Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) International Central European Equity

18.01.2022

Korunový akciový fond zameraný na región strednej a východnej Európy. Na päťročnej perióde poráža priemer konkurencie, aj keď stráca na benchmarku. Na Slovensku je k dispozícii aj eurová trieda fondu.

 

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov i pestrý výber akciových fondov vrátane regionálne úzko zameraných. Jeden takýto fond si predstavíme aj v aktuálnom článku.

 

Zmarené na CEE

NN (L) International Central European Equity, ktorého história spadá až do roku 1997, je korunový akciový fond cieliaci na spoločnosti zo strednej, prípadne východnej Európy, teda oblasti CEE. Jeho regionálnu expozíciu do značnej miery definuje benchmark, ktorý tvoria indexy zamerané na tieto burzy: 45 % Varšava (WIG 30), 35 % Praha (PX), 10 % Budapešť (BUX), 10 % Bukurešť (BET).

V tomto bode je však dobré podotknúť, že vyššie uvedený benchmark používa fond až od 1. 1. 2019. Dovtedy pripadala vyššia váha na ČR (52 %), nasledovalo Poľsko (28 %) a v prípade Maďarska a Rumunska k úpravám nedošlo. Zmena benchmarku reflektovala ľahkú úpravu investičnej stratégie z toho istého roku tak, aby fond mohol lepšie odrážať rastový potenciál regiónu strednej a východnej Európy.

Tak či onak, zloženie fondu sa môže od tohoto benchmarku v určitej miere odlíšiť, v portfóliu nájdeme napríklad aj spoločnosti kótované v Rakúsku, podstatné je však to, aby dané firmy pôsobili na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy. Zároveň ale platí, že spoločnosti z volatilnejších trhov, akými sú napríklad Turecko alebo Rusko, nenájdete v portfóliu vôbec.

Stratégia fondu je založená na aktívnej správe a snahe investovať do najsľubnejších spoločností na trhoch CEE, prirodzene v rámci daných limitov vo vzťahu k benchmarku.

Samotný investičný proces kombinuje prístupy zhora nadol (top-down) a zdola nahor (bottom-up). Manažérsky tím teda hodnotí makroekonomické a politické fundamenty zvažovaných stredo- a východoeurópskych krajín, a využíva tiež fundamentálnu ana­lýzu akciových spoločností obchodo­vaných na príslušných burzách.

Výsledkom je pomerne koncentrované portfólio vybraných spoločností, čo odráža aj fakt, že už samotné akciové indexy, ktoré tvoria benchmark, sú tiež koncentrované, v súlade so špecifikami investície do regiónu CEE.

Plusy a mínusy

+  Zameranie na zaujímavý región CEE                        -   Zaostáva za benchmarkom

+  Lepší výnos než väčšina konkurencie                       -   Vyššia nákladovosť

 

 

Prevaha Poľska

Graf 1 zachytáva regionálne zloženie fondu z konca listopadu 2021 a je z neho zrejmé, že najvyššie zastúpenie majú v súlade s benchmarkom poľské spoločnosti. Oproti benchmarku je tiež mierne nadvážené Rumunsko a naopak podvážené Maďarsko. Úplne mimo benchmarku sú zaradené spoločnosti kótované na rakúskej burze, ale ako sme uviedli, to súvisí skôr s miestom kotácie daných firiem.

Zaujímavejší je pohľad na graf 4 za­chytávajúci sektorové zloženie fondu, z ktorého je zrejmá viac než 50 % váha bánk a ďalších finančných inštitúcií. To je dané jednak ich všeobecne vysokou váhou na stredo- a východoeurópskych burzách, ale tiež tým, že na ne majú portfólio manažéri pozitívny výhľad. Pre banky sa totiž v rámci CEE vďaka rastúcim sadzbám vytvára priaznivé prostredie, očakávajú sa vyššie úrokové marže a okrem toho sa v priebehu doterajšej pandémie Covid-19 objavilo menej zlých úverov, než sa pôvodne predpokladalo.

I oproti benchmarku, kde je ich zastúpenie pomerne veľké, sú tak portfólio manažéri aktuálne na banky, resp. finančné služby prevážení, čo platí aj pre utility. Naopak podváženie je zrejmé hlavne na energiách a komunikáciách (aktuálna váha cca 0,3 % oproti cca 6 % pre benchmark).

 

 

Zaujímavým „skrytým potenciálom“ pre akcie z regiónu CEE môžu byť podľa portfólio manažérov všeobecne tiež nevyplatené dividendy mnohých firiem za rok 2019, pri ktorých sa očakáva, že budú vyplatené spoločne s dividendami za rok 2020.

 

Dobrá výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú korunovú výkonnosť fondu s jeho benchmarkom a tiež priemerom širšej konkurencie v ČR dostupných akciových fondov zameraných na strednú a východnú Európu.

Ako vyplýva z grafov, portrétovaný fond na jednej strane síce zaostáva na päťročnej perióde za benchmarkom, ale na druhej strane na tej istej perióde poráža priemer konkurencie. Ak znázorňuje tabuľka kvantitatívnych ukazovateľov, fond naviac vykazuje nižšiu volatilitu než benchmark.

Grafy 5 a 6 potom porovnávajú portrétovaný fond s konkrétnymi v ČR do­stupnými fondmi, ktoré uplatňujú podob­nú regionálnu stratégiu. Treba však podotknúť, že jednotlivé fondy sa líšia okrem iného tým, akú veľkú váhu dávajú východnej Európe, a preto je porovnanie nutné brať skôr len orientačne. Aj tak je ale zrejmé, že portrétovaný fond stojí voči konkurencii veľmi dobre.

NN (L) International Central European Equity uvítajú primárne investori vyhľadávajúci aktívnu správu a tí, ktorí chcú svoje akciové portfólio posilniť o vyššiu váhu regiónu CEE, ktorý je oproti rozvíjajúcim sa trhom, kam inak patrí, v celom rade vecí špecifický.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 1/2022, str. 18-19. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS0122_1819_Portret_NN (L) Central European Equity.pdf

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right