Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Health Care

10.09.2020

Globálny aktívne riadený akciový fond zameraný na celý sektor zdravotníctva. V posledných troch rokoch mierne poráža priemer globálnej konkurencie.

NN (L) Health Care je globálny akciový fond dostupný na Slovensku v dolárovej a eurovej triede, ktorý sa zameriava výhradne na sektor zdravotníctva.

Dôležité však je, že fond pokrýva celý sektor zdravotníctva, nie len nejakú jeho súčasť. V portfóliu tak možno naraziť na spoločnosti ako z oblasti biotechnológií, tak farmácie, rovnako ako z oblasti zdravotných výrobkov, pomôcok alebo služieb atď.

Fond je aktívne riadený a uplatňuje metódy stock-pickingu, teda výberu konkrétnych akciových pozícií. Výsledné zloženie fondu sa tak môže líšiť od benchmarku fondu, ktorým je index MSCI World Health Care, s tým, že sú ale dodržiavané určité limity na úrovni podsektorov.

Pri výbere konkrétnych pozícií vychádzajú portfólio manažéri z fundamentálnej analýzy a behaviorálnych dát, rovnako ako zohľadňujú princípy ESG.

Hlavne farmácia

Graf 1 ukazuje regionálne zloženie portfólia fondu z konca júla. Ako je z neho zrejmé, drvivú väčšinu portfólia tvoria spoločnosti kótované v USA, v podobnej váhe ako je tomu pri indexe MSCI World Health Care (68,5 %). Aj váha Európy a Japonska je podobná ako v prípade benchmarku.

Z pohľadu sektorového zloženia dominovali portfóliu koncom júla spoločnosti zo sektora farmácie (38,4 % vs. 40,5 % pre index), nasledované sektorom zdravotníckeho vybavenia (Health Care Equipment & Supplies) s 25,4 % váhou (vs. 20,4 %). Tretie miesto pripadalo na sektor biotechnológií (14,6 % vs. 14,4 %) a približne 9,8 % po tom tvorili spoločnosti z oblasti poskytovania služieb v zdravotníctve.

Ako je vidieť, z pohľadu sektorov ani regiónov nie je zloženie fondu až tak výrazne odlíšené od zloženia benchmarku, a rozdiely je tak nutné hľadať skôr na úrovni jednotlivých spoločností. Najvyššiu váhu v portfóliu fondu mala napríklad ku koncu júla americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific s 6,2 %, zatiaľ čo jej váha v indexe MSCI World Health Care bola len 2,7 %. Druhú najvyššiu váhu v portfóliu mala spoločnosť Eli Lilly s 5,7 %, ktorá však v indexe nie je ani v top 10 a jej váha je teda pod 2,4 %.

Výborná výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú do českej koruny prepočítanú výkonnosť fondu ako s priemerom globálnej konkurencie, tak s niekoľkými vybranými fondmi s podobným zameraním.

Ako je z grafu zrejmé, hoci sa fondy vyvíjajú naskrz podobne, portrétovaný fond na trojročnej perióde poráža priemer globálnej konkurencie a vedie si dobre aj v porovnaní s jednotlivými konkurentmi.

Fond NN (L) Health Care možno vďaka dobrému výnosu odporučiť ako sektorový doplnok akciovej časti portfólia dynamickejším investorom, ktorí preferujú výber konkrétnych akcií, avšak pri zachovaní diverzifikácie v rámci jednotlivých sub-sektorov zdravotníctva.

Zdroj: Časopis FOND SHOP 18/2020

 

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right