Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) Patrimonial

16.12.2022

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) Patrimonial na Goldman Sachs Funds V, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023.

V dôsledku tejto zmeny dôjde aj k premenovaniu fondov. Ide iba o zmenu názvu, investičná politika a stratégie fondov sa nemení.

Súčasný názov

 

Nový názov

NN (L) Patrimonial Aggressive   Goldman Sachs Patrimonial Aggressive
NN (L) Patrimonial Balanced   Goldman Sachs Patrimonial Balanced
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable   Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable
NN (L) Patrimonial Balanced Global Sustainable   Goldman Sachs Patrimonial Balanced Global Sustainable
NN (L) Patrimonial Defensive   Goldman Sachs Patrimonial Defensive

 

Investorov ďalej informujeme, že spoločnosť NN Investment Partners B.V., správcovská spoločnosť a globálny distribútor spoločnosti NN (L) Patrimonial, bude premenovaná na Goldman Sachs Asset Management B.V.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

Example Link Valné zhromaždenie akcionárov

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V - marec 2024

15.03.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds IV – marec 2024

15.03.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right