Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti NN (L) International

16.12.2022

Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023.

V dôsledku tejto zmeny dôjde aj k premenovaniu fondov. Ide iba o zmenu názvu, investičná politika a stratégie fondov sa nemení.

Súčasný názov

 

Nový názov

NN (L) International Central European Equity   Goldman Sachs Central Europe Equity
NN (L) International China A-Share Equity   Goldman Sachs China A-Share Equity (Former NN)
NN (L) International Czech Bond   Goldman Sachs Czech Crown Bond
NN (L) International Czech Short Term Bond   Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond
NN (L) International Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt ESG
Optimised Index
  Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised
Index
NN (L) International Hungarian Bond   Hungarian Forint Bond
NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond   Hungarian Forint Short Duration Bond
NN (L) International ING Conservator   Goldman Sachs ING Conservator
NN (L) International ING Moderat   Goldman Sachs ING Moderat
NN (L) International ING Dinamic   Goldman Sachs ING Dinamic
NN (L) International Mixed Pension Funds   Goldman Sachs Mixed Pension
NN (L) International Romanian Equity   Goldman Sachs Romania Equity
NN (L) International Romanian Bond   Goldman Sachs Romania RON Bond
NN (L) International Tri-Income Fund   Goldman Sachs Tri-Income Bond

 

Investorov ďalej informujeme, že spoločnosť NN Investment Partners B.V., správcovská spoločnosť a globálny distribútor spoločnosti NN (L) International, bude premenovaná na Goldman Sachs Asset Management B.V.

Viac informácií sa dočítate v oznámení akcionárom, ktoré si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

Example Link Valné zhromaždenie akcionárov

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - Polročná správa k 31.3.2024

12.07.2024
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – jún 2024

28.06.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right