Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

5. diel investičného seriálu o Číne: Veľká čínska stratégia – technologický rozvoj a endogénny rast

21.12.2021

Čína, najväčšia rozvíjajúca sa ekonomika, je pripravená stať sa ešte dominantnejším hráčom na globálnej scéne. Vo svojom aktuálnom päťročnom pláne si ázijský gigant vytyčuje ambície urýchliť technologický rozvoj, stimulovať súkromné investície a prisúdiť väčšiu rolu domácej spotrebe.

Zrýchlenie technologického rozvoja

Čínske technologické ambície vychádzajú z pragmatického zistenia, že s dlhom vo výške 260 % HDP a klesajúcim počtom obyvateľov v produktívnom veku môže udržateľný rast priniesť len zvýšenie produktivity.

Za posledných 20 rokov Čína viac než zdvojnásobila svoje výdavky na výskum a vývoj v pomere k HDP, čím sa priblížila k USA. Veľká časť investícií je zameraná na rozvoj nových technologických odvetví, najmä v oblastiach 5G, umelej inteligencie, robotiky a energie z udržateľných zdrojov. Medzitým sa modernizuje súčasná výroba, a to rýchlejším tempom, než sa všeobecne mimo Číny uznáva.

Medzi čínskymi lídrami prevažuje názor, že technologické odvetvia by sa mali menej spoliehať na zahraničných dodávateľov. Ide o priamy dôsledok nedávnych protekcionistických opatrení USA namiereným proti spoločnosti Huawei a ďalším čínskym technologickým firmám.

Čínsky objem exportu v technologických odvetviach rastie a nové technológie sa rýchlo uplatňujú v čínskom súkromnom i verejnom živote. Či to povedie k rastu produktivity, to sa ešte ukáže. Svoju rolu hrajú aj iné faktory než technologický pokrok – efektivita firiem, zručnosti pracovníkov a alokácia kapitálu.

 

Stimulácia súkromných investícií

Hlavným dôvodom, pre ktorý čínske úrady usilujú o výraznejšiu rolu súkromného sektora, je efektívnejšia alokácia kapitálu. Štát mal vždy vedúcu úlohu v ekonomike, navzdory vyhláseniam Pekingu o trhových reformách. Pokiaľ sa však Čína chce stat svetovým lídrom v oblasti technológií, bude musieť presadiť väčšiu konkurenciu, lepšiu ochranu duševného vlastníctva a zrejme aj väčšiu otvorenosť voči zahraničným investorom. A v týchto oblastiach skutočne dochádza k pokroku.

Štát sa napriek tomu vždy uistí, že ovláda investície, ktoré sú kľúčové pre národnú bezpečnosť. Preto by sme nemali očakávať, že reformy kapitálového trhu budú prebiehať rýchlo, najmä nie tie, ktoré by uvoľnili pravidlá týkajúce sa zahraničného vlastníctva.

Celkovo však veríme, že súkromný sektor v Číne bude aj naďalej nadobúdať na význame. V súčasnosti predstavuje odhadom 60 % HDP. Rast úverov pre súkromný sektor začal v posledných mesiacoch prekonávať rast úverov pre verejný sektor, čo naznačuje, že proces alokácie kapitálu sa v čínskom finančnom systéme mení.

 

Zameranie na rast spotreby domácností

Čínska vláda chce tiež vytvoriť lepšie podmienky pre vyššiu spotrebu domácností. Vývoj myslenia čínskeho vedenia dobre ilustrujú postpandemické stimuly. V minulosti vláda v čase krízy vždy investovala predovšetkým do infraštruktúry a bývania. Naproti tomu 65 % celkových stimulov súvisiacich s pandémiou tvorili daňové úľavy pre súkromné firmy a domácnosti.

Pre zvýšenie spotreby domácností je pravdepodobne najdôležitejšia urbanizácia. Úrady veria, že odstránenie prekážok pre migráciu z vnútrozemia do miest bude kľúčové pre presun väčšieho počtu obyvateľov do skupiny so strednými príjmami, zníženie nerovnosti príjmov a uvoľnenie veľkého potenciálu spotreby. Súčasnú 61 % mieru urbanizácie plánuje vláda do roku 2025 zvýšiť na 65 % a v budúcich 15 rokoch na 75 – 80 %.

Postupne sa liberalizuje súčasný systém registrácie domácností (chu-khou). V budúcich rokoch môžeme očakávať ďalšie uvoľňovanie obmedzení vnútornej migrácie. Vláda si je vedomá toho, že migrácia bude hrať väčšiu rolu pri zabezpečení dostatku pracovných síl v odvetviach výroby, stavebníctva a služieb. Urbanizácia zostane kľúčovým hnacím motorom hospodárskeho rastu v Číne.

 

Chcete investovať do čínskych akcií?

Využite atraktívne investičné príležitosti s fondom NN (L) Greater China Equity.

Čínsky trh vykazuje nízku koreláciu s globálnymi trhmi. Čínski retailoví investori držia totiž 48 % celkovej trhovej kapitalizácie a vytvárajú 77 % celkového objemu obchodovaní. Sentiment čínskych investorov je dosť nestály a môže spôsobovať krátkodobo vyššiu kolísavosť trhov. Ideálnou stratégiou sú preto pravidelné investície, ktoré zaistia efektívnu elimináciu rizík spojených so zlým načasovaním.

Fond sa hodí pre dynamickejších investorov, ktorí sú ochotní tolerovať vyššiu mieru kolísavosti a sledovať výnosy na dlhšom horizonte. Pri dodržaní dlhodobého investičného horizontu im bude odmenou vyšší výnos. Odporúčaný investičný horizont je 7 rokov.

5. diel_Veľká čínska stratégia - technologický rozvoj a endogénny rast.pdf

 

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - february 2024

01.02.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov: Aktualizované desatero pre rok 2024

02.01.2024
Aké faktory najviac ovplyvnia trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – Desatoro pre rok 2024

21.12.2023
Aké faktory budú najviac ovplyvňovať trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right