Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globálny aktívne riadený akciový fond zameraný na celý sektor zdravotníctva. V posledných troch rokoch mierne poráža priemer globálnej konkurencie.

NN (L) Health Care je globálny akciový fond dostupný na Slovensku v dolárovej a eurovej triede, ktorý sa zameriava výhradne na sektor zdravotníctva.

Dôležité však je, že fond pokrýva celý sektor zdravotníctva, nie len nejakú jeho súčasť. V portfóliu tak možno naraziť na spoločnosti ako z oblasti biotechnológií, tak farmácie, rovnako ako z oblasti zdravotných výrobkov, pomôcok alebo služieb atď.

Fond je aktívne riadený a uplatňuje metódy stock-pickingu, teda výberu konkrétnych akciových pozícií. Výsledné zloženie fondu sa tak môže líšiť od benchmarku fondu, ktorým je index MSCI World Health Care, s tým, že sú ale dodržiavané určité limity na úrovni podsektorov.

Pri výbere konkrétnych pozícií vychádzajú portfólio manažéri z fundamentálnej analýzy a behaviorálnych dát, rovnako ako zohľadňujú princípy ESG.

Hlavne farmácia

Graf 1 ukazuje regionálne zloženie portfólia fondu z konca júla. Ako je z neho zrejmé, drvivú väčšinu portfólia tvoria spoločnosti kótované v USA, v podobnej váhe ako je tomu pri indexe MSCI World Health Care (68,5 %). Aj váha Európy a Japonska je podobná ako v prípade benchmarku.

Z pohľadu sektorového zloženia dominovali portfóliu koncom júla spoločnosti zo sektora farmácie (38,4 % vs. 40,5 % pre index), nasledované sektorom zdravotníckeho vybavenia (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4 % váhou (vs. 20,4 %). Tretie miesto pripadalo na sektor biotechnológií (14,6 % vs. 14,4 %) a približne 9,8 % po tom tvorili spoločnosti z oblasti poskytovania služieb v zdravotníctve.

Ako je vidieť, z pohľadu sektorov ani regiónov nie je zloženie fondu až tak výrazne odlíšené od zloženia benchmarku, a rozdiely je tak nutné hľadať skôr na úrovni jednotlivých spoločností. Najvyššiu váhu v portfóliu fondu mala napríklad ku koncu júla americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatiaľ čo jej váha v indexe MSCI World Health Care bola len 2,7 %. Druhú najvyššiu váhu v portfóliu mala spoločnosť Eli Lilly s 5,7 %, ktorá však v indexe nie je ani v top 10 a jej váha je teda pod 2,4 %.

Výborná výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú do českej koruny prepočítanú výkonnosť fondu ako s priemerom globálnej konkurencie, tak s niekoľkými vybranými fondmi s podobným zameraním.

Ako je z grafu zrejmé, hoci sa fondy vyvíjajú naskrz podobne, portrétovaný fond na trojročnej perióde poráža priemer globálnej konkurencie a vedie si dobre aj v porovnaní s jednotlivými konkurentmi.

Fond NN (L) Health Care možno vďaka dobrému výnosu odporučiť ako sektorový doplnok akciovej časti portfólia dynamickejším investorom, ktorí preferujú výber konkrétnych akcií, avšak pri zachovaní diverzifikácie v rámci jednotlivých sub-sektorov zdravotníctva.

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

 

 

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right