Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Tri faktory, ktoré poháňajú dopyt po udržateľných akciách

10.07.2022

Investovanie do udržateľných akcií je v posledných rokoch na vzostupe. Podporujú ho tri základné faktory: silný dopyt investorov, celosvetový tlak na udržateľný rozvoj a nové nariadenia a regulácie. Očakávame, že silný rast bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Význam udržateľného investovania začal prudko rásť po podpise Parížskej dohody a po prijatí Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG) v roku 2015. Tieto iniciatívy podnietili vlády aj firmy k opatreniam v oblastiach zmeny klímy a ekonomickej nerovnosti. Odvtedy sa finančný sektor predbieha v mobilizácii investícií potrebných na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov. Stále dôležitejšiu úlohu v tomto úsilí zohrávajú investori do udržateľných akcií.

 

Dopyt ako hnacia sila expanzie

Rastúci dopyt investorov po produktoch udržateľného investovania poháňa expanziu trhu a rok 2021 nebol výnimkou. Podľa údajov spoločnosti Morningstar aktíva v udržateľných fondoch vlani narástli o viac ako polovicu - na 2,9 bilióna dolarov ku koncu roka 2021. Záujem investorov o udržateľné fondy bol viditeľný aj v prvom štvrťroku 2022, hoci finančnými trhmi otriasali inflačné tlaky a turbulencie spôsobené vojnou na Ukrajine. Investície do udržateľných fondov sa síce oproti predchádzajúcim trom mesiacom znížili približne o tretinu, ale v porovnaní so 73 % poklesom investícií do celkového trhu fondov ide o veľmi dobrý výsledok.


Verejné investície ukazujú cestu

Na globálne iniciatívy v oblasti klímy a udržateľného rozvoja nadviazali konkrétnymi programami vlády po celom svete. Jedným z najambicióznejších programov je Zelená dohoda pre Európu z roku 2020, ktorej hlavným cieľom je klimaticky neutrálna EÚ do roku 2050. Zelená dohoda pokrýva širokú škálu oblastí a v budúcom desaťročí počíta s financovaním vo výške najmenej 1 bilióna eur.

Vládne programy trvalo udržateľného rozvoja navyše posilnili trh tým, že nasmerovali verejné investície do environmentálnych a sociálnych riešení a povzbudili tak súkromný kapitál, aby ich nasledoval.

 

Regulácie prispievajú k zlepšeniu trhu

Kľúčovú úlohu v rozvoji udržateľného investovania zohrávajú aj regulačné orgány, ktoré vyžadujú, aby firmy aj správcovia aktív zverejňovali viac informácií o tom, ako ich činnosť ovplyvňuje planétu a ako riadi environmentálne, sociálne a správne riziká (ESG). Požiadavky na zverejňovanie informácií zvyšujú transparentnosť a dôveru v trh zodpovedného investovania, čím podporujú jeho rast.

V oblasti regulácie je Európa na čele. Povzbudivé signály vidíme aj v Japonsku a USA. Na Konferencii OSN o zmene klímy (COP26) bola vlani vytvorená Medzinárodná rada pre štandardy udržateľného rozvoja (ISSB), ktorá má celosvetovo harmonizovať štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti a tým zvýšiť porovnateľnosť na rôznych trhoch a uľahčiť väčšie investície.

 

Udržateľnosť v dlhodobom horizonte

Kvalitné firmy, ktoré prispievajú k vytváraniu udržateľnejšieho sveta, majú dobrú pozíciu na dosahovanie výnosov v novej, udržateľnej ekonomike. Dôležité je efektívne riadenie rizík a príležitostí v oblasti ESG (ochrana životného prostredia, sociálne princípy a udržateľné riadenie) i schopnosť prispôsobovať sa vyvíjajúcemu sa svetu.

Udržateľné akciové stratégie majú potenciál prinášať atraktívne výnosy. Udržateľnosť je kľúčová v dlhodobom horizonte, pretože pomáha firmám v úspešnom prechode k ekologickejšej a inkluzívnejšej ekonomike.

Example Link Komentáre z trhu

Neprehliadnite

Obrázek novinky

NN Investment Partners sa mení na Goldman Sachs Asset Management

13.02.2023
V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NNIP
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov vo štvrtom štvrťroku?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Recesia bude miernejšia

31.01.2023
Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2023

20.01.2023
Trhový výhľad na rok 2023
Example Link Prečítať chevron_right