Aerial view of Times Square

Strúhanka

Menšie banky sú pod tlakom a zrejme spomalia americkú ekonomiku

31.03.2023
  • Podmienky pre poskytovanie úverov sa budú sprísňovať
  • Prognóza rastu HDP USA v 4. štvrťroku sa znížila na 1,2 % v medziročnom porovnaní
  • Stále očakávame, že najvyššie sadzby Fedu dosiahnu úroveň 5,25–5,5 %

Silicon Valley Bank (SVB) je najväčšou bankou, ktorá skrachovala od finančnej krízy v roku 2008, čo vyvolalo širšie obavy o zdravie amerického bankového sektora. Turbulentný vývoj udalostí z obdobia pred 15 rokmi sa však pravdepodobne nebude opakovať. Očakávame, že menšie banky v USA sprísnia úverové štandardy, čo bude mať za následok zníženie hospodárskeho rastu v tomto roku.

Kolaps SVB bol spôsobený veľmi špecifickou situáciou, v ktorej sa banka nachádzala. SVB sa totiž špecializovala na bankové služby pre venture kapitál, teda financovanie startupov, a investovala prevažne do dlhopisov, ktorých hodnota sa však vzhľadom na rast úrokových sadzieb v poslednej dobe znižovala. Bankový sektor ako taký hodnotíme pozitívne. Kvalita zaistenia aktív je dnes výrazne lepšia ako v roku 2008. V porovnaní s obdobím pred globálnou finančnou krízou je dnes tiež väčšia transparentnosť jeho ocenenia.

Očakávame však, že podmienky na poskytovanie úverov sa budú sprísňovať. Napriek tomu, že makroekonomický dopad útlmu poskytovania úverov je veľmi neistý, aspoň pokiaľ nebude jasný skutočný stav bankového systému, znížili sme svoju prognózu rastu HDP USA v 4. štvrťroku (v medziročnom porovnaní) o 0,3 percentuálneho bodu na 1,2 %. Nový odhad zahŕňa očakávania prísnejšieho poskytovania úverov a čiastočne aj rozsiahlejšie znižovanie investičných výdavkov.

Malé a stredné banky hrajú v americkej ekonomike dôležitú úlohu. Podľa správy našich ekonómov veritelia s aktívami nižšími ako 250 miliárd dolárov poskytujú zhruba 50 % amerických komerčných a priemyselných úverov, 60 % úverov na bývanie, 80 % úverov na komerčné nehnuteľnosti a 45 % spotrebiteľských úverov. Krach Silicon Valley Bank bude mať pravdepodobne vplyv na úverovanie práve v tejto podskupine malých a stredných bánk.

Dve banky, na ktoré bola uvalená nútená správa, sa na celkovom objeme bankových úverov podieľajú iba 1 %. Ale banky s vysokým pomerom úverov ku vkladom poskytujú celkom 20% bankových úverov z celkového objemu, banky s nízkym podielom vkladov poistených Federálnou spoločnosťou pre poistenie vkladov (FDIC) 7% a banky s nízkym podielom retailových vkladov 4%.

Naši ekonómovia očakávajú, že úverové štandardy sa budú sprísňovať viac ako v období internetovej horúčky (dot-com bubble), ale menej ako v čase finančnej krízy alebo počas vrcholiacej pandémie. Bankové úverové štandardy sa výrazne sprísňovali už počas posledných štvrťrokov. Pravdepodobne preto, že risk manažéri v bankách mali obavy z recesie. V dôsledku toho môže byť postupný vplyv ďalšieho sprísňovania obmedzenejší, než sa na prvý pohľad zdá.

Pre Fed bude tento rok cieľom udržať rast dopytu pod potenciálom, aby sa obnovila rovnováha medzi ponukou a dopytom. Obmedziť rast dopytu pomáhajú prísnejšie úverové štandardy bánk spolu s prísnou menovou politikou. Z analýzy našich ekonómov vyplýva, že postupné sprísňovanie úverových štandardov, bude mať na rast rovnaký dopad ako zvýšenie úrokových sadzieb zhruba o 25–50 bázických bodov.

Naši ekonómovia ponechávajú svoju prognózu pre Fed bez zmeny a očakávajú najvyššiu sadzbu na úrovni 5,25 – 5,5 %. Upozorňujú však na prudko zvýšenú neistotu okolo budúceho vývoja menovej politiky.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right