Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Kvartálny komentár k vývoju vybraných NN Fondov pre stávajúcich investorov

31.01.2023
 • Aké faktory ovplyvňovali vývoj NN Fondov v poslednom štvrťroku 2022?
 • Ako naši portfólio manažéri upravili portfóliá fondov v závislosti od trhového vývoja?
 • Aký je výhľad na ďalší vývoj?

NN (L) International Central European Equity (EUR)     

 • Stredoeurópske akciové trhy v štvrtom štvrťroku rástli, podporené najmä vysokým zhodnotením poľských a maďarských akcií.
 • Maďarské akciové trhy spočiatku rástli vďaka snahe riešiť s EÚ problémy, ktoré viedli k uzavretiu toku peňazí z EÚ fondov do krajiny.
 • Rast poľských akcií bol najprv ťahaný ziskami bankového sektora, v závere roka mali najväčší podiel na poľskom raste komoditné akcie, ako sú ťažbári uhlia a medi.
 • Vývoj akciových trhov v ČR, Rumunsku a Maďarsku bol na konci roka negatívne ovplyvnený zavedením špeciálnych daní naprieč rôznymi sektormi.
 • Fond zaznamenal veľmi dobrú výkonnosť, hoci neprekonal svoj benchmark hlavne kvôli nižšiemu zastúpeniu maďarských akcií a vyššiemu zastúpeniu českých výrobcov elektriny.
 • Máme neutrálny postoj k finančnému sektoru, začíname byť obozretní v spotrebnom sektore kvôli rastu životných nákladov a poklesu úspor a sme opatrní aj v energetike, kde rastie tlak spôsobený špeciálnym zdanením a klesajúcimi cenami komodít.

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akciové trhy (MSCI Europe) v poslednom štvrťroku výrazne rástli (9,6 %), európsky dlhopisový index Bloomberg Barclays Euro Aggregate naopak stratil 1,2 %.
 • Fond zaznamenal podobné pozitívne zhodnotenie, ako jeho benchmark.
 • K výkonnosti prispela naša taktická alokácia aktív, najmä nižšia durácia. Naopak relatívne nižší podiel akcií rast fondu obmedzil.
 • Medzi jednotlivými titulmi sa najviac darilo akciám z odvetvia technológií a spotrebného tovaru (Bakkafrost), negatívny vplyv na portfólio mali napr. spoločnosti Roche (zdravotníctvo) a Nestlé.
 • V priebehu roku 2023 očakávame ekonomickú recesiu nasledovanú postupným oživením. Zatiaľ však zostávame obozretní a udržujeme relatívne nižšie zastúpenie rizikovejších aktív.

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)                       

 • Na konci štvrťroka držal fond 23 % dlhopisových a 68 % akciových investícií.
 • Svetový akciový index MSCI World za štvrtý štvrťrok vzrástol len o 0,8 %, keď decembrový prepad takmer vymazal novembrový 9% rast.
 • Dlhopisové trhy zažili aj dynamický vývoj, korporátne dlhopisy vďaka atraktívnemu oceneniu prekonali štátne dlhopisy, rizikovejším kategóriám sa darilo lepšie.
 • K výkonnosti najviac prispela naša „top-down“ alokácia s nižším zastúpením dlhopisov a kratšou duráciou.
 • Nižšie zastúpenie európskych akcií malo na celkovú výkonnosť negatívny vplyv, bolo však vyvážené dobrým výberom konkrétnych akciových titulov naprieč regiónmi i sektormi.

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)                          

 • Po extrémnych prepadoch v septembri zaznamenali svetové akcie v poslednom štvrťroku pozitívne zhodnotenie.
 • Fond prekonal index MSCI World, najlepšie sa darilo akciám zo sektorov spotrebného tovaru.
 • K výkonnosti portfólia prispelo vysoké zhodnotenie akcií Bakkafrost a rozhodnutie neinvestovať do spoločností Tesla a Amazon, ktoré zaznamenali vysoké straty.
 • Naopak nepriaznivý vplyv na výkonnosť fondu mal výber konkrétnych titulov zo sektora komunikačných služieb a nižšie zastúpenie tradičných energetických firiem.
 • Do portfólia sme pridali akcie regionálnej americkej banky Regions Financial s dobrou rozvahou a silnými ESG charakteristikami, po období vysokých ziskov sme naopak znížili investície do akcií Estee Lauder a Nike.

NN (L) Global High Dividend (EUR)                                     

 • V poslednom štvrťroku akciové trhy rástli, americké akcie boli povzbudené očakávaním, že nižšia inflácia a spomalenie hospodárskeho rastu prinútia Fed zmierniť svoju politiku.
 • Akcie s veľkou kapitalizáciou (large caps) prekonali akcie menších firiem (small caps) a hodnotové stratégie prekonali rastové.
 • K výkonnosti portfólia prispel najmä konkrétny výber titulov a obmedzenie dopadu akcií s najväčšími stratami v jednotlivých sektoroch (spotrebný tovar a IT).
 • Negatívny vplyv na výkonnosť portfólia mali akcie Medtronic a CVC Health, ktoré zaostali za výkonnosťou trhu.
 • Udržujeme vyšší podiel finančného sektora a vyberáme akcie s atraktívnym pomerom rizika a výnosu z odvetvia bankovníctva, poisťovníctva a kapitálových trhov.
 • V sektore zdravotníctva vidíme dlhodobé príležitosti, naopak sektor IT máme v portfóliu výrazne podvážený.

NN (L) Climate & Environment (EUR)                                  

 • Posledný report Svetovej banky upozornil na nedostatočnú výkonnosť krajín pri plnení prvého udržateľného cieľa OSN „žiadna chudoba“.
 • Konferencie OSN v Glasgowe a Montreale týkajúce sa biodiverzity vo svete priniesli iba mierny úspech.
 • Fond vo štvrtom štvrťroku zaznamenal pozitívnu výkonnosť a prekonal svoj benchmark.
 • Všetky investičné témy našej stratégie priniesli veľmi dobré zhodnotenie, najlepšie sa darilo investíciám v oblasti energetickej transformácie.
 • Nezahrnutie titulov spojených s fosílnymi palivami, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto stratégie, obmedzilo zisky fondu.

NN (L) Health Care (EUR)                                                   

 • Sektoru zdravotníctva sa v poslednom štvrťroku veľmi darilo a prekonal širší akciový trh. Ukázal tak, že dokáže prinášať veľmi dobré výsledky aj v náročných obdobiach.
 • Všetky čiastkové odvetvia zaznamenali priaznivé výsledky, s dobrým relatívnym výkonom cyklických akcií (vybavenie) a niektorých titulov s nízkou volatilitou (zariadenia, distribútori).
 • Rastové spoločnosti naopak zaznamenali relatívne nižšiu výkonnosť (lekárske technológie).
 • K výkonnosti fondu najviac prispeli akcie Mettler Toledo, naopak investície do spoločností Roche a CVS relatívnu výkonnosť fondu znížili.
 

https://sk.nnfondy.eu/images/V%C3%BDkonnosti%20vybran%C3%BDch%20NN%20fond%C5%AF_4Q_SK.JPG

Example Link Komentáre z trhu

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right