Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výročná správa o zodpovednom investovaní: opatrenia v oblasti klímy

14.03.2022

Spoločensky zodpovedné investovanie je súčasťou našej DNA. V NN Investment Partners sa snažíme zmierniť dopady zmien klímy a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s cieľmi Parížskej dohody. V roku 2021 sme urobili významný pokrok smerom k dosiahnutiu našich environmentálnych ambícií naprieč našimi zodpovednými investičnými portfóliami. Radi by sme sa s vami podelili o niektoré z našich úspechov:

  • Vlani sme úspešne integrovali ESG kritériá v 91 % spravovaných aktív (74 % v roku 2020).
  • Naše zodpovedné investičné fondy1 vyprodukujú o 47 % menej emisií uhlíka v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ekvivalent takmer 1 052 000 jázd autom okolo sveta.
  • Spotreba vody spoločnosťami, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, je o 33 % nižšia v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ročnú spotrebu vody takmer 303 000 domácností.
  • Spoločnosti, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, vyprodukujú o 82 % menej odpadu v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje množstvo odpadu vyprodukovaného viac ako 3,1 miliónmi domácností počas jedného roka.

Prečítajte si o koncepte zodpovedného investovania v našej výročnej správe a zistite, prečo nám to dáva zmysel – výročná správa o zodpovednom investovaní na stiahnutie pod odkazom nižšie.

 

1Agregované dáta pre celkové spravované aktíva v našich zodpovedných investičných stratégiách (sustainable a impact). Pre stratégie, ktoré nemajú určený benchmark, sme vybrali vhodný referenčný index, ktorý poskytne správny trhový kontext. Pokrytie údajov pre uhlík je 89 % (85 % pre benchmarky). Pokrytie dát pre produkciu odpadu a spotrebu vody zlepšuje interný model odhadu – pre odpad zo 62 % na 86 % (porovnávacie hodnoty: 55 % až 82 %) a pre vodu z 28 % na 86 % (referenčné hodnoty: 26 % až 81 %).

Výročná správa o zodpovednom investovaní 2021.pdf

 

 

Example Link Ostatné novinky

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right