Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Výhody hodnotového investovania v čase inflácie

05.01.2023
  • Snaha centrálnych bánk dostať infláciu pod kontrolu vytvorila náročné prostredie pre väčšinu tried aktív
  • Fondy s hodnotovým investičným štýlom vďaka dividendám predstavujú ochranu proti inflácii
  • Výnosy je možné zlepšiť aktívnym prístupom k investovaniu s využitím integrácie ESG a behaviorálnych poznatkov

Investori sa aktuálne stretávajú s dvoma súvisiacimi problémami: bujnou infláciou a agresívnou politikou centrálnych bánk, ktoré sa snažia spomaliť rast cien zvyšovaním úrokových sadzieb a obmedzovaním programov nákupu aktív. V tomto prostredí predstavujú pre investorov hodnotové fondy možné východisko, pretože namiesto stávky na budúci rast ponúkajú okamžitú návratnosť hotovosti. Hoci hodnotové investičné stratégie majú svoje úskalia, aktívny prístup k správe aktív, ktorý zahŕňa kritériá ESG a zameriava sa na schopnosť firiem vyplácať dividendy, môže investorom pomôcť vyhnúť sa „hodnotovým pasciam“.

V novembri 2021 nastal pre akciových investorov dôležitý zlom po tom, čo predseda Fedu pripustil, že inflácia je trvalejšia, než sa očakávalo, a naznačil odklon od uvoľnenej menovej politiky, ktorá prevládala viac ako desať rokov. Pre investorov to znamenalo koniec trhu utváraného veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, z ktorých ťažili rastové investičné stratégie zamerané na budúce zisky firiem a ich potenciál dlhodobo prekonať trh. Nastal posun k hodnotovému investovaniu.

Kroky Fedu a ďalších centrálnych bánk k sprísneniu menovej politiky, vrátane ukončenia programov kvantitatívneho uvoľňovania, postavili investorov pred ťažkú ​​voľbu. Ak horlivá snaha centrálnych bánk dostať infláciu pod kontrolu povedie k hospodárskej recesii, mohli by bankári následne reagovať prijatím uvoľnenejšej menovej politiky, ktorá by opäť povzbudila investície do rastu. Ale ak smerujeme k vyšším zakotveným inflačným očakávaniam a normálnejším úrokovým sadzbám, znamená to, že na význame získajú hodnotové fondy, ktoré vyhľadávajú firmy, ktoré sa v súčasnosti obchodujú pod svojou fundamentálnou hodnotou.

Keď nastane obrat v cykle rastových a hodnotových akcií, a to sa obvykle stáva v dôsledku zásadných politických zmien v reakcii na globálnu krízu, môže nový trend pretrvávať aj niekoľko rokov. Hodnotové akcie dosahovali lepšie výkony v rokoch 1975–1994 a 2000–2007. Ďalší cyklus hodnotových akcií zrejme začal v roku 2021. S ohľadom na túto skutočnosť môžu investori zvážiť zvýšenie alokácie do hodnotových fondov, najmä vzhľadom na neistý výhľad.

Zameranie na kvalitu

Hodnotoví investori idú zo svojej podstaty proti prúdu – vyhľadávajú investičné príležitosti, ktoré trh prehliada. Tento prístup so sebou nesie riziká, na čele s takzvanými hodnotovými pascami, ako nazývame akcie, ktoré sa zdajú byť lacné v porovnaní so svojimi náprotivkami z hľadiska ukazovateľov, ako je pomer ceny k zisku alebo ceny k účtovnej hodnote, ale u ktorých sa ukáže, keďže majú závažné problémy, ktoré im bránia v realizácii ich potenciálu a dosiahnutí „reálnej“ hodnoty.

Tieto problémy môžu byť strategické, napríklad pokles trhov pre výrobky firmy alebo neschopnosť jej vedenia realizovať svoje plány. Môžu byť tiež finančné, napríklad keď sa firma príliš zadlží a nemá dostatočný rast cash flow na splácanie dlhu, takže ju obmedzuje slabá súvaha. V spomaľujúcej sa ekonomike s rastúcimi úrokovými sadzbami sa tieto problémy môžu ešte prehĺbiť, alebo dokonca stať osudnými. Za týchto podmienok môže viesť k lepším výnosom investičný prístup založený na tom, čo nazývame „kvalitnou hodnotou“. Príklon ku kvalite v portfóliách je možné dosiahnuť predovšetkým zameraním sa na dividendy, čo podľa nášho názoru pomáha eliminovať niektoré z bežných rizík hodnotového investovania.

Hodnotové fondy v našej ponuke

S platnosťou od 1. marca 2023 si správu portfólia fondov NN (L) Global High Dividend a NN (L) US High Dividend novo prevezmú investiční experti z Goldman Sachs Asset Management. Viac informácií nájdete tu.

Example Link Fondy, Komentáre z trhu

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right