Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom o konaní výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) International

30.09.2022

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2022 o 15:20 hod a bude mať nasledujúci program:

Program
1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora.
2. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za finančný rok ukončený 30. júna 2022.
3. Alokovanie výsledku finančného roka ukončeného 30. júna 2022.
4. Absolutórium riaditeľom na plnenie ich mandátov počas finančného roka ukončeného 30. júna 2022.
5. Schválenie poplatkov riaditeľov.
6. Štatutárne menovania: rezignácia(-e) alebo obnovenie mandátu(-ov).
7. Vymenovanie audítora.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

SK – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) International – október 2022.pdf

EN – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) International – október 2022.pdf

Proxy NN (L) International.pdf

 

Example Link Valné zhromaždenie akcionárov

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V - marec 2024

15.03.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds IV – marec 2024

15.03.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right