Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
 • Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov v poslednom štvrťroku 2022?
 • Ako naši portfólio manažéri upravili portfóliá fondov v závislosti od trhového vývoja?
 • Aký je výhľad na ďalší vývoj?

NN (L) International Central European Equity (EUR)     

 • Stredoeurópske akciové trhy v štvrtom štvrťroku rástli, podporené najmä vysokým zhodnotením poľských a maďarských akcií.
 • Maďarské akciové trhy spočiatku rástli vďaka snahe riešiť s EÚ problémy, ktoré viedli k uzavretiu toku peňazí z EÚ fondov do krajiny.
 • Rast poľských akcií bol najprv ťahaný ziskami bankového sektora, v závere roka mali najväčší podiel na poľskom raste komoditné akcie, ako sú ťažbári uhlia a medi.
 • Vývoj akciových trhov v ČR, Rumunsku a Maďarsku bol na konci roka negatívne ovplyvnený zavedením špeciálnych daní naprieč rôznymi sektormi.
 • Fond zaznamenal veľmi dobrú výkonnosť, hoci neprekonal svoj benchmark hlavne kvôli nižšiemu zastúpeniu maďarských akcií a vyššiemu zastúpeniu českých výrobcov elektriny.
 • Máme neutrálny postoj k finančnému sektoru, začíname byť obozretní v spotrebnom sektore kvôli rastu životných nákladov a poklesu úspor a sme opatrní aj v energetike, kde rastie tlak spôsobený špeciálnym zdanením a klesajúcimi cenami komodít.

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akciové trhy (MSCI Europe) v poslednom štvrťroku výrazne rástli (9,6 %), európsky dlhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate naopak stratil 1,2 %.
 • Fond zaznamenal podobné pozitívne zhodnotenie, ako jeho benchmark.
 • K výkonnosti prispela naša taktická alokácia aktív, najmä nižšia durácia. Naopak relatívne nižší podiel akcií rast fondu obmedzil.
 • Medzi jednotlivými titulmi sa najviac darilo akciám z odvetvia technológií a spotrebného tovaru (Bakkafrost), negatívny vplyv na portfólio mali napr. spoločnosti Roche (zdravotníctvo) a Nestlé.
 • V priebehu roku 2023 očakávame ekonomickú recesiu nasledovanú postupným oživením. Zatiaľ však zostávame obozretní a udržujeme relatívne nižšie zastúpenie rizikovejších aktív.

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)                       

 • Na konci štvrťroka držal fond 23 % dlhopisových a 68 % akciových investícií.
 • Svetový akciový index MSCI World za štvrtý štvrťrok vzrástol len o 0,8 %, keď decembrový prepad takmer vymazal novembrový 9% rast.
 • Dlhopisové trhy zažili aj dynamický vývoj, korporátne dlhopisy vďaka atraktívnemu oceneniu prekonali štátne dlhopisy, rizikovejším kategóriám sa darilo lepšie.
 • K výkonnosti najviac prispela naša „top-down“ alokácia s nižším zastúpením dlhopisov a kratšou duráciou.
 • Nižšie zastúpenie európskych akcií malo na celkovú výkonnosť negatívny vplyv, bolo však vyvážené dobrým výberom konkrétnych akciových titulov naprieč regiónmi i sektormi.

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)                          

 • Po extrémnych prepadoch v septembri zaznamenali svetové akcie v poslednom štvrťroku pozitívne zhodnotenie.
 • Fond prekonal index MSCI World, najlepšie sa darilo akciám zo sektorov spotrebného tovaru.
 • K výkonnosti portfólia prispelo vysoké zhodnotenie akcií Bakkafrost a rozhodnutie neinvestovať do spoločností Tesla a Amazon, ktoré zaznamenali vysoké straty.
 • Naopak nepriaznivý vplyv na výkonnosť fondu mal výber konkrétnych titulov zo sektora komunikačných služieb a nižšie zastúpenie tradičných energetických firiem.
 • Do portfólia sme pridali akcie regionálnej americkej banky Regions Financial s dobrou rozvahou a silnými ESG charakteristikami, po období vysokých ziskov sme naopak znížili investície do akcií Estee Lauder a Nike.

NN (L) Global High Dividend (EUR)                                     

 • V poslednom štvrťroku akciové trhy rástli, americké akcie boli povzbudené očakávaním, že nižšia inflácia a spomalenie hospodárskeho rastu prinútia Fed zmierniť svoju politiku.
 • Akcie s veľkou kapitalizáciou (large caps) prekonali akcie menších firiem (small caps) a hodnotové stratégie prekonali rastové.
 • K výkonnosti portfólia prispel najmä konkrétny výber titulov a obmedzenie dopadu akcií s najväčšími stratami v jednotlivých sektoroch (spotrebný tovar a IT).
 • Negatívny vplyv na výkonnosť portfólia mali akcie Medtronic a CVC Health, ktoré zaostali za výkonnosťou trhu.
 • Udržujeme vyšší podiel finančného sektora a vyberáme akcie s atraktívnym pomerom rizika a výnosu z odvetvia bankovníctva, poisťovníctva a kapitálových trhov.
 • V sektore zdravotníctva vidíme dlhodobé príležitosti, naopak sektor IT máme v portfóliu výrazne podvážený.

NN (L) Climate & Environment (EUR)                                  

 • Posledný report Svetovej banky upozornil na nedostatočnú výkonnosť krajín pri plnení prvého udržateľného cieľa OSN „žiadna chudoba“.
 • Konferencie OSN v Glasgowe a Montreale týkajúce sa biodiverzity vo svete priniesli iba mierny úspech.
 • Fond vo štvrtom štvrťroku zaznamenal pozitívnu výkonnosť a prekonal svoj benchmark.
 • Všetky investičné témy našej stratégie priniesli veľmi dobré zhodnotenie, najlepšie sa darilo investíciám v oblasti energetickej transformácie.
 • Nezahrnutie titulov spojených s fosílnymi palivami, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto stratégie, obmedzilo zisky fondu.

NN (L) Health Care (EUR)                                                   

 • Sektoru zdravotníctva sa v poslednom štvrťroku veľmi darilo a prekonal širší akciový trh. Ukázal tak, že dokáže prinášať veľmi dobré výsledky aj v náročných obdobiach.
 • Všetky čiastkové odvetvia zaznamenali priaznivé výsledky, s dobrým relatívnym výkonom cyklických akcií (vybavenie) a niektorých titulov s nízkou volatilitou (zariadenia, distribútori).
 • Rastové spoločnosti naopak zaznamenali relatívne nižšiu výkonnosť (lekárske technológie).
 • K výkonnosti fondu najviac prispeli akcie Mettler Toledo, naopak investície do spoločností Roche a CVS relatívnu výkonnosť fondu znížili.
 

https://sk.nnfondy.eu/images/V%C3%BDkonnosti%20vybran%C3%BDch%20NN%20fond%C5%AF_4Q_SK.JPG

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right