Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výročná správa o zodpovednom investovaní: opatrenia v oblasti klímy

14.03.2022

Spoločensky zodpovedné investovanie je súčasťou našej DNA. V NN Investment Partners sa snažíme zmierniť dopady zmien klímy a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s cieľmi Parížskej dohody. V roku 2021 sme urobili významný pokrok smerom k dosiahnutiu našich environmentálnych ambícií naprieč našimi zodpovednými investičnými portfóliami. Radi by sme sa s vami podelili o niektoré z našich úspechov:

  • Vlani sme úspešne integrovali ESG kritériá v 91 % spravovaných aktív (74 % v roku 2020).
  • Naše zodpovedné investičné fondy1 vyprodukujú o 47 % menej emisií uhlíka v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ekvivalent takmer 1 052 000 jázd autom okolo sveta.
  • Spotreba vody spoločnosťami, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, je o 33 % nižšia v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ročnú spotrebu vody takmer 303 000 domácností.
  • Spoločnosti, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, vyprodukujú o 82 % menej odpadu v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje množstvo odpadu vyprodukovaného viac ako 3,1 miliónmi domácností počas jedného roka.

Prečítajte si o koncepte zodpovedného investovania v našej výročnej správe a zistite, prečo nám to dáva zmysel – výročná správa o zodpovednom investovaní na stiahnutie pod odkazom nižšie.

 

1Agregované dáta pre celkové spravované aktíva v našich zodpovedných investičných stratégiách (sustainable a impact). Pre stratégie, ktoré nemajú určený benchmark, sme vybrali vhodný referenčný index, ktorý poskytne správny trhový kontext. Pokrytie údajov pre uhlík je 89 % (85 % pre benchmarky). Pokrytie dát pre produkciu odpadu a spotrebu vody zlepšuje interný model odhadu – pre odpad zo 62 % na 86 % (porovnávacie hodnoty: 55 % až 82 %) a pre vodu z 28 % na 86 % (referenčné hodnoty: 26 % až 81 %).

Výročná správa o zodpovednom investovaní 2021.pdf

 

 

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right