Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom o konaní výročného valného zhromaždenia spoločnosti NN (L)

02.01.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia dňa 26. januára 2023 o 14:00 hod, ktoré bude mať nasledujúci program:

Program
1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audítora.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za finančný rok ukončený 30. septembra 2022.
3. Alokovanie výsledku finančného roka ukončeného 30. septembra 2022.
4. Absolutórium riaditeľom na plnenie ich mandátov počas finančného roka ukončeného 30. septembra 2022.
5. Schválenie poplatkov riaditeľov.
6. Štatutárne menovania: rezignácia/-e alebo obnovenie mandátu/-ov.
7. Vymenovanie audítora.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

SK – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – január 2023.pdf

EN – Oznámenie akcionárom spoločnosti NN (L) – január 2023.pdf

EN – Proxy NN (L).pdf

NN (L) List of impacted ISINs.xlsx

 

 

 

 

Example Link Valné zhromaždenie akcionárov

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – september 2023

31.01.2023
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V - jún 2023

12.07.2023
Nový statut fondu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V - Polročná správa za rok 2023

02.06.2023
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds III - jún 2023

15.06.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right