Person working in a cranberry bog

Strúhanka

Trhy v kritickom bode

02.05.2023
  • Priestor pre rast je obmedzený, ale recesia zrejme nenastane
  • Dlhopisy môžu konkurovať akciám
  • Medzinárodné akcie si povedú lepšie ako akcie v USA

Začiatok roku 2023 priaznivo ovplyvnilo zníženie pravdepodobnosti energetickej krízy v Európe a silná dynamika znovuotvorenej čínskej ekonomiky. Vývoj ekonomických údajov posilnil globálny naratív o tom, že sa podarí vyhnúť recesii. Ale dobré správy sú dvojsečnou zbraňou. Odolný rast môže potenciálne nabádať k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb a predĺžiť ekonomickú korekciu, ktorá začala v minulom roku. Vývoj ekonomického rastu, inflácie a menovej politiky preto zostáva hlavným rizikom aj v roku 2023.

Podľa nášho názoru sa kapitálové trhy nachádzajú v kritickom bode. V počiatočných fázach zvyšovania sadzieb v roku 2022 bolo jasným cieľom sprísnenie finančných podmienok. Dnes sa centrálne banky približujú k svojim vrcholným sadzbám, ale uvoľnenie finančných podmienok a oživenie rastu môže znamenať, že práca ešte nie je dokončená. Riziko recesie v kombinácii s nedávnymi obavami o stabilitu finančného systému zostáva značné, ale priestor pre ďalší rast, ktorý by znamenal trvalé oživenie, je obmedzený.

V USA zrejme recesia nenastane. Ekonomické údaje zostávajú silné, zmiernil sa nedostatok zamestnancov, rast miezd poklesol a inflácia spomalila. Očakávame, že recesii sa vyhne aj eurozóna, a to vďaka zníženému dopytu po energiách aj odolnej ekonomike. Opätovné otvorenie trhu v Číne pravdepodobne nielen podporí domácu spotrebu, ale bude mať aj pozitívny ekonomický dopad na susedné krajiny a na globálny rast.

Globálne toky rizikových aktív odrážali nedávne zlepšenia rastu, ale domnievame sa, že naďalej sa pohyby na akciových trhoch budú odvíjať predovšetkým od marží a reálnych sadzieb. Dlhopisy môžu konkurovať akciám, pretože trhy odmeňujú spoľahlivý peňažný tok. A napokon, štrukturálne dôvody pre vyššie ceny komodít zostávajú, aj keď krátkodobý previs ponuky a neistý dopyt môžu zatiaľ udržiavať ceny volatilné. Väčší rozptyl výkonnosti naprieč všetkými triedami aktív ponúkne investorom viac príležitostí pre potenciálny zdroj nadvýnosu (alfa).

 

Dlhopisy

Výrazná divergencia medzi výnosmi amerických štátnych dlhopisov a výnosmi komunálnych dlhopisov môže predstavovať atraktívny dôvod na predĺženie durácie komunálnych dlhopisov. Zatiaľ čo výnosy amerických štátnych dlhopisov sú na krátkom konci krivky konkurencieschopné, komunálne dlhopisy s dlhou dobou splatnosti ponúkajú lepšiu relatívnu hodnotu (v priemere o 6,6 p. b.).

Domnievame sa tiež, že minuloročná zlá výkonnosť môže tento rok pre túto triedu aktív znamenať ďalší vietor do plachiet. Podľa historických údajov po rokoch so zápornou výkonnosťou nasledoval v nasledujúcich 12 mesiacoch priemerný celkový výnos 18,4 %.

 

Akcie

Medzinárodné akcie v poslednej dobe ťažili zo zlepšenia makroekonomických podmienok v eurozóne, oslabenia amerického dolára a z očakávania rýchlejšieho znovuotvorenia trhu v Číne. Domnievame sa, že vplyv týchto faktorov sa bude naďalej zväčšovať, čo umožní medzinárodným akciám prekonať akcie v USA.

Akcie mimo USA taktiež ponúkajú globálnejšiu a diverzifikovanejšiu expozíciu voči výnosom v porovnaní s americkým trhom, ktorý získava viac ako 70 % výnosov interne. Spolu s vyššími dividendovými výnosmi môžu medzinárodné akcie ponúknuť presvedčivé celkové výnosy, najmä v roku, keď americké akciové trhy vykazujú stagnáciu.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right