Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) International Central European Equity

18.01.2022

Korunový akciový fond zameraný na región strednej a východnej Európy. Na päťročnej perióde poráža priemer konkurencie, aj keď stráca na benchmarku. Na Slovensku je k dispozícii aj eurová trieda fondu.

 

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov i pestrý výber akciových fondov vrátane regionálne úzko zameraných. Jeden takýto fond si predstavíme aj v aktuálnom článku.

 

Zmarené na CEE

NN (L) International Central European Equity, ktorého história spadá až do roku 1997, je korunový akciový fond cieliaci na spoločnosti zo strednej, prípadne východnej Európy, teda oblasti CEE. Jeho regionálnu expozíciu do značnej miery definuje benchmark, ktorý tvoria indexy zamerané na tieto burzy: 45 % Varšava (WIG 30), 35 % Praha (PX), 10 % Budapešť (BUX), 10 % Bukurešť (BET).

V tomto bode je však dobré podotknúť, že vyššie uvedený benchmark používa fond až od 1. 1. 2019. Dovtedy pripadala vyššia váha na ČR (52 %), nasledovalo Poľsko (28 %) a v prípade Maďarska a Rumunska k úpravám nedošlo. Zmena benchmarku reflektovala ľahkú úpravu investičnej stratégie z toho istého roku tak, aby fond mohol lepšie odrážať rastový potenciál regiónu strednej a východnej Európy.

Tak či onak, zloženie fondu sa môže od tohoto benchmarku v určitej miere odlíšiť, v portfóliu nájdeme napríklad aj spoločnosti kótované v Rakúsku, podstatné je však to, aby dané firmy pôsobili na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy. Zároveň ale platí, že spoločnosti z volatilnejších trhov, akými sú napríklad Turecko alebo Rusko, nenájdete v portfóliu vôbec.

Stratégia fondu je založená na aktívnej správe a snahe investovať do najsľubnejších spoločností na trhoch CEE, prirodzene v rámci daných limitov vo vzťahu k benchmarku.

Samotný investičný proces kombinuje prístupy zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up). Manažérsky tím teda hodnotí makroekonomické a politické fundamenty zvažovaných stredo- a východoeurópskych krajín, a využíva tiež fundamentálnu ana­lýzu akciových spoločností obchodo­vaných na príslušných burzách.

Výsledkom je pomerne koncentrované portfólio vybraných spoločností, čo odráža aj fakt, že už samotné akciové indexy, ktoré tvoria benchmark, sú tiež koncentrované, v súlade so špecifikami investície do regiónu CEE.

Plusy a mínusy

+  Zameranie na zaujímavý región CEE                        -   Zaostáva za benchmarkom

+  Lepší výnos než väčšina konkurencie                       -   Vyššia nákladovosť

 

 

Prevaha Poľska

Graf 1 zachytáva regionálne zloženie fondu z konca listopadu 2021 a je z neho zrejmé, že najvyššie zastúpenie majú v súlade s benchmarkom poľské spoločnosti. Oproti benchmarku je tiež mierne nadvážené Rumunsko a naopak podvážené Maďarsko. Úplne mimo benchmarku sú zaradené spoločnosti kótované na rakúskej burze, ale ako sme uviedli, to súvisí skôr s miestom kotácie daných firiem.

Zaujímavejší je pohľad na graf 4 za­chytávajúci sektorové zloženie fondu, z ktorého je zrejmá viac než 50 % váha bánk a ďalších finančných inštitúcií. To je dané jednak ich všeobecne vysokou váhou na stredo- a východoeurópskych burzách, ale tiež tým, že na ne majú portfólio manažéri pozitívny výhľad. Pre banky sa totiž v rámci CEE vďaka rastúcim sadzbám vytvára priaznivé prostredie, očakávajú sa vyššie úrokové marže a okrem toho sa v priebehu doterajšej pandémie Covid-19 objavilo menej zlých úverov, než sa pôvodne predpokladalo.

I oproti benchmarku, kde je ich zastúpenie pomerne veľké, sú tak portfólio manažéri aktuálne na banky, resp. finančné služby prevážení, čo platí aj pre utility. Naopak podváženie je zrejmé hlavne na energiách a komunikáciách (aktuálna váha cca 0,3 % oproti cca 6 % pre benchmark).

 

 

Zaujímavým „skrytým potenciálom“ pre akcie z regiónu CEE môžu byť podľa portfólio manažérov všeobecne tiež nevyplatené dividendy mnohých firiem za rok 2019, pri ktorých sa očakáva, že budú vyplatené spoločne s dividendami za rok 2020.

 

Dobrá výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú korunovú výkonnosť fondu s jeho benchmarkom a tiež priemerom širšej konkurencie v ČR dostupných akciových fondov zameraných na strednú a východnú Európu.

Ako vyplýva z grafov, portrétovaný fond na jednej strane síce zaostáva na päťročnej perióde za benchmarkom, ale na druhej strane na tej istej perióde poráža priemer konkurencie. Ak znázorňuje tabuľka kvantitatívnych ukazovateľov, fond naviac vykazuje nižšiu volatilitu než benchmark.

Grafy 5 a 6 potom porovnávajú portrétovaný fond s konkrétnymi v ČR do­stupnými fondmi, ktoré uplatňujú podob­nú regionálnu stratégiu. Treba však podotknúť, že jednotlivé fondy sa líšia okrem iného tým, akú veľkú váhu dávajú východnej Európe, a preto je porovnanie nutné brať skôr len orientačne. Aj tak je ale zrejmé, že portrétovaný fond stojí voči konkurencii veľmi dobre.

NN (L) International Central European Equity uvítajú primárne investori vyhľadávajúci aktívnu správu a tí, ktorí chcú svoje akciové portfólio posilniť o vyššiu váhu regiónu CEE, ktorý je oproti rozvíjajúcim sa trhom, kam inak patrí, v celom rade vecí špecifický.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 1/2022, str. 18-19. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS0122_1819_Portret_NN (L) Central European Equity.pdf

 

Neprehliadnite

Obrázek novinky

NN Investment Partners sa mení na Goldman Sachs Asset Management

13.02.2023
V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NNIP
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov vo štvrtom štvrťroku?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Recesia bude miernejšia

31.01.2023
Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2023

20.01.2023
Trhový výhľad na rok 2023
Example Link Prečítať chevron_right