Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výročná správa o zodpovednom investovaní: opatrenia v oblasti klímy

14.03.2022

Spoločensky zodpovedné investovanie je súčasťou našej DNA. V NN Investment Partners sa snažíme zmierniť dopady zmien klímy a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v súlade s cieľmi Parížskej dohody. V roku 2021 sme urobili významný pokrok smerom k dosiahnutiu našich environmentálnych ambícií naprieč našimi zodpovednými investičnými portfóliami. Radi by sme sa s vami podelili o niektoré z našich úspechov:

  • Vlani sme úspešne integrovali ESG kritériá v 91 % spravovaných aktív (74 % v roku 2020).
  • Naše zodpovedné investičné fondy1 vyprodukujú o 47 % menej emisií uhlíka v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ekvivalent takmer 1 052 000 jázd autom okolo sveta.
  • Spotreba vody spoločnosťami, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, je o 33 % nižšia v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje ročnú spotrebu vody takmer 303 000 domácností.
  • Spoločnosti, do ktorých investujú naše zodpovedné fondy1, vyprodukujú o 82 % menej odpadu v porovnaní s benchmarkom, čo predstavuje množstvo odpadu vyprodukovaného viac ako 3,1 miliónmi domácností počas jedného roka.

Prečítajte si o koncepte zodpovedného investovania v našej výročnej správe a zistite, prečo nám to dáva zmysel – výročná správa o zodpovednom investovaní na stiahnutie pod odkazom nižšie.

 

1Agregované dáta pre celkové spravované aktíva v našich zodpovedných investičných stratégiách (sustainable a impact). Pre stratégie, ktoré nemajú určený benchmark, sme vybrali vhodný referenčný index, ktorý poskytne správny trhový kontext. Pokrytie údajov pre uhlík je 89 % (85 % pre benchmarky). Pokrytie dát pre produkciu odpadu a spotrebu vody zlepšuje interný model odhadu – pre odpad zo 62 % na 86 % (porovnávacie hodnoty: 55 % až 82 %) a pre vodu z 28 % na 86 % (referenčné hodnoty: 26 % až 81 %).

Výročná správa o zodpovednom investovaní 2021.pdf

 

 

Example Link Ostatné novinky

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov: Aktualizované desatero pre rok 2024

02.01.2024
Aké faktory najviac ovplyvnia trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – Desatoro pre rok 2024

21.12.2023
Aké faktory budú najviac ovplyvňovať trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2024

20.12.2023
Úrokové sadzby vo vyspelých ekonomikách zostanú blízko súčasných úrovní počas väčšiny budúceho roka. Rastúce geopolitické napätie môže vyvolať ďalšie obchodné obmedzenia po celom svete. Zvýšený rozptyl výkonnosti aktív bude vyžadovať aktívnu správu investícií.
Example Link Prečítať chevron_right