Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) European Sustainable Equity

11.08.2021

Na Európu zameraný akciový fond, ktorý kladie veľký dôraz na udržateľnosť a ESG kritériá. V ČR je dostupný v eurovej, aj voči nej do koruny zaistenej triede.

NN (L) European Sustainable Equity je na Európu (teda vrátane napr. Veľkej Británie) zameraný akciový fond, ktorý je dostupný tak v eurovej, ako aj do koruny zaistenej menovej triede.

Investičný proces vychádza z prístupu zdola hore (bottom-up) a výberu konkrétnych akciových pozícií na základe fundamentálnej analýzy. Ide teda o stock-pickingový fond. Dôležitú úlohu pri výbere konkrétnych spoločností však hrajú nielen tradičné finančné a ekonomické ukazovatele daných spoločností, ale tiež, ako ostatne hovorí už samotný názov fondu, súlad ich predmetu podnikania a firemnej kultúry so zásadami udržateľného rozvoja. Fond teda kladie dôraz na dnes veľmi populárne faktory udržateľnosti ESG. 

Do užšieho výberu spoločností, ktoré môžu byť zaradené do portfólia, tak postupujú len reprezentanti s najvyšším skóre ESG z každého sektora. Vo finále portfólio zahŕňa niekoľko desiatok spoločností, ktoré samozrejme súčasne dosahujú nielen na dobré ESG skóre, ale aj na dobré finančno-ekonomické ukazovatele. Pre predstavu, podľa dostupných informácií vyprodukujú napríklad spoločnosti zaradené aktuálne do portfólia fondu len cca 64 ton emisií CO2, oproti 441 tonám pre index MSCI Europe (benchmark fondu). Podobne potom napríklad „odtlačok“ spoločností z portfólia, pokiaľ ide o produkciu odpadu, je podľa výpočtov a odhadov NN o 99 % nižší ako v prípade spoločností zo spomínaného indexu. Fond je u nás dostupný tak v eurovej, ako aj v korunovej triede, ktorá voči eurovej zaisťuje do koruny.

Nielen EÚ

Z regionálneho hľadiska mala koncom júna tohto roka v portfóliu najvyššiu váhu Veľká Británia (21 %), nasledovaná Švajčiarskom (18 %), Nemeckom (18 %) či Francúzskom (12 %).

Sektorové zloženie ponúka graf 1, z ktorého je vidieť, že fond je medzi sektormi dobre diverzifikovaný, aj keď podotkneme, že toto zloženie je skôr výsledkom výberu konkrétnych spoločností. Medzi tie najväčšie v portfóliu patrí Nestle (5,7 %), ASML Holding (5,4 %), Loreal (3,7 %) či Siemens (3,2 %).

 

Výborná výkonnosť

Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú výkonnosť eurovej triedy portrétovaného fondu s vývojom ďalších dostupných akciových fondov, ktoré spája to, že kladú dôraz na ESG faktory a sú dostupné v eurovej triede. Regionálne sa niektoré fondy zameriavajú na celú Európu, iné však len na oblasť eurozóny (teda chýba napr. VB či Švajčiarsko). Líšiť sa môže aj prístup k menovému zaisteniu, preto je nutné brať porovnanie len orientačne. Ako je však z grafov vidieť, v tomto porovnaní si vedie portrétovaný fond výborne.

 

NN (L) European Sustainable Equity poteší vďaka dobrému výnosu a zvolenej stratégii najmä zástancov aktívnej správy, ktorí navyše kladú dôraz na ESG faktory. Pre tých môže ísť aj o významnú časť akciovej zložky portfólia. Je však potrebné počítať s regionálnym zameraním.

 

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 15-16 / 2021, str. 23. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS1621_2323_Miniportret_NN (L) European Sustainable Equity.pdf

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov: Aktualizované desatero pre rok 2024

02.01.2024
Aké faktory najviac ovplyvnia trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – Desatoro pre rok 2024

21.12.2023
Aké faktory budú najviac ovplyvňovať trhy v roku 2024?
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Trhový výhľad na rok 2024

20.12.2023
Úrokové sadzby vo vyspelých ekonomikách zostanú blízko súčasných úrovní počas väčšiny budúceho roka. Rastúce geopolitické napätie môže vyvolať ďalšie obchodné obmedzenia po celom svete. Zvýšený rozptyl výkonnosti aktív bude vyžadovať aktívnu správu investícií.
Example Link Prečítať chevron_right