Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) European Sustainable Equity

11.08.2021

Na Európu zameraný akciový fond, ktorý kladie veľký dôraz na udržateľnosť a ESG kritériá. V ČR je dostupný v eurovej, aj voči nej do koruny zaistenej triede.

NN (L) European Sustainable Equity je na Európu (teda vrátane napr. Veľkej Británie) zameraný akciový fond, ktorý je dostupný tak v eurovej, ako aj do koruny zaistenej menovej triede.

Investičný proces vychádza z prístupu zdola hore (bottom-up) a výberu konkrétnych akciových pozícií na základe fundamentálnej analýzy. Ide teda o stock-pickingový fond. Dôležitú úlohu pri výbere konkrétnych spoločností však hrajú nielen tradičné finančné a ekonomické ukazovatele daných spoločností, ale tiež, ako ostatne hovorí už samotný názov fondu, súlad ich predmetu podnikania a firemnej kultúry so zásadami udržateľného rozvoja. Fond teda kladie dôraz na dnes veľmi populárne faktory udržateľnosti ESG. 

Do užšieho výberu spoločností, ktoré môžu byť zaradené do portfólia, tak postupujú len reprezentanti s najvyšším skóre ESG z každého sektora. Vo finále portfólio zahŕňa niekoľko desiatok spoločností, ktoré samozrejme súčasne dosahujú nielen na dobré ESG skóre, ale aj na dobré finančno-ekonomické ukazovatele. Pre predstavu, podľa dostupných informácií vyprodukujú napríklad spoločnosti zaradené aktuálne do portfólia fondu len cca 64 ton emisií CO2, oproti 441 tonám pre index MSCI Europe (benchmark fondu). Podobne potom napríklad „odtlačok“ spoločností z portfólia, pokiaľ ide o produkciu odpadu, je podľa výpočtov a odhadov NN o 99 % nižší ako v prípade spoločností zo spomínaného indexu. Fond je u nás dostupný tak v eurovej, ako aj v korunovej triede, ktorá voči eurovej zaisťuje do koruny.

Nielen EÚ

Z regionálneho hľadiska mala koncom júna tohto roka v portfóliu najvyššiu váhu Veľká Británia (21 %), nasledovaná Švajčiarskom (18 %), Nemeckom (18 %) či Francúzskom (12 %).

Sektorové zloženie ponúka graf 1, z ktorého je vidieť, že fond je medzi sektormi dobre diverzifikovaný, aj keď podotkneme, že toto zloženie je skôr výsledkom výberu konkrétnych spoločností. Medzi tie najväčšie v portfóliu patrí Nestle (5,7 %), ASML Holding (5,4 %), Loreal (3,7 %) či Siemens (3,2 %).

 

Výborná výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú výkonnosť eurovej triedy portrétovaného fondu s vývojom ďalších dostupných akciových fondov, ktoré spája to, že kladú dôraz na ESG faktory a sú dostupné v eurovej triede. Regionálne sa niektoré fondy zameriavajú na celú Európu, iné však len na oblasť eurozóny (teda chýba napr. VB či Švajčiarsko). Líšiť sa môže aj prístup k menovému zaisteniu, preto je nutné brať porovnanie len orientačne. Ako je však z grafov vidieť, v tomto porovnaní si vedie portrétovaný fond výborne.

 

NN (L) European Sustainable Equity poteší vďaka dobrému výnosu a zvolenej stratégii najmä zástancov aktívnej správy, ktorí navyše kladú dôraz na ESG faktory. Pre tých môže ísť aj o významnú časť akciovej zložky portfólia. Je však potrebné počítať s regionálnym zameraním.

 

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 15-16 / 2021, str. 23. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS1621_2323_Miniportret_NN (L) European Sustainable Equity.pdf

 

Neprehliadnite

Obrázek novinky

NN Investment Partners sa mení na Goldman Sachs Asset Management

13.02.2023
V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NNIP
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov vo štvrtom štvrťroku?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Recesia bude miernejšia

31.01.2023
Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľkými mesiacmi.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2023

20.01.2023
Trhový výhľad na rok 2023
Example Link Prečítať chevron_right