Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Zmiešané fondy ako investičné riešenie všetko v jednom

19.05.2022

Pre časť finančných rezerv, ktoré potrebujú investori na zavolanie, zostáva ideálnym produktom bankový alebo sporiaci účet. Je však potrebné si uvedomiť, že tieto produkty nielenže nenesú prakticky žiadny úrok, ale navyše z nich postupne ukrajuje inflácia. Je preto zrejmé, že sa investori musia obzerať po produktoch, ktoré ochránia hodnotu finančných rezerv a v ideálnom prípade zarobia ešte niečo navyše.

 Alternatívou pre krátkodobé uloženie finančných rezerv pre investičný horizont okolo jedného roka môžu byť fondy krátkodobých dlhopisov. Akú stratégiu ale voliť pre správu strednodobých a dlhodobých rezerv? Tu je možné byť výrazne odvážnejší. A môžete byť o to odvážnejší, o čo dlhší je váš investičný horizont.

 

Investícia bez starostí

Investori majú hneď dve možnosti. Svoje investičné portfólio si môžu poskladať sami výberom akciových a dlhopisových investícií v pomere, ktorý zodpovedá ich rizikovému profilu. Musia však mať dostatočné znalosti a čas sledovať vývoj na trhoch a adekvátne upravovať svoje investičné portfólio.

Ak sa ale nechcú o nič starať, vhodnou alternatívou sú investície do zmiešaných fondov. Zmiešané fondy investujú do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície. Zvyčajne sa jedná o kombináciu dlhopisov a akcií.

Existujú aj fondy, ktoré majú širšie zameranie a investujú aj do komodít alebo nehnuteľností. Konzervatívnu zložku tvoria spravidla dlhopisy, ktoré portfóliu dodávajú jednak stabilitu spojenú s nižším kolísaním hodnoty, ale aj nižšie výnosy. Potenciál vyšších výnosov zabezpečuje akciová zložka, s ktorou sa však spája aj vyššie riziko.

 

Prečo sú zmiešané fondy medzi investormi tak obľúbené

Odpoveď je celkom jednoduchá. Ak máte dostatok času a znalostí, môžete si svoje portfólio spravovať sami. Väčšina drobných investorov ale venuje svoj čas skôr práci, rodine, koníčkom a hľadá profesionálnych správcov aktív, ktorí sa budú o ich finančné rezervy starať podľa vopred dohodnutých pravidiel (investičnej stratégie fondu). Individuálna správa investičného portfólia je pre drobných investorov väčšinou nedostupná, a tak sa ako najlepšia možnosť ukazujú práve zmiešané fondy.

Zmiešané fondy vyhľadávajú atraktívne príležitosti naprieč rôznymi finančnými trhmi. V rámci jedinej investície tak získate vyvážený mix rôznych typov aktív. Portfólio manažéri nastavujú pomer akciovej a dlhopisovej zložky podľa aktuálneho trhového vývoja. Cieľom je dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Kľúčová je tu aktívna správa. Vďaka nej fond využíva v období hospodárskeho rastu potenciál akciového trhu a generuje zisky, zatiaľ čo v období poklesu obmedzuje straty vďaka konzervatívnej zložke portfólia.

Zmiešané fondy sú dlhodobo najobľúbenejšou investíciou na Slovensku a ich obľuba stále rastie. Podľa Sloveskej asociácie správcovských spoločností dosiahol objem investovaných prostriedkov v zmiešaných fondoch v prvom štvrťroku tohto roku 5 384 miliónov eur.

 

Ako vybrať investičné riešenie na mieru

Investori by mali venovať pozornosť predovšetkým dvom základným kritériám:

  • Aký je ich investičný horizont?

Rezerva sa investuje vždy krátkodobo a konzervatívne, peniaze na dôchodok dlhodobo, a pokiaľ to tolerancia rizika dovolí, tak dynamicky.

  • Aká je očakávaná kolísavosť portfólia?

Vyššia kolísavosť portfólia znamená, že fond má síce potenciál dosiahnuť vyšších výnosov, ale ľahšie sa môže prepadnúť do záporných čísel. Čím vyšší je stupeň rizika, tým vyššia kolísavosť sa dá očakávať.

Zodpovedaním týchto základných otázok investor zistí, či chce investovať skôr konzervatívne, vyvážene alebo dynamicky.

 

NN Zmiešané fondy

 

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right