Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výsledky prvého českého prieskumu ESG

01.07.2022

V posledných rokoch začali témy ESG (environmentálne, sociálne a správne) rýchlo nadobúdať na dôležitosti. Donedávna však neboli k dispozícii celistvá dáta o tom, ako problematiku vnímajú a riešia tuzemskí biznismeni. Prvý prieskum ESG, ktorý spoločne zorganizovali PwC Česká republika, Asociácia pre kapitálový trh SR a CFA Society Czech Republic, sa uskutočnil tento rok na jar. Prieskumu zisťoval názory 122 zástupcov významných českých firiem a decision makerov finančného trhu.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najväčšia dôležitosť je prikladaná nasledujúcim oblastiam ESG: zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, znižovanie emisií skleníkových plynov a opatreniam proti korupcii. Motiváciou pre firemné činnosti v oblasti ESG sú podľa respondentov predovšetkým firemné hodnoty (62 %) a zvyšovanie konkurencieschopnosti (42 %, Infografika 1).

Viac ako raz ročne rieši ESG témy na schôdzach predstavenstva 71 % spoločností v Česku. Špecialistu pre ESG má v súčasnej dobe niečo cez štvrtinu firiem. Vo veľkých spoločnostiach nad 250 zamestnancov je pozícia pre ESG častejším úkazom (42 %).
 

Infografika 1: Kľúčové dôvody aktivity firiem v oblasti ESG


 

Nadpolovičná väčšina spoločností (55 %) má ESG stratégiu, väčšiu časť z nich (celkovo 34 %) dokonca vrátane konkrétnych strategických cieľov. Viac ako štvrtina firiem v súčasnosti ESG stratégiu pripravuje. 84 % respondentov sa domnieva, že stratégia ESG je pre spoločnosti z dlhodobého hľadiska prínosná. 79 % súhlasí s tým, že firmy by mali ESG začleniť priamo do svojej podnikovej stratégie a 72 % verí, že ESG riziká by mali byť dôležitým faktorom pri investičnom rozhodovaní. Podľa väčšiny respondentov na dôležitosti agendy ESG mnoho nezmení ani následky ruskej invázie na Ukrajinu (Infografika 2).
 

Infografika 2: Vplyv konfliktu na Ukrajine na význam ESG v budúcnosti

* Respondenti sa v otázke názoru na vplyv konfliktu na Ukrajine na ESG rozdelili do troch približne rovnako veľkých skupín. Medzi respondentmi z veľkých podnikov potom viac ako polovica uviedla, že zostane na rovnakej úrovni, zníženie významu očakáva len 18 %.

Z hľadiska zamerania spoločností vyčnievajú respondenti zo sektora bankovníctva a kapitálových trhov, medzi ktorými polovica do budúcnosti očakáva nárast významu ESG, naopak v sektore spracovania kovov je to len každý piaty.

 

ESG z pohľadu investorov

72 % českých investorov sleduje ESG vplyv svojich investícií (Infografika 4) a podľa 83 % ovplyvňujú ESG témy hodnotu spoločnosti (Infografika 3). 21 % sa domnieva, že ju ovplyvňujú „značne“.
 

Infografika 3: Do akej miery ovplyvňujú ESG témy hodnotu spoločnosti


 

Z ukazovateľov týkajúcich sa životného prostredia a klímy považujú investori pre hodnotenie firiem za zásadné predovšetkým opatrenia na znižovanie emisií CO2 (68 %) a využívanie fosílnych palív, resp. obnoviteľné energie (50 %). Zo sociálnych ukazovateľov sú to zdravie a bezpečnosť (63 %) a pracovné štandardy (48 %). Najdôležitejšie ukazovatele súvisiace so správou spoločnosti sú korupčné prípady (67 %) a zloženie predstavenstva (41 %). S kvalitou ESG reportingu od záujmových spoločností je spokojných iba 14 % investorov.
 

Infografika 4: Vplyv ESG investícií firiem a jeho sledovanie


 

Ochotu akceptovať nižšiu mieru návratnosti investície za spoločenský alebo ekologický prínos prejavilo 41 % investorov. Široká zhoda (66 %) však panuje nad tvrdením, že spoločnosti by sa mali zaoberať problematikou ESG, aj keď to v krátkodobom horizonte znižuje ziskovosť.

Podľa nášho generálneho riaditeľa Lubomíra Vystavěla je nižšia miera návratnosti v krátkom časovom horizonte vykúpená nefinančným prínosom a vyššou ziskovosťou v dlhšom časovom horizonte. „Investície v súlade s princípmi udržateľného investovania umožňujú zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu, čo sa pozitívne prejaví na návratnosti investícií v dlhom horizonte. Ak by napríklad automobilky nereagovali na stratégiu EÚ pre znižovanie emisií, museli by čeliť rastúcim nákladom za nadlimitnú produkciu CO2, čo by znižovalo ich zisk a tým aj potenciálny výnos pre investorov.

 

Zdroj dat: PwC Czech ESG Survey 2022

Example Link Ostatné novinky

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right