Automated Robot Arm Assembly Line

Strúhanka

Umelá inteligencia: bezprecedentné zmeny

14.06.2023
  • Umelá inteligencia zmení celé priemyselné odvetvia
  • Profitovať budú firmy, ktoré pri svojom podnikaní umelú inteligenciu využívajú
  • Investície do strojového učenia a umelej inteligencie majú potenciál priniesť polovodičovým firmám obrovskú obchodnú hodnotu

Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie sa využívajú už viac ako desať rokov, ale až nedávne kroky firiem OpenAI, Microsoft a Google ukázali, ako je táto inovácia vyspelá. Generatívna umelá inteligencia je schopná podľa zadania generovať text, obrázky alebo iné médiá a má potenciál zmeniť celé priemyselné odvetvia. Zatiaľ čo predchádzajúce iterácie umelej inteligencie vyžadovali ľudské riadenie, generatívna AI je vďaka strojovému učeniu schopná rozoznávať dátové vzorce a rozhodovať sa len s malým alebo žiadnym zásahom človeka.

Generatívny predtrénovaný transformátor (GPT) firmy OpenAI je najvýznamnejším príkladom generatívnej umelej inteligencie a jej schopnosti samoučenia. Chatbot tejto spoločnosti, ChatGPT, získal popularitu vďaka schopnosti poskytovať používateľom po zadaní textových vstupov originálne textové výstupy a len počas januára nazbieral rekordných 100 miliónov užívateľov.

Spoločnosť Microsoft okamžite investovala do OpenAI 10 miliárd dolárov s cieľom urýchliť prelomové objavy v oblasti umelej inteligencie a komercializovať budúce špičkové technológie. Funkcia GPT chce začleniť do svojho internetového vyhľadávača Bing a webového prehliadača Edge. Ani Google nezostáva pozadu.

Generatívna AI vo firmách

Praktické využitie generatívnej umelej inteligencie sa vzťahuje na mnoho odvetví a trhov. Firmy vidia rozvíjajúci sa súbor príležitostí v rôznych segmentoch podnikania, ako sú predaj a marketing, prevádzka, IT, výskum a vývoj.

Očakávame, že firmy budú túto technológiu zavádzať v čo najbližšej dobe, aby znížili náklady a zvýšili efektivitu. Môžu využiť funkcie chatbotov na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, napríklad v podobe skrátenia čakacej doby alebo poskytovania vhodnejších riešení. Generatívnu umelú inteligenciu možno využiť aj ako nástroj na kritické myslenie a koncipovanie nových obchodných plánov.

Prediktívna AI v kybernetickom priestoru

Prediktívna umelá inteligencia využíva štatistické algoritmy a techniky strojového učenia na určenie pravdepodobnosti budúcich výsledkov na základe historických dát. Používa sa predovšetkým na automatizáciu procesov, ktoré vykonáva s vyššou presnosťou ako ľudia a prakticky bez ich dohľadu. Existuje niekoľko aplikácií prediktívne AI, ktoré majú potenciál významne ovplyvniť existujúce firmy v blízkom až strednodobom horizonte.

V poslednom desaťročí svet zaznamenal nárast kyberkriminality, a to čiastočne vďaka umelej inteligencii, ktorá menej skúseným hackerom umožnila písať škodlivé kódy alebo autenticky vyzerajúce e-maily, ktorých cieľom je oklamať používateľov a prinútiť ich prezradiť citlivé informácie.

Umelá inteligencia síce demokratizuje kybernetické útoky, ale má aj potenciál výrazne zlepšiť zabezpečenie v podobe automatizovanej identifikácie potenciálnych hrozieb, detekcie anomálií a vzorcov, ktoré môžu naznačovať narušenie, a tiež reakcie na bezpečnostné incidenty v reálnom čase. Potreba robustnejších, účinnejších a nákladovo efektívnejších riešení je stále v popredí záujmu veľkých firiem, najmä tých, ktoré pracujú s citlivými údajmi zákazníkov.

Prediktívna umelá inteligencia sa už začala využívať aj v marketingu. V súčasnej dobe môžu marketéri získavať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom dát z platforiem CRM (Client Relationship Management), prieskumov a webových stránok. Umelá inteligencia tiež dokáže rýchlejšie prechádzať oveľa väčšie súbory dát, čo marketérom umožní pracovať oveľa efektívnejšie.

AI a polovodiče

S rastúcim významom umelej inteligencie bude potrebné zásadne modernizovať výpočtovú infraštruktúru. Servery s umelou inteligenciou budú vyžadovať desaťkrát väčší obsah pamäte ako tradičné servery, čo si vyžiada vývoj inovatívnych čipov.

Investície do strojového učenia a umelej inteligencie majú potenciál priniesť polovodičovým spoločnostiam obrovskú obchodnú hodnotu vo všetkých fázach ich činnosti, od výskumu a návrhu čipov až po výrobu a predaj. Odhaduje sa, že v nasledujúcich piatich rokoch by mohlo ísť o sumu asi 85 miliárd dolárov.

V súčasnej dobe sa umelá inteligencia podieľa na výnosoch čiastkou 5 až 8 miliárd dolárov ročne, čo odráža iba približne 10 % potenciálneho prínosu. AI a strojové učenie pritom môže podľa kvalifikovaných odhadov znížiť súčasné náklady na výskum a vývoj o zhruba 30 %.

Záverom

Integrácia umelej inteligencie vo firmách a jej široké prijatie spotrebiteľmi bude mať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch obrovský vplyv. Pri vyhodnocovaní príležitostí v oblasti AI a investíciách do AI bude rozhodujúce aktívne riadenie portfólia.

Sme presvedčení, že AI je hnacím motorom rastu. Má širokú škálu aplikácií a je na ceste k tomu, aby výrazne zmenili celé priemyselné odvetvia. Podľa nášho názoru budú nadmerne profitovať firmy ktoré využívajú generatívnu umelú inteligenciu na zlepšenie svojho podnikania, prediktívnu umelú inteligenciu na to, aby ich podnikanie bolo múdrejšie, alebo ktoré vyrábajú hardvér umožňujúci ďalší rozvoj a šírenie umelej inteligencie.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right