Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – september 2022

30.09.2022

Dovoľujeme si vás informovať o úpravách v prospekte spoločnosti NN (L) s platnosťou od 1. októbra 2022. Ako už bolo oznámené v júni, dochádza k zmene SFDR klasifikácie niektorých fondov.

Zmena z článku 9 na článok 8 pri fondoch:

  • NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity
  • NN (L) European Sustainable Equity
  • NN (L) Global Sustainable Equity

 

Zmena z článku 6 na článok 8 pri fonde:

  • NN (L) US High Dividend

 

Zmena z článku 8 na článok 6 pri fonde:

  • NN (L) US Factor Credit

 

Na základe informácií dostupných v čase zavedenia SFDR (tj 10. marca 2021) boli fondy klasifikované ako produkty podľa článkov 6, 8 alebo 9 SFDR. K aktualizácii SFDR klasifikácie došlo v dôsledku objasnenia, ktoré Európska komisia zverejnila až po dátume implementácie.

Zdôrazňujeme, že nedochádza k žiadnej zmene investičnej politiky fondov alebo ich existujúcich portfólií.

Viac informácií o týchto aj ďalších zmenách v prospekte sa dočítate v dokumentoch, ktoré nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

SK – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – september 2022.pdf

EN – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – september 2022.pdf

Example Link Prospekt

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - Polročná správa k 31.3.2024

12.07.2024
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – jún 2024

28.06.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right