Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – september 2023

29.09.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť na nadchádzajúce zmeny v prospekte spoločnosti Goldman Sachs Funds III, ktoré sa premietnu v novej verzii prospektu dňa 6. novembra 2023.

1. Zmeny podfondu Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income

  • premenovanie na Goldman Sachs Asia Equity Income
  • zmena investičného cieľa a politiky

2. Objasnenie týkajúce sa podfondu Goldman Sachs Europe Equity a podfondu Goldman Sachs Eurozone Equity

  • investičný proces podfondov bude zosúladený so základnými akciovými stratégiami skupiny Goldman Sachs bez toho, aby to malo podstatný vplyv na skutočný investičný proces.

3. Zmeny podfondu Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN)

  • investičný proces podfondu bude zosúladený so základnými akciovými stratégiami skupiny Goldman Sachs

4. Zmeny podfondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

  • investičný proces podfondu bude zosúladený so základnými akciovými stratégiami skupiny Goldman Sachs

5. Zmeny podfondu Goldman Sachs Global Energy Equity

  • premenovanie na Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity
  • zmena investičného cieľa a politiky

6. Aktualizácia informácií o udržateľných investíciách v prospekte

7. Úprava percentuálneho podielu investícií zosúladených s charakteristikami E/S podfondov Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities, Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Bývalé „NN“) a Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset

 

Detailný popis nadchádzajúcich zmien nájdete v dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie nižšie.

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – september 2023

Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - September 2023

Example Link Ostatné oznámenia akcionárom

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Polročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - Polročná správa k 31.3.2024

12.07.2024
Polročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – jún 2024

28.06.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds IV – apríl 2024

15.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – apríl 2024

01.04.2024
Prospekt
Example Link Prečítať chevron_right