Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výsledky prvého českého prieskumu ESG

01.07.2022

V posledných rokoch začali témy ESG (environmentálne, sociálne a správne) rýchlo nadobúdať na dôležitosti. Donedávna však neboli k dispozícii celistvá dáta o tom, ako problematiku vnímajú a riešia tuzemskí biznismeni. Prvý prieskum ESG, ktorý spoločne zorganizovali PwC Česká republika, Asociácia pre kapitálový trh SR a CFA Society Czech Republic, sa uskutočnil tento rok na jar. Prieskumu zisťoval názory 122 zástupcov významných českých firiem a decision makerov finančného trhu.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najväčšia dôležitosť je prikladaná nasledujúcim oblastiam ESG: zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, znižovanie emisií skleníkových plynov a opatreniam proti korupcii. Motiváciou pre firemné činnosti v oblasti ESG sú podľa respondentov predovšetkým firemné hodnoty (62 %) a zvyšovanie konkurencieschopnosti (42 %, Infografika 1).

Viac ako raz ročne rieši ESG témy na schôdzach predstavenstva 71 % spoločností v Česku. Špecialistu pre ESG má v súčasnej dobe niečo cez štvrtinu firiem. Vo veľkých spoločnostiach nad 250 zamestnancov je pozícia pre ESG častejším úkazom (42 %).
 

Infografika 1: Kľúčové dôvody aktivity firiem v oblasti ESG


 

Nadpolovičná väčšina spoločností (55 %) má ESG stratégiu, väčšiu časť z nich (celkovo 34 %) dokonca vrátane konkrétnych strategických cieľov. Viac ako štvrtina firiem v súčasnosti ESG stratégiu pripravuje. 84 % respondentov sa domnieva, že stratégia ESG je pre spoločnosti z dlhodobého hľadiska prínosná. 79 % súhlasí s tým, že firmy by mali ESG začleniť priamo do svojej podnikovej stratégie a 72 % verí, že ESG riziká by mali byť dôležitým faktorom pri investičnom rozhodovaní. Podľa väčšiny respondentov na dôležitosti agendy ESG mnoho nezmení ani následky ruskej invázie na Ukrajinu (Infografika 2).
 

Infografika 2: Vplyv konfliktu na Ukrajine na význam ESG v budúcnosti

* Respondenti sa v otázke názoru na vplyv konfliktu na Ukrajine na ESG rozdelili do troch približne rovnako veľkých skupín. Medzi respondentmi z veľkých podnikov potom viac ako polovica uviedla, že zostane na rovnakej úrovni, zníženie významu očakáva len 18 %.

Z hľadiska zamerania spoločností vyčnievajú respondenti zo sektora bankovníctva a kapitálových trhov, medzi ktorými polovica do budúcnosti očakáva nárast významu ESG, naopak v sektore spracovania kovov je to len každý piaty.

 

ESG z pohľadu investorov

72 % českých investorov sleduje ESG vplyv svojich investícií (Infografika 4) a podľa 83 % ovplyvňujú ESG témy hodnotu spoločnosti (Infografika 3). 21 % sa domnieva, že ju ovplyvňujú „značne“.
 

Infografika 3: Do akej miery ovplyvňujú ESG témy hodnotu spoločnosti


 

Z ukazovateľov týkajúcich sa životného prostredia a klímy považujú investori pre hodnotenie firiem za zásadné predovšetkým opatrenia na znižovanie emisií CO2 (68 %) a využívanie fosílnych palív, resp. obnoviteľné energie (50 %). Zo sociálnych ukazovateľov sú to zdravie a bezpečnosť (63 %) a pracovné štandardy (48 %). Najdôležitejšie ukazovatele súvisiace so správou spoločnosti sú korupčné prípady (67 %) a zloženie predstavenstva (41 %). S kvalitou ESG reportingu od záujmových spoločností je spokojných iba 14 % investorov.
 

Infografika 4: Vplyv ESG investícií firiem a jeho sledovanie


 

Ochotu akceptovať nižšiu mieru návratnosti investície za spoločenský alebo ekologický prínos prejavilo 41 % investorov. Široká zhoda (66 %) však panuje nad tvrdením, že spoločnosti by sa mali zaoberať problematikou ESG, aj keď to v krátkodobom horizonte znižuje ziskovosť.

Podľa nášho generálneho riaditeľa Lubomíra Vystavěla je nižšia miera návratnosti v krátkom časovom horizonte vykúpená nefinančným prínosom a vyššou ziskovosťou v dlhšom časovom horizonte. „Investície v súlade s princípmi udržateľného investovania umožňujú zachytiť kľúčové faktory budúceho finančného rastu, čo sa pozitívne prejaví na návratnosti investícií v dlhom horizonte. Ak by napríklad automobilky nereagovali na stratégiu EÚ pre znižovanie emisií, museli by čeliť rastúcim nákladom za nadlimitnú produkciu CO2, čo by znižovalo ich zisk a tým aj potenciálny výnos pre investorov.

 

Zdroj dat: PwC Czech ESG Survey 2022

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right