážené.

 

Graf 1: Portfólio podľa regiónov k 30. 4.

Graf 4: Portfólio podľa sektorov 30. 4.

 

Zaujímavejší je pohľad na graf 4, ktorý zachytáva sektorové zloženie portfólia, taktiež ku koncu apríla. Hoci má v indexe MSCI World dominantnú 21 % váhu sektor IT, v prípade portfólia fondu mu patrí až štvrtá priečka so zhruba polovičným zastúpením. Vyššiu váhu majú naopak sektory tradične spojené s dividendami ako financie či zdravotníctvo. Zloženie fondu sa v tomto ohľade líši ale aj od indexu MSCI World High Dividend Yield, ktorý cieli práve na dividendové spoločnosti. Ten dáva napríklad necyklickému SZ viac ako 20 % váhu, zatiaľ čo v portfóliu portrétovaného fondu je váha tohto sektora iba okolo 9 %. Ako je teda vidieť, výsledné zloženie portfólia je skutočne dané aktívnou správou a stock-pickingom.

 

Tabuľka 1: 10 najväčších pozícií k 30. 4.

Johnson & Johnson

2,8 %

Medtronic

2,7 %

Cisco System

2,7 %

Verizon Communications

2,7 %

Bank of New York Mellon

2,4 %

Merck & Co

2,3 %

JPMorgan Chase & Co

2,2 %

Unilever

2,1 %

Conagra Brands

1,9 %

Smith & Brands

1,8 %

Celkem

23,6 %

 

 

 

 

Slušný výnos

Grafy 2 a 3 porovnávajú korunovú výkonnosť portrétovaného fondu ako s vývojom indexu MSCI World, tak indexu MSCI World High Dividend Yield, v oboch prípadoch v EUR, pretože fond práve proti základnej eurovej triede menovo zabezpečuje.

 

Graf 2: Fond proti indexom – absolútne

Graf 3: Fond proti indexom – relatívne

 

 

Ako je vidieť, portrétovaný fond síce na päťročnej perióde zaostáva za vývojom všeobecného indexu MSCI World, ale vedie si veľmi podobne ako index MSCI World High Dividend Yield, ktorý navyše, ako ukazuje tabuľka kvantitatívnych ukazovateľov, na jedno, dvoj a trojročné perióde poráža. Zaostávanie za indexom MSCI World je tak dané skôr tým, že sa v posledných rokoch (do jesene 2021) darilo všeobecne rastovým firmám (na čele s IT), ktoré sú však v dividendových stratégiách z logiky veci menej zastúpené. 

 

Kvantitatívne ukazovatele fondu (dáta k 12. 5. 2022)

 

Fond

Index

 

Výkonnosť v CZK (fond) a EUR (MSCI World HY)

1 rok (od 14.5.21)

15,6 %

15,2 %

2 roky (od 15.5.20)

49, %

41,4 %

3 roky (od 10.15.19)

35,0 %

33,9 %

5 rokov (od 12.5.17)

35,6 %

44,8 %

5 rokov p.a.

6,3 %

7,7 %

Riziko (perióda 3 roky)

 

 

Volatilita p.a.

16,2 %

14,1 %

Beta

1,11    

index

Beta bear

1,21    

index

Alfa (anualizovaná)

-1,1 %

index

Korelácia

0,97

index

Max. pokles – mesiac

-15,1 %

-11,4 %

Min. rast – rok

-12,7 %

-13,2 %

Max. pokles/nutný rast

-23,5 % / 30,8 %

-20 % / 25 %

Výpočty z prodejních cen v CZK a EUR, případné dividendy reinvestovány.

 

Grafy 5 a 6 potom porovnávajú portrétovaný fond s ďalšími v ČR dostupnými korunovými dividendovými fondmi. Podotkneme, že hoci sú všetky fondy zachytené v týchto grafoch globálne zamerané, líšia sa najmä vo váhe rozvíjajúcich sa trhov a prípadne aj samotnom prístupe k menovému zaisteniu. Z grafov každopádne vyplýva, že si portrétovaný fond vedie v tomto porovnaní dobre, keď na päťročnej perióde dosiahol obdobnú výkonnosť a darilo sa mu najmä v posledných mesiacoch.

 

Graf 5: Porovnanie s vybranou konkurenciou – absolútne v CZK

Graf 6: Porovnanie s vybranou konkurenciou – relatívne

 

 

 

NN (L) Global High Dividend môže vďaka globálnemu zameraniu a dostatočnej diverzifikácii poslúžiť aj ako významná súčasť akciovej zložky portfólia najmä tých investorov, ktorí uprednostňujú aktívnu správu spojenú s výberom konkrétnych akcií a zároveň chcú dať dôraz na dividendové spoločnosti, ktoré sú do istej miery špecifickou zložkou trhu. Minimálne časť investorov určite tiež poteší dôraz na ESG a samozrejme menové zaistenie do koruny voči základnej eurovej triede. 

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 11/2022, str. 18-19. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS1122_1819_Portret_NN (L) Global High Dividend.pdf

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right