Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Global Sustainable Equity

28.03.2022

Globálny akciový fond investujúci výhradne do spoločností, ktoré sledujú politiku udržateľného rozvoja. V SR je dostupný v eurovej aj do koruny zaistenej triede. Na trojročnej perióde poráža konkurenciu.

NN (L) Global Sustainable Equity je globálny akciový fond, ktorý sa zameriava výhradne na spoločnosti, sledujúce politiku udržateľného rozvoja. Fond teda investuje v súlade s ESG kritériami a pri výbere spoločností výrazne zohľadňuje faktory z oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, otázka detskej práce) a oblasti riadenia korporácií. Aktuálne zároveň platí, že fond priamo vylučuje napríklad investície do spoločností zapojených do predaja (resp. výroby atď.) kontroverzných zbraní, výroby tabakových produktov alebo aj ťažby uhlia. Fond tiež uplatňuje striktnejšie obmedzenia pre investície do spoločností, ktoré sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s hazardnými hrami, zábavou pre dospelých, kožušinami a špeciálnou kožou, vrtnými operáciami v arktických oblastiach a bridlicovou ropou a plynom. Inak povedané, na udržateľnosť, resp. zodpovednosť je kladený skutočne veľký dôraz. To však neznamená, že by fond pri výbere nezohľadňoval „klasické“ finančné ukazovatele, fundamentálnu analýzu a podobne. Fundamentálna analýza je tiež neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu a je kombinovaná práve s ESG kritériami. V Slovenskej republike je fond dostupný v niekoľkých triedach, a to vrátane eurovej, tak aj do koruny zaistenej.

 

Dobrá diverzifikácia

Graf 1 ukazuje zloženie portfólia fondu z konca januára z pohľadu sektorov. Ako je vidieť, fond je v tomto ohľade dobre diverzifikovaný a žiadny sektor nemá vyložene dominantné postavenie. V prípade regionálneho zloženia asi nebude prekvapením, že najvyššia váha, cca 62 %, pripadá na USA, nasleduje s 32 % Európa a s necelými 3 % Japonsko.

 

Lepšie ako konkurencia

Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú výkonnosť eurovej triedy fondu s ďalšími v ČR dostupnými fondmi, ktoré tiež investujú globálne a kladú nejakým spôsobom dôraz na udržateľnosť. Korunovú výkonnosť eurovej triedy fondu uvádzame preto, že konkurencia napospol nemá do koruny zaistené fondy a preto aj v ich prípade berieme do koruny prepočítanú výkonnosť eurových tried tak, aby malo porovnanie zmysel. Ako je vidieť, portrétovaný fond si vedie v tomto porovnaní veľmi dobre a konkurenciu na trojročnej perióde poráža. Opäť ale podotknime, že jednotlivé fondy nemusia mať vyložene totožnú stratégiu. Celkovo platí, že NN (L) Global Sustainable Equity môže vďaka výborným výsledkom poslúžiť aj ako základná časť akciovej zložky portfólia najmä tým investorom, ktorí kladú dôraz na udržateľné investovanie, ESG kritériá a zároveň preferujú aktívnu správu. Výhodou je aj dostupnosť do koruny zaistenej triedy.

Prevzaté z časopisu Fond Shop 06/2022, str. 20. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS0622_2020_Miniportret_NN (L) Global Sustainable Equity.pdf

Neprehliadnite

Obrázek novinky

NN Investment Partners sa mení na Goldman Sachs Asset Management

13.02.2023
V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NNIP
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov vo štvrtom štvrťroku?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Recesia bude miernejšia

31.01.2023
Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2023

20.01.2023
Trhový výhľad na rok 2023
Example Link Prečítať chevron_right