Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Tri faktory, ktoré poháňajú dopyt po udržateľných akciách

10.07.2022

Investovanie do udržateľných akcií je v posledných rokoch na vzostupe. Podporujú ho tri základné faktory: silný dopyt investorov, celosvetový tlak na udržateľný rozvoj a nové nariadenia a regulácie. Očakávame, že silný rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Význam udržateľného investovania začal prudko rásť po podpise Parížskej dohody a po prijatí Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG) v roku 2015. Tieto iniciatívy podnietili vlády aj firmy k opatreniam v oblastiach zmeny klímy a ekonomickej nerovnosti. Odvtedy sa finančný sektor predbieha v mobilizácii investícií potrebných na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov. Stále dôležitejšiu úlohu v tomto úsilí zohrávajú investori do udržateľných akcií.

 

Dopyt ako hnacia sila expanzie

Rastúci dopyt investorov po produktoch udržateľného investovania poháňa expanziu trhu a rok 2021 nebol výnimkou. Podľa údajov spoločnosti Morningstar aktíva v udržateľných fondoch vlani narástli o viac ako polovicu - na 2,9 bilióna dolarov ku koncu roka 2021. Záujem investorov o udržateľné fondy bol viditeľný aj v prvom štvrťroku 2022, hoci finančnými trhmi otriasali inflačné tlaky a turbulencie spôsobené vojnou na Ukrajine. Investície do udržateľných fondov sa síce oproti predchádzajúcim trom mesiacom znížili približne o tretinu, ale v porovnaní so 73 % poklesom investícií do celkového trhu fondov ide o veľmi dobrý výsledok.


Verejné investície ukazujú cestu

Na globálne iniciatívy v oblasti klímy a udržateľného rozvoja nadviazali konkrétnymi programami vlády po celom svete. Jedným z najambicióznejších programov je Zelená dohoda pre Európu z roku 2020, ktorej hlavným cieľom je klimaticky neutrálna EÚ do roku 2050. Zelená dohoda pokrýva širokú škálu oblastí a v budúcom desaťročí počíta s financovaním vo výške najmenej 1 bilióna eur.

Vládne programy trvalo udržateľného rozvoja navyše posilnili trh tým, že nasmerovali verejné investície do environmentálnych a sociálnych riešení a povzbudili tak súkromný kapitál, aby ich nasledoval.

 

Regulácie prispievajú k zlepšeniu trhu

Kľúčovú úlohu v rozvoji udržateľného investovania zohrávajú aj regulačné orgány, ktoré vyžadujú, aby firmy aj správcovia aktív zverejňovali viac informácií o tom, ako ich činnosť ovplyvňuje planétu a ako riadi environmentálne, sociálne a správne riziká (ESG). Požiadavky na zverejňovanie informácií zvyšujú transparentnosť a dôveru v trh zodpovedného investovania, čím podporujú jeho rast.

V oblasti regulácie je Európa na čele. Povzbudivé signály vidíme aj v Japonsku a USA. Na Konferencii OSN o zmene klímy (COP26) bola vlani vytvorená Medzinárodná rada pre štandardy udržateľného rozvoja (ISSB), ktorá má celosvetovo harmonizovať štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti a tým zvýšiť porovnateľnosť na rôznych trhoch a uľahčiť väčšie investície.

 

Udržateľnosť v dlhodobom horizonte

Kvalitné firmy, ktoré prispievajú k vytváraniu udržateľnejšieho sveta, majú dobrú pozíciu na dosahovanie výnosov v novej, udržateľnej ekonomike. Dôležité je efektívne riadenie rizík a príležitostí v oblasti ESG (ochrana životného prostredia, sociálne princípy a udržateľné riadenie) i schopnosť prispôsobovať sa vyvíjajúcemu sa svetu.

Udržateľné akciové stratégie majú potenciál prinášať atraktívne výnosy. Udržateľnosť je kľúčová v dlhodobom horizonte, pretože pomáha firmám v úspešnom prechode k ekologickejšej a inkluzívnejšej ekonomike.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right