Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - marec 2023

24.03.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť, že s účinnosťou od 2. mája 2023 dôjde k zlúčeniu podfondu Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset Premium do Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset.

Akcionárom pripomíname, že s účinnosťou od 6. marca 2023 sa názov spoločnosti zmenil z NN (L) na Goldman Sachs Funds III, názov zlučujúceho sa podfondu sa zmenil z NN (L) First Class Multi Asset Premium na Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset Premium a názov prijímacieho podfondu sa zmenil z NN (L) First Class Multi Asset na Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset.

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - marec 2023

Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - March 2023

Example Link Ostatné oznámenia akcionárom

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – február 2024

01.02.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Výročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V – Výročná správa k 30.9.2023

08.12.2023
Výročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – október 2023

15.11.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds III – november 2023

10.11.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right