Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - jún 2023

15.06.2023

Dovoľujeme si vás upozorniť, že s účinnosťou od 22. augusta 2023 dôjde k zlúčeniu podfondu Goldman Sachs Global Bond Opportunities do Goldman Sachs Global Investment Grade Credit. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III - jún 2023

Notice to shareholders Goldman Sachs Funds III - june 2023

Example Link Ostatné oznámenia akcionárom

Neprehliadnite

Obrázek novinky
Ostatné oznámenia akcionárom

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds III – február 2024

01.02.2024
Oznámenie akcionárom
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Výročná správa

Oznámenie akcionárom spoločnosti Goldman Sachs Funds V – Výročná správa k 30.9.2023

08.12.2023
Výročná správa
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds V – október 2023

15.11.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky
Prospekt

Nový štatút fondu Goldman Sachs Funds III – november 2023

10.11.2023
Nový štatút fondu
Example Link Prečítať chevron_right